2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi güçler ayrılığı ilkesine göre ayrılmış yetkilerden biri değildir?
  A) Ordu
  B) Yasama
  C) Yürütme
  D) Yargı
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi yasama erkinin görevidir?
  A) Suçluların yargılamak.
  B) Çıkarılan yasayı uygulamaya koymak.
  C) Yeni bir yasa çıkarmak.
  D) Milletvekillerini seçmek
 • 3) Güçler ayrılığı ilkesine göre yargı erki için aşağıdaki kurumlardan hangisi örnek gösterilemez?
  A) Danıştay mahkemesi
  B) TBMM
  C) Anayasa mahkemesi
  D) Bağımsız mahkemeler
 • 4) İç Anadolu bölgesi bozkır iklimine sahip olduğu için daha çok arpa, buğday gibi tahıllar yetiştirilmektedir.
  Buna göre aşağıdaki kuruluşlardan hangisi İç Anadolu bölgesinde ekonomik olarak daha fazla getirisi olur?

  A) Balıkçılık
  B) Un ve makarna mamülleri
  C) Et ve süt ürünleri
  D) Turunçgil üretimi
 • 5) Türkiye'nin en fazla ormanlık alanına sahip Karadeniz bölgesinde aşağıdaki faaliyetlerden hangisi diğerlerine göre daha fazla getiri sağlar?
  A) Oramncılık
  B) Un mamülleri
  C) Hayvancılık
  D) Seramik
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi adalet bakanlığının görevi arasında değildir?
  A) Ülkenin iç ve dış gelirini belirlemek.
  B) Mahkemelerin düzenini kontrol etmek
  C) Hakim, savcı atamasının yapılmasını sağlamak
  D) Bakanlığa eleman teminini yapmak
 • 7) Ülkenin turistik yerlerini reklam aracılığıyla insanlara tanıtarak, iç ve dış turizm canlandırmak ve turistik yerlerin bakımını üstlenmek hangi bakanlığın görevidir?
  A) İçişleri bakanlığı
  B) Dış işleri bakanlığı
  C) Kültür bakanlığı
  D) Milli Eğitim Bakanlığı
 • 8) Türkiye'nin eğitim ve öğretim işlerinin düzenlendiği ve planlandığı bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İçişleri bakanlığı
  B) Dış işleri bakanlığı
  C) Kültür bakanlığı
  D) Milli Eğitim Bakanlığı
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi büyüyünce bilim insanı olmak isteyen Burcu'nun özelliklerinden biri olamaz?
  A) Her şeye meraklı olması.
  B) Başladığı çalışmayı kararlı bir şekilde devam ettirmesi.
  C) İşlerini planlı olarak yapması.
  D) Hipotezlere karşı taraflı davranması.
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi demokrasi tanımı içerisinde değerlendirilmez?
  A) Herkes eşittir.
  B) İnsanların ifade özgürlüğü vardır.
  C) Yasa karşısında herkes eşittir.
  D) Her insan sınırsız özgürlüğe sahiptir.
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazısız kurallardan değildir?
  A) Gelenek
  B) Yasa
  C) Görenek
  D) Ahlaki kurallar
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan değildir?
  A) Kanun
  B) Yönetmelik
  C) Gelenek
  D) Yasa
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçimle işbaşına getirilmemiştir?
  A) Muhtar
  B) Milletvekili
  C) Vali
  D) Cumhurbaşkanı
 • 14)
  * Kaymakam
  * Vali
  * Milletvekili
  * Cumhurbaşkanı
  * Muhtar
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi seçimle gelir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
 • 15) İllerin başında bulunup, o ilin yöneticiliğini yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vali
  B) Kaymakam
  C) Milletvekili
  D) Bakan
Yorum Yap
Gönder