2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1)
  * Bitiler
  * Hayvanlar
  * Mikroorganizmalar
  * Mantarlar
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ana kaynaklar arasında gösterilir.

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi insanların temel ihtiyaçları arasında gösterilemez?
  A) Petrol
  B) Su
  C) Besin
  D) Hava
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında olmayan ancak günlük hayatımızı kolaylaştıran ihtiyaçlar arasındadır?
  A) Hava
  B) Besin
  C) Kömür
  D) Su
 • 4) Teknolojik uygulamalar ve mühendislik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Günlük hayatımızı kolaylaştırır.
  B) Temel ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır.
  C) Üretim alanlarını tahrip etmektedir.
  D) Küresel bir kirlilik oluşturmaktadır.
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi temel küresel çevre problemleri arasında değildir?
  A) Küresel ısınma
  B) İklim Değişikliği
  C) Ormansızlaşma
  D) Heyelan
 • 6) Sadece bir bölgeyi değil dünyayı saran çevresel problemlere temel küresel çevre problemi denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel çevre problemidir?

  A) Karadeniz'de hamsi miktarının azalması
  B) Akdeniz'de bu kışın ılıman geçmesi
  C) Biyolojik çeşitliliğin azalması
  D) Doğu Anadolu bölgesinde çığ görülmesi
 • 7) Küresel çevre sorunları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Tüm dünyayı ilgilendiren çevresel sorunlarıdır.
  B) Zamanla tek tek ortaya çıkan yerel sorunların toplamıdır.
  C) Ormansızlaşma bir küresel çevre kirliliğidir.
  D) Küresel çevre kirliliği, sadece kirlenme olarak tek boyutludur.
 • 8) Çevre sorunlarının temelinde aşağıda verilenlerden hangisi yatmaktadır?
  A) Hayvanlar
  B) İnsanlar
  C) Bitkiler
  D) Rüzgarlar
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının oluşmasında yeri yoktur?
  A) Atıkların geri dönüştürülmemesi
  B) Uyun olmayan koşullarda çöplerin doldurulması
  C) Fabrika bacalarının filitreli olması
  D) Sigara izmaritlerinin yerlere atılması
 • 10)
  I. Doğal yaşam alanları azalmaktadır.
  II. Oramanlık alanlar tahrip edilmektedir.
  III. Sera gazı artmaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hızlı nüfus artışının sonuçları arasında gösterile bilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
 • 11) Dünyanın en büyük oksijen kaynağı olan ormanlık alanların tahrip edilmesi sonucu aşağıdakilerden hangisinin görülmesi olanaksızdır?
  A) Atmosferde sera gazının artması
  B) Karbondioksit miktarının artması
  C) Azot gazının miktarının azalması
  D) Küresel ısınmanın oluşması
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı çevre sorunu değildir?
  A) Deprem
  B) Hava kirliliği
  C) Su kirliliği
  D) Toprak kirlenmesi
 • 13)
  * Nüfus artışı
  * Ozon tabakasının incelmesi
  * Ormansızlaşma
  * Biyolojik çeşitliliğin arması
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi başlıca çevresel sorunlar arasında gösterilir?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
 • 14) Atmosferde bulunan bu gaz Güneş ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarının dünyaya ulaşmasına engel olur.
  Yukarıda tanımı yapılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sera
  B) Karbondioksit
  C) Ozon
  D) Oksijen
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının incelmesinde sorumlu etkenlerden biri değildir?
  A) Deodorantlar
  B) Parfümler
  C) Sabunlar
  D) Saç Spreyleri
Yorum Yap
Gönder
 • Seba4t
 • 2020-03-05

Merhaba, cevap anahtarı bu sınav için zaten eklenmiştir. Cevap anahtarı butonuna tıklayarak sınav cevaplarına ulaşabilirsiniz.

 • maher
 • 2020-03-05

merhaba testen cevab anahtarını gönderir misiniz