2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Her gün televizyonlarda gösterilen hava durumu tahminleri, ............................ kurumunun gönderdiği bilgilerden oluşmaktadır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Meteoroloji
  B) DSI
  C) MEB
  D) Emniyet kurumu
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi isteklerimizden değildir?
  A) Oyuncak
  B) Cep telefonu
  C) Su
  D) Bisiklet
 • 3) Aşağıdaki kurumlardan hangisinin çalışanları gönüllü insanlardan oluşmaktadır?
  A) Okullar
  B) Belediyeler
  C) Dernekler
  D) Bankalar
 • 4)
  * İslami takvimdir.
  * Osmanlı devletinde kullanılmıştır.
  * Günümüzde kullanmamaktayız.
  Yukarıda verilen takvim hangisidir?

  A) Miladi takvim
  B) Hicri takvim
  C) 12 hayvan takvimi
  D) Mısır takvimi
 • 5) Kan bağışı yaptığımız kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kızılay
  B) Yeşilay
  C) TEMA
  D) AKUT
 • 6) Bir yılın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Güneşin dünya etrafında tam bir tur dönmesi
  B) Dünyanın ayın etrafında tam bir tur dönmesi
  C) Dünyanın güneşin etrafında tam bir tur dönmesi
  D) Güneşin ayın etrafında tam bir tur dönmesi
 • 7) Aşağıdaki verilen elektronik cihazlardan hangisini evlerde kullanamayız?
  A) Televizyon
  B) Röntgen cihazı
  C) Bulaşık makinası
  D) Fön makinesi
 • 8) Sel, deprem, çığ gibi durumlarda öncelik olarak insanları kurtarmak için kurulmuş olan kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akut
  B) Kızılay
  C) Yeşilay
  D) İtfaiye
 • 9)
  I. Aralarında yardımlaşma vardır.
  II. Çalışkanlardır.
  III. Saygılıdırlar.
  Türk toplumu ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 10) Merkezi seçimler, her ...................... yılda bir yapılıp, seçimde insanlar milletvekillerini ve meclis üyelerini seçerler.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 4
  D) 5
 • 11)
  * Ormanların tahribini önlemek.
  * Türkiye'nin çöl olmasını önlemek
  * Yeni ağaç ekilmesini sağlamak
  Yukarıda verilenler hangi kurumun görevleri arasındadır?

  A) Kızılay
  B) Tema
  C) Akut
  D) Yeşilay
 • 12) Öznur oturduğu mahallesini annesiyle gezerken mahallede bir çok dükkanın bulunduğunu görmüş, annesine neden bu kadar farlık dükkanın olduğunu sormuştur. Annesi de insanların ihtiyaçlarının tek başlarına gideremeyeceklerini bu yüzden bir arada herkesin bir iş yaparak ihtiyaçlarını giderebileceklerini söylemiştir.
  Buna göre insanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İnsanlar yalnız yaşayabilirler.
  B) İnsanları yalnız yaşayamazlar
  C) İnsanların teknolojiyi geliştirmeleri gerekmektedir.
  D) İnsanlar birlikte olmalı ve iş paylaşımı yapmalıdır.
 • 13) Belirli bir amacı gerçekleştirmek doğrultusunda insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Takım
  B) Kurum
  C) Grup
  D) Kuruluş
 • 14) Sivil toplum örgütleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Maaşlı çalışanları vardır.
  B) Çalışanları devlet tarafından atanır.
  C) Gönüllülük esasına dayanır.
  D) Temel amaç para kazanmaktır.
 • 15)
  * Büyük şehir
  * İl
  * İlçe
  * Köy
  * Mezra
  Yukarıdakilerden kaç tanesi belediye kuruluşudur?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
Yorum Yap
Gönder