2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih TESTİ

 • 1) Türklerin tarih boyunca savaşçı olarak anılmasında aşağıda verilen durumlardan hangisinin etkisi yoktur?
  A) Türklerin yaşadığı coğrafya
  B) İklim koşulları
  C) Dinleri
  D) Diğer milletlerle ilişkileri
  E) Türk boyları ile ilişkileri
 • 2) İlk Türk devletlerinin ordusu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Disiplinlidirler
  B) Mücadelecidirler
  C) Teşkilatlı bir yapıya sahiptir.
  D) Eli silah tutan herkes askerdir.
  E) Yabancı uyruklu askerler de bulunmaktadır.
 • 3) Günümüzde TSK'nın kurulum yılı olarak kabul edilen ve tarihteki ilk düzenli orduyu kuran lider hangisidir?
  A) M. Kemal Atatürk
  B) Mete Han
  C) Atilla
  D) Fatih Sultan Mehmet
  D) Bugu Kağan
 • 4)
  I. 10. 000 atlıdan oluşmuştur.
  II. Tümen, binler, yüzler ve onlara olarak ayrılmıştır.
  III. Onlu teşkilat olarak adlandırılmıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarihteki ilk düzenli ordunun özellikleri arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5) Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisi ordusunda onlu sistem kullanmamıştır?
  A) Sakalar
  B) Asya Hunları
  C) Avrupa Hunları
  D) Kök Türkler
  E) Selçuklular
 • 6) Orhun Yazıtlarında bugünkü genelkurmay başkanı anlamına gelen kelime hangisidir?
  A) Sü
  B) Sü-çeri
  C) Sü-başı
  D) Sü-emir
  E) Sü- eslem
 • 7) Eski Türk devletlerinde komutanlar merkezden atanırlardı. Ayrıca kağanda bir askerdi. Komutanların her birinin at kuyruğundan yapılmış birer .................. vardı. Bunlar komutanın rütbesine göre değişiklik gösterirlerdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Arma
  B) Kuğu
  C) Sarık
  D) Kılıç
  E) Kılıf
 • 8) Aşağıdakilerden hangileri Eski Türk devletlerinde Süvarilerin kullandığı başlıca silahlar doğru olarak verilmiştir?
  A) Ok ve yay
  B) Kılıç ve kalkan
  C) Kılıç ve ok
  D) Kalkan ve yay
  E) Yay ve kılıç
 • 9) Islık çalan ok üreterek çok hızlı bir şekilde tüm tümeni aynı yere ok attıran kağan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilge kağan
  B) Timuçin
  C) Timur
  D) Mete han
  D) Bugu kağan
 • 10) İki farlı savaş taktiğinin uygulanması ile oluşan ve Türklere özgü olan savaş taktiği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vur kaç taktiği
  B) Turan taktiği
  C) Topyekün savaş
  D) Stratejik taktik
  E) Kuşatma taktiği
 • 11) Hilal taktiği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İki farklı savaş yönteminden oluşur.
  B) Sahte ricat birinci aşamasıdır.
  C) Pusu ikinci aşamasıdır.
  D) Savaşılacak yerin arazisi çok önemlidir.
  E) Savaşılacak yerin düzlük arazi olması gerekmektedir.
 • 12) Tanrının kırbacı olarak adlandırılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mete han
  B) Atilla
  C) Timur
  D) Timuçin
  E) III. Selim
 • 13) Peygamber efendimiz (s.a.v) dünyaya geldiğinde Arap yarım adası Doğu Roma ve Sasani İmparatorlukları arasında olmasına rağmen işgal edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutsal kabul edildiği için
  B) Peygamberimizin şehri olduğu için
  C) Etrafı çöllerle kapı olduğu için
  D) Başka devletler tarafından işgal edildiği için
  E) Arap yarım adasının çok güçlü bir devlet olduğu için
 • 14)
  * Bedeviler
  * Köylüler
  * Şehirliler
  * Yarı göçebeler
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Arap toplumunda bulunan tebaa içerisinde sayılır?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  E) Hiç biri
 • 15)
  * Çöl ve vahalardaki konar göçer yaşamdır.
  * İnsanlar çadırda yaşardı.
  * Develer çok önemli yer tutardı.
  Yukarıda açıklaması verilen Arap tebaası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yayalar
  B) Bedeviler
  C) Hadarilik
  D) Köylüler
  E) Şehirliler
Yorum Yap
Gönder