2017-2018 1. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Oturum Soruları

 • 1) “Ağza ve burna su çekerek temizlemek ve vücudun tamamını hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Abdest
  C) Gusül
  B) Teyemmüm
  D) Necaset
 • 2)
  • Elleri dirseklere kadar yıkamak
  • Yüzü yıkamak
  • Başı mesh etmek
  • Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
  Bunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır?

  A) Abdest
  C) Gusül
  B) Teyemmüm
  D) Necaset
 • 3) Arap Yarımadası’ndaki bölgelerden biridir. Ilıman, çöl ve yayla iklimine sahiptir. Bu bölgede Mekke, Medine ve Taif olmak üzere üç şehir bulunur. Hz. Muhammed (sav.) bu şehirlerden Mekke’de doğmuştur. Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yemen
  C) Hadramevt
  B) Habeşistan
  D) Hicaz
 • 4) Kuranı Kerim kaç sureden oluşmaktadır?
  A) 99
  C) 114
  B) 112
  D) 124
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde inen ayetlere özgü konulardandır?
  A) Kıyamet
  B) Ahiret hayatı
  C) Tevhid inancı
  D) Toplumsal düzenlemeler
 • 6) Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin yapılabilmesi için abdest almak zorunludur?
  A) Namaz kılmak
  B) Zekât vermek
  C) Oruç tutmak
  D) Kurban kesmek
 • 7) Hz. Peygamber aşağıdaki ibadetlerden hangisi için “gusül abdesti” almış ve bunu müminlere de tavsiye etmiştir?
  A) Zekât ibadeti
  B) Cuma namazı
  C) Ramazan orucu
  D) Cenaze namazı
 • 8) “Muhammed” isminin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çok güvenilir
  B) Doğru sözlü
  C) Allah’ın kulu
  D) Çok övülen
 • 9) Hz. Muhammed’in (sav.) hayatıyla ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi geleneklerlerden kaynaklanmıştır?
  A) Amine Hatun’un oğludur.
  B) Abdulmuttalib’in torunudur.
  C) Zeyd bin Haris’in kardeşidir.
  D) Peygamberlerin sonuncusudur.
 • 10) Aşağıdaki dinlerden hangisi kaynağı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Yahudilik
  B) İslamiyet
  C) Hinduizm
  D) Hristiyanlık
 • 11) İnsanların ibadet etmelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah’ın emretmiş olması
  B) İnsanın ruhunu rahatlatması
  C) Hayatı daha düzenli hale getirmesi
  D) İnsanı bencil duygulardan uzak tutması
 • 12) Kur’an-ı Kerim’i, harflerinin çıkış yerlerine uygun olarak hatasız biçimde okunmasını öğreten ilimdir.
  Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mukabele
  C) Kıraat
  B) Hatim
  D) Tecvit
 • 13) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yedi adet çoğaltılmıştır.
  B) Zeyd b. Sabit görevlendirilmiştir.
  C) Hz. Ömer döneminde çoğaltılmıştır.
  D) İlk nüshalardan biri Topkapı Müzesi’ndedir.
 • 14) Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen, Musa’ya gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem, Allah için sana yardım ederim.
  Hz. Muhammed’e (sav.) ilk vahiy geldiğinde bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Hatice
  B) Rahip Bahira
  C) Zeyd bin Harise
  D) Varaka bin Nevfel
 • 15) Müslümanların Mekke’den Medine’ye gruplar halinde göç etmesi aşağıdaki olayların hangi-
  sinden sonra başlamıştır?

  A) Mescid-i Nebi’nin yapılması
  B) Akabe Biatları’nın yapılması
  C) Medine Sözleşmesi’nin kabuledilmesi
  D) Hudeybiye Antlaşması’nın imzalanması
 • 16) İslam tarihinde cuma namazı kılınan ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ranuna Vadisi
  B) Kâbe
  C) Mescid-i Aksa
  D) Mescid-i Nebi
 • 17) “Kur’an’ı biz indirdik, biz koruyacağız.” (Hicr suresi, 9. ayet)
  Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Evrensel olması
  B) Ahlak kitabı olması
  C) Değiştirilemez olması
  D) İslam’ın temel kaynağı olması
 • 18) Hz. Muhammed (sav.), vefatından önce rahatsızlığının artması sebebiyle bir sahabeyi namaz kıldırmak üzere kendisinin yerine görevlendirmiştir.
  Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Ali
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Ebu Bekir
 • 19) “İyi-kötü” kavramları aşağıdaki değer gruplarından hangisine aittir?
  A) Din
  B) Ahlak
  C) Estetik
  D) Millî
Yorum Yap
Gönder