2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya TESTİ

 • 1) Kalıcı dipol nedir? Kısaca açıklayınız.
 • 2)
  I. HCl
  II. SO 2
  III. H 2 O
  IV. C 2 H 5 OH
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangilerinde dipol-dipol etkileşimleri vardır?

  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) I, II ve IV
  D) I, II ve III
  E) I, II, III ve IV
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Aplar molekküllerin sahip olduğu elektronlar herhangi bir anda molekülün bir bölgesinde anlık olarak yoğunlaşabilir.
  B) Elektronların bir bölgede yoğunlaşmasına komşu taneciklerin yükleri elektriksel alan uygulaması çarpışmasına neden olabilir.
  C) Elektronların yoğunlaştığı bölge geçici olarak pozitif yükle yüklenebilir.
  D) Bu durumlar geçici dipoller oluşturur.
  E) Geçici dipollere indüklenmiş dipol de denir.
 • 4) Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oksijen bağı
  B) Hidrojen bağı
  C) London bağı
  D) Polar bağ
  E) Dipolar bağ
 • 5) Zayıf etkileşimlerin en zayıf bağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oksijen bağı
  B) Hidrojen bağı
  C) London bağı
  D) Polar bağ
  E) Dipolar bağ
 • 6) Suyun dışarıdaki ısıdan hemen etkilenmemesi doğada çok önemlidir. İnsan vücudunun yüzde 70'inin su olduğu göz önüne alındığında bu özelliğin ne kadar da önemli olduğu bir kez daha görülmektedir.
  Suyun bu şekilde sıcaklığının yavaş olarak artması ve ya azalması özelliği hangisinin etkisiyle olmuştur?

  A) Oksijen bağı
  B) Hidrojen bağı
  C) London bağı
  D) Polar bağ
  E) Dipolar bağ
 • 7) Hİdrojen bağı nedir? Kısaca aşağıya açıklayınız. • 8) Hİdrojen bağı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) H atomunun F, O ve N atomlarıyla oluşturduğu moleküllerde bulunur.
  B) İki molekül arasında noktalarla gösterilir.
  C) Zayıf etkileşimler arasında en zayıfıdır.
  D) Aynı iki molekül arasında olabilir.
  E) Farklı iki molekül arasında da olabilir.
 • 9)
  I. F
  II. O
  III. N
  Hidrojen atomunun yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangilerinde molekülü bulunur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 10) Fiziksel değişim nedir? Bir kaç cümle ile açıklayınız.
 • 11) Fiziksel değişimle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddenin kimliği değişmez
  B) Zayıf etkileşimler kopar
  C) Yeni zayıf etkileşimler oluşur
  D) Fiziksel değişimlerin gerçekleşmesi için kimyasala göre daha fazla enerji ihtiyaç duyulur.
  E) Undan hamur yapılması fiziksel değişime örnek gösterilebilir.
 • 12)
  * Bilgisayarın kırılması
  * Kolanın buharlaştırılması
  * Şekerin çayda çözünmesi
  * Elektriğin kabloda ilerlemesi
  * Havanın kırağanlaşması
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi fiziksel değişim olarak gösterilebilir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 13) Bir maddenin kimliğini değiştirerek başka bir maddeye dönüşmesi olayına ne denir?
  A) Kİmyasal değişim
  B) Fiziksel değişim
  C) Organik değişim
  D) Polar değişim
  E) Apolar değişim
 • 14) Aşağıda verilen kj/mol enerji miktarlarından hangisinde kimyasal değişim gerçekleşmez?
  A) 34
  B) 42
  C) 109
  D) 200
  E) 1000
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal değişimlere örnek olarak gösterilemez?
  A) Asit-baz tepkimesi
  B) Fotosentez
  C) Elektroliz
  D) Betonun donması
  E) Elektriğin iletilmesi
Yorum Yap
Gönder