2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Hayat Bilgisi TESTİ

 • 1) Sınıf ortamında aşağıda verilen duygulardan hangisi olmamalıdır?
  A) Saygı
  B) Kıskançlık
  C) Yardımlaşma
 • 2) İnsanların istediklerini düşünebilmeleri hakkında sahip olmaları hangi tip özgürlüktür?
  A) Seyahat özgürlüğü
  B) Düşünce özgürlüğü
  C) Eğitim özgürlüğü
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi fiziksel özelliklerimiz arasında gösterilemez?
  A) Sarı saç
  B) Uzun boy
  C) Dürüst insan
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimizdir?
  A) Mavi gözlü
  B) Yalancı
  C) Kıskanç
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi en hızlı iletişim aracıdır?
  A) Mektup
  B) İnternet
  C) Telgraf
 • 6) Akşam gökyüzüne bakan Meryem Kutup yıldızını görmüş ve Kutup yıldızının hangi yönü gösterdiğini babasına sormuştur.
  Meryem'in babası hangisini söylerse doğru söylemiş olur?

  A) Doğu
  B) Güney
  C) Kuzey
 • 7)
  I. İnsanlar
  II. Hayvanlar
  III. Bitkiler
  Yukarıdakilerden hangileri ve ya hangisi doğadaki canlı varlıklar arasındadır?

  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) II ve III
 • 8) Hayat bilgisi dersinde başarısız olan Eren, hayat bilgisi dersinde başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış yapmış olur?
  A) Dersinde başarılı olmak için daha sıkı çalışmalıdır.
  B) Dersinde başarılı olmak için daha çok hayal kurmalıdır.
  C) Dersine planlı ve programlı çalışmalıdır.
 • 9) Bugün kullandığımız lambanın icadını yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Thomas Edison
  B) Graham Bell
  C) Newton
 • 10) Ülkemiz kaç tane coğrafi bölgeden oluşmaktadır?
  A) 5
  B) 7
  C) 3
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgeleri arasında gösterilemez?
  A) Marmara bölgesi
  B) Karadeniz Bölgesi
  C) Bayburt Bölgesi
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal afettir?
  A) Araba kazası
  B) Binanın çökmesi
  C) Deprem
 • 13) Ahmet arkadaşından bir tane kalem ödünç almıştır.
  Ahmet arkadaşına kalemi geri iade ederken hangisini yaparsa yanlış yapmış olur?

  A) Kalemi verdiği için teşekkür ederse
  B) Kalemi özensiz kullanıp teslim ederse
  C) Kalemi kırmadan aldığı gibi verirse
 • 14) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yanlıştır?
  A) Büyüklere karşı saygılı olmak
  B) Kantinde sıraya girmek
  C) Sırada küçüklerin önüne geçmek
 • 15) Türkiye ve dünya haritalarında orman alanı hangi renkte gösterilir?
  A) Mavi
  B) Yeşil
  C) Kırmızı
Yorum Yap
Gönder