2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi sorumluluğum değildir?
  A) Ödevlerimizi yapmak
  B) Kişisel temizliğimizi yapmak
  C) Okul çıkışı bir işte yarı zamanlı çalışmak.
  D) Ev işlerinde yardımcı olmak
 • 2) Muharrem aşağıdakilerden hangisini yaparsa özgürlük sınırını aşmış olur?
  A) İstediği filmi izlediğinde
  B) Arkadaşlarıyla dışarıda oynadığında
  C) Annesinin çantasından izinsiz para aldığında
  D) Okula geldiğinde
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi hem hak hemde sorumluluğumuzdur?
  A) Eğitim
  B) Oy kullanma
  C) Ödevlerimizi yapmak
  D) Oyun oynama
 • 4) 4B sınıf öğretmeni Hamza öğretmen öğrencilerine bizler birer aileyiz ifadesini kullanmıştır. Hamza öğretmen aşağıda verilenlerden hangisini vurgulamak istemiştir?
  A) Sınıfın bir saygı çerçevesinde birlik olduğunu vurgulamıştır.
  B) Sınıf mevcudunun fazla olduğunu vurgulamıştır.
  C) Sınıf mevcudunun az olduğunu vurgulamıştır.
  D) Sınıftaki öğrencilerin çalışkan olduklarını vurgulamıştır.
 • 5) İlkokul 4. sınıfa giden Mehmet'in sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Ödevlerini yapmak
  B) Derslerine düzenli olarak çalışmak
  C) Evin mutfak işlerini halletmek.
  D) Elbiselerini temiz ve düzenli giymek
 • 6)
  * Eve ek gelir getirmek
  * Annesine ev işlerinde yardım etmek.
  * Babasına işlerinde yardımcı olmak.
  * Yatağını düzenlemek.
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ilkokul çocuğunun görevleri arasında gösterilemez?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 7) Ülkemiz sosyal bir devlettir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de kimsesiz çocukların bakımlarının yapıldığı kurumdur.
  Yukarıda açıklaması verilen kurum hangisidir?

  A) Kızılay
  B) TEMA
  C) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  D) AKUT
 • 8) Her insan temel haklara sahip olmakla birlikte bazı kurum ve kuruluşlara sadece kendi içerisinde bulunan bireylere bazı haklar tanımaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi okulların öğrencilere tanıdığı haklardan biri olabilir?

  A) Yaşama hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Okul kütüphanesinden yararlanma hakkı
  D) Oy kullanma hakkı
 • 9) Her bireyin sahip olduğu, birisi ve ya bir kurum tarafından onlara tanınan şeye ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Özgürlük
  B) Sorumluluk
  C) Hak
  D) Ödev
 • 10) Her insan doğuştan özgürdür. Bu özgürlük belirli şartlar haricinde kimse tarafından kaldırılamaz. Özgürlüğün tanınması ve korunması ..................... tarafından yapılmaktadır.
  Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Aile
  B) Okul
  C) Öğretmenler
  D) Devlet
 • 11) Arkadaşıyla tartışan Elif aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsa ortadaki sorunun daha da büyümesine neden olur?
  A) Sorunun kaynağını arkadaşı ile beraber incelerese
  B) Sorunu görmezden gelip hayatına devam ederse
  C) Arkadaşının düşüncelerine önem vererek dinlerse
  D) Empati ile yaklaşırsa
 • 12) Arif'in aşağıdaki davranışlarından hangisi Arif'in sorumluluk sahibi olduğunu gösterir?
  A) Sınıfta her zaman her şeyi bildiğini ifade ederse.
  B) Hiç bir konuyla ilgilenmediği zaman.
  C) Her konuya boş yorumlar yaparsa
  D) Yaptığı davranışlarının sonuçlarını üstlenirse
 • 13) Aykut 8A sınıfında bir öğrencidir. Aykut aşağıda verilen davranışlardan hangisini yaparsa sınıftaki düzen ve huzur ortamını bozmuş olur?
  A) Tartışma arasında uzlaşıcı olduğunda
  B) Sınıf kurallarına uyduğu zaman
  C) Sınıfta arkadaşları arasında ayrımcı olduğu zaman
  D) Arkadaşlarına karşı hoşgörülü olduğu zaman.
 • 14) Saygı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Diğer insanların sözlerini kesmeden dinlemek sayılı hareketler arasındadır.
  B) Diğer kişiler farklılıklarını göz ardı etmek sayın bir harekettir.
  C) İnsanları karşılıksız sevmek saygılı hareketlerdendir.
  D) Haklı olduğumuzda büyüklerimize bağırmak saygılı bir harekkettir.
 • 15) Altı yaşına gelmiş Güllünaz okula başlayacaktır. Buna göre Güllünaz hangi hakkını kullanmaya başlayacaktır?
  A) Yaşama hakkı
  B) Ödev hakkını
  C) Eğitim hakkını
  D) Sağlık hakkını
Yorum Yap
Gönder