2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Matematik Uygulamaları TESTİ

 • 1) 3,1,4,5,4,7,8,9,4,8 yanda verilen sayı dizisinin mod değeri hangisidir?
  A) 4
  B) 8
  C) 5
  D) 1
 • 2) Bir manav aldığı 400 kg bir üzüm kasasının 'unun çürümüş olduğunu görmüş ve çürümüş üzümleri çöpe dökmüştür. Geriye kaç kg üzüm kalmıştır?
  A) 300
  B) 340
  C) 360
  D) 390
 • 3) 8, 12, 13, 2 , a yanda verilen sayıların aritmetik ortalamasının 8 olması için a yerine hangi sayı yazılmalıdır?
  A) 10
  B) 8
  C) 6
  D) 5
 • 4) 10 sayının aritmetik ortalaması 9'dur. Buna göre bu sayıların toplamı aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) 80
  B) 60
  C) 90
  D) 70
 • 5) Bir kırtasiye fiyatı 10 lira olan bir deftere indirim yaparak satışa çıkarmıştır. Buna göre defterin yeni fiyatı kaç liradır?
  A) 9
  B) 8
  C) 7
  D) 6
 • 6) İçinde 200 litre bulunan bir suyun yüzde 30'u buharlaştırılıyor. Buna göre geriye kaç litre su kalır?
  A) 140
  B) 180
  C) 150
  D) 160
 • 7) Aşağıda verilen sayı dizilerinden hangisinin medyanı diğerlerine göre farklıdır?
  A) 2,3,4,6,9
  B) 1,3,3,5,9,6
  C) 9,10,4,2,1
  D) 7,1,5,6,2
 • 8) 1,5,9,3,2,6,2,3,5, x yanda verilen sayı dizisinin mod değerinin 3 olması için x yerine hangi sayı gelmelidir?
  A) 2
  B) 1
  C) 3
  D) 5
 • 9) Çeşitkenar bir üçgenin iç açıları 5,6 ve 7 ile doğru orantılıdır. Buna göre bu üçgenin en küçük açısı kaç derecedir?
  A) 50
  B) 60
  C) 70
  D) 80
 • 10) 4x - 8 = 52 ise x aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) 30
  B) 20
  C) 15
  D) 10
 • 11) Bir limoncu 9 limonu 6 liradan sattığına göre 6 limonu kaç liradan satar?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 12) Bir işi aynı kapasitede olan 4 işçi 6 günde yapmaktadır.Aynı işi 12 işçi kaç günde yapar?
  A) 8
  B) 10
  C) 12
  D) 18
 • 13) Ahmet yarıçapı 10 m olan bir çember şeklindeki sahada bir tur atmıştır. Buna göre Emre toplam kaç metre koşmuştur?
  A) 40
  B) 50
  C) 60
  D) 70
 • 14) 3,5 kilo kiraz 20 lira ise 14 kilo kiraz kaç liradır?
  A) 50
  B) 60
  C) 70
  D) 80
 • 15) 150 liraya mal edilen bir elbise yüzde 20 karlı satışa sunuluyor. Buna göre bu elbisenin fiyatı kaç liradır?
  A) 200
  B) 180
  C) 160
  D) 140
Yorum Yap
Gönder