2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Türkçe TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır?
  A) Gemi
  B) Uçak
  C) Araba
 • 2) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
  A) Zaman
  B) Zerre
  C) Zor
 • 3) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi "kirli" sözcüğünün karşıt anlamlısıdır?
  A) Pis
  B) Temiz
  C) Yıkanmış
 • 4) Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamları yanlarına yazılmıştır. Hangisi yanlıştır?
  A) Siyah - Beyaz
  B) Yavaş - Hızlı
  C) Kırmızı - Al
 • 5) Aşağıda verilen kelimelerin hangisinin eş seslisi yoktur?
  A) Araba
  B) Kış
  C) Yıl
 • 6) Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlıları yanlarına yazılmıştır. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Hediye - Armağan
  B) Hızlı - Süratli
  C) Sabah - Akşam
 • 7) Aşağıda verilen harflerden hangisi kalın sesli harf değildir?
  A) A
  B) E
  C) O
 • 8) Aşağıda verilen harflerden hangisi ince sesli harf değildir?
  A) U
  B) Ü
  C) İ
 • 9) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinde ince sesli harf kullanılmamıştır?
  A) Edebiyat
  B) Okul
  C) İnce
 • 10)
  * Ekmek
  * Arı
  * Burak
  Yukarıda verilen kelimeler sözlükte en baştan sonra doğru sıralanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru sıralanış şeklidir?

  A) Arı - Burak - Ekmek
  B) Burak - Arı - Ekmek
  C) Ekmek - Burak - Arı
 • 11) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde gül kelimesi farklı bir anlamada kullanılmıştır?
  A) O hep böyle güler.
  B) Bahçedeki güller soldu.
  C) Arkadaşına bir demek gül aldı.
 • 12) "yakın - uzak" yanda verilen kelimeler arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Eş sesli sözcükler
  B) Karşıt anlamlı sözcükler
  C) Eş anlamlı sözcükler
 • 13) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır?
  A) O, araba aldı.
  B) Akşam, maç var.
  C) Sevgili Alper, seni özlüyorum.
 • 14) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
  A) Teyip
  B) Vidyo
  C) Aksağan
 • 15) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan türemiş bir kelimedir?
  A) Hanımeli
  B) Dolmalar
  C) Derslik
Yorum Yap
Gönder