2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) I. İnsanlar elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.
  II. Kabile ve aile savaşları yaygındı.
  III. Kumar içki gibi kötü alışkanlıklar çok yaygındı.
  Cahiliye dönemiyle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 2) Dürüstlük kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Dürüstlük maddi bir temizliktir.
  B) Allah dürüstleri sever.
  C) Dürüst insanlar mutlu ve huzurlu olur.
  D) Dürüst insanlardan oluşan toplumlar mutlu olurlar.
 • 3) Aşağıda verilen temizlik türlerinden hangisi manevi temizliktir?
  A) Elbisemizi temiz tutmak
  B) Sözünde durmak
  C) Sabahları yüzümüzü yıkamak
  D) Sıramızı temiz tutmak
 • 4)
  * Doğmadan babasını kaybetmiştir.
  * 40 yaşında peygamber olmuştur.
  * Erdemliler topluluğuna katılmıştır.
  * Gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi peygamber efendimiz için doğrudur?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
 • 5) Peygamber efendimize 40 yaşına kadar peygamberlik gelmemiştir. Bu süreçte peygamber efendimiz hangi meslekte çalışıyordu?
  A) Çiftçi
  B) Öğretmen
  C) Ticaret
  D) Marangoz
 • 6) Peygamber efendimize çocukluğundan beri doğruyu söyler, emanete sahip çıkar, hiç yalan söylemezdi. Bu sebeple peygamber efendimize söylenen söz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah'ın resulü
  B) Allah'ın sevgilisi
  C) Muhammedü'l emin
  D) Doğru söyleyen
 • 7) Mekke müşriklerinin baskısından dolayı peygamber efendimizin ve müminlerin Mekke'den Medine'ye göç etmesine ne denir?
  A) Hürmet
  B) Hİcret
  C) Kıyamet
  D) Yolculuk
 • 8) İnsanların dinimizce yasak olan davranışlar yaptığında Allah tarafından karşılığında ne alacaklardır?
  A) Sevap
  B) Günah
  C) Uyarı
  D) İyilik
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi peygamber efendimizin alile büyükleri arasında değildir?
  A) Abdullah
  B) Ebu Talip
  C) Halime
  D) Hz. Ali
 • 10) Allah'ın emir ve yasaklarına uyduğumuz zaman Allah tarafında bize verilen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Emir
  B) Günah
  C) Sevap
  D) İyilik
 • 11) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi Müslümana yakışmayan bir davranıştır?
  A) Büyüklerine ve küçüklerine saygılıdır.
  B) Küçüklerine karşı kibirlidir.
  C) Manevi ve maddi temizliğine önem verir.
  D) İbadetlerini zamanında yapar.
 • 12) Peygamber efendimiz annesi vefat ettiği zaman kimin yanında kalmıştır?
  A) Abdullah
  B) Abdulmüttalip
  C) Ebu Talip
  D) Amine
 • 13) Cahiliye döneminde İslam dini gönderilmeden önce, Arap yarımadasında bir kaç tane inanç bulunmaktaydı.
  Aşağıda verilen inançlardan hangisi Hz. İbrahim'in peygamberi olduğu dindir?

  A) Hristiyan
  B) Yahudi
  C) Hanif
  D) Budizm
 • 14) Peygamber efendimiz ................. yılında ........................ vefat etmiştir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) 571 -- Medine
  B) 632 -- Mekke
  C) 632 -- Medine
  D) 571 -- Mekke
 • 15)
  * Cömerttirler
  * Başkalarına yardım ederler
  * Güzel söz söylerler
  * Diğer insanların iyiliklerini düşünürler
  Ahlaklı bir insan için yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
Yorum Yap
Gönder