2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1)
  * Olaylar birbiriyle bağlantılı bir şekildedir.
  * Gerçeklik kurmaca gerçekliktir.
  * Yazıldığı dönemin zihniyetini taşır.
  * Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
  * Yaşanmış ve ya yaşanması mümkün konuları ele alır.
  Roman ile ilgili yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 2) Roman türünün ilk örneği aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Yaprak Dökümü
  B) Yüzüklerin Efendisi
  C) Don Kişot
  D) Sherlock Holmes
  E) İzlanda Balıkçısı
 • 3)
  I. Tanzimat döneminde girmiştir.
  II. İlk örnekleri çeviri eserleridir.
  III. Cumhuriyet döneminde roman türünde başarılı eserler görülmemiştir.
  Türk edebiyatında roman ile ilgili verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
 • 4) Türk edebiyatındaki ilk çeviri roman aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Monte Cristo Kontu
  B) Sherlock Holmes
  C) Telemak
  D) Yüzüklerin Efendisi
  E) Sefiller
 • 5) İlk yerli romanımız olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat eserinin yazarı verilenlerden hangisidir?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Şemsettin Sami
  C) Reşat Nuri Güntekin
  D) Tarık Buğra
  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • 6) Türk edebiyatında batılı anlamda ilk roman örneklerini veren yazara aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Şemsettin Sami
  C) Reşat Nuri Güntekin
  D) Tarık Buğra
  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • 7) Aşağıda verilen roman ve türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Bilim kurgu romanı -- Ben Robot
  B) Psikolojik roman -- Eylül
  C) Tezli roman -- İzlanda Balıkçısı
  D) Sosyal roman -- Yaprak Dökümü
  E) Romantik roman -- sefiller
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi romanın yapı unsurları arasında gösterilemez?
  A) Olay örgüsü
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Mekan
  E) Tema
 • 9) Romanda anlatılan olayları gerçekleştiren, gerçek hayatta karşılaştığımız ve ya karşılaşabileceğimiz kişilerdir.
  Yukarıda tanımı verilen roman yapı unsuru aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) Olay örgüsü
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Mekan
  E) Tema
 • 10)
  * Olayların geçtiği çevre ve yerlerdir.
  * Olayların gelişimine göre değişiklik gösterir.
  * Tasvir edilerek okuyucunun zihninde canlandırılır.

  Yukarıda verilenler hangi roman yapı unsurudur?

  A) Olay örgüsü
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Mekan
  E) Tema
 • 11) Romanlardaki rol dağılımına göre kişiler aşağıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri olabilir?
  I. Başkahraman
  II. Yardımcı kahramanlar
  III. Karşıt güç

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 12) Yazarın romandaki kişi, olay, yer ve zamanı ele alış biçimi olarak tanımlanan kavram hangisidir?
  A) Anlatıcı
  B) Bakış açısı
  C) Tema
  D) Mekan
  E) Kişiler
 • 13) Onun fikirlerinde ve duygularında hiçbir şey değişmemiştir. Bu gidişten o da memnun değil, ne bu yaşayış tarzını, ne evlerine girip çıkan insanları, o da beğenmiyor; fakat ne çare ki iş çığrından çıkmış, karısına olan zaafı yüzünden yahut daha başka sebeplerden kendini bir kere bu korkunç akıntıya kaptırmıştır; bu müdafaalar bu zaafa bir mazeret göstermekten başka bir şey için değildir.
  Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümü
  Yukarıda verilen metnin bakış açısı türü hangisidir?

  A) Kahraman bakış açısı
  B) Gözlemci bakış açısı
  C) Hakim bakış açısı
  D) İzleyen bakış açısı
  E) Detaylı bakış açısı
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi romanı hikayeden ayıran faktörlerden değildir?
  A) Romanda kişi kadrosu hikayelere göre daha geniştir.
  B) Romanda zaman hikayeden daha geniştir.
  C) Romanda mekan hikayeden daha geniş ve çeşitlidir.
  D) Roman üç ana bölümden hikaye bir bölümden oluşur.
  E) Romanda olaylar zinciri söz konusu iken hikayede tek olay anlatır.
 • 15) Aşağıda verilen romanlardan hangisi Realist roman türüne örnektir?
  A) Nana
  B) Bulantı
  C) Ulysses
  D) Kırmızı ve Siyah
  E) Gülün Adı
Yorum Yap
Gönder