2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi dünya sağlık örgütüdür?
  A) WHO
  B) WHOM
  C) UNICEF
  D) UNESCO
  E) TIKA
 • 2) Sağlık hakkıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi için gerekli olan tüm önlemleri almak devletin görevidir.
  B) İnsanlar belirli bir yaşa karda ücretsi olarak devlet tarafından sağlık hizmeti görmektedir.
  C) T.C. Anayasası'ın 56. maddesine göre sağlı, her bireyin insan olmaktan doğan en doğal hakkıdır.
  D) Sağlık hakkı ilk olarak 1990 'da Dünya Sağlık Örgütü Tüzüğünde yer almıştır.
  E) Devlet bireylerin sağlık hakkını gözetme görevini kamu ve özel olarak yürütür.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi sağlığın sosyal belirleyicileri arasında gösterilemez?
  A) Eğitim durumu
  B) Yaş durumu
  C) Ekonomik durumu
  D) Kültürel durumu
  E) Ailevi durumu
 • 4) Doğuştan ve ya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerden birini ve ya bir kaçını yitirmesi sonucu destek hizmetlere ihtiyaç duyan kişilere ne denir?
  A) Hasta
  B) Engelli
  C) Özürlü
  D) Yaşlı
  E) Çocuk
 • 5)
  I. Konutlar
  II. Ulaşım araçları
  III. Fiziksel çevre
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri engellilerin topluma karışmada karşılaştığı engeller arasında gösterilebilir?

  A) Yanlız I
  B) Yanlız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 6) Canlıların yaşamaları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri, birbirleriyle etkileşim içinde oldukları ortamlara çevre denir. İnsanlar bulundukları çevrede 5 ayrı alanla etkileşim içerisindedirler.
  Aşağıdakilerden hangisi bu etkileşim alanlarından biri değildir?

  A) Fiziki etkileşim
  B) Kültürel etkileşim
  C) Psikolojik etkileşim
  D) Sosyal etkileşim
  E) Ekonomik etkileşim
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi çevrenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden sayılmaz?
  A) Hastalıklara neden olabilir.
  B) Hastalıklar için zemin hazırlayabilir.
  C) Hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir.
  D) Hastalığın seyrini değiştirebilir.
  E) Hastalığın yok olmasını sağlayabilir.
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi insan sağlığını etkileyen çevre etmenlerinden fiziksel etmenler arasında gösterilemez?
  A) Gıda katkı maddeleri
  B) Gürültü kirliliği
  C) Radyasyon
  D) Cep teleofonu
  E) Hava kirliliği
 • 9)
  I. Zehirler
  II. Kanser yapıcı maddeler
  III. Radyasyon
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri insan sağlığı üzerindeki kimyasal etmenler arasındadır?

  A) Yanlız I
  B) I ve II
  C) II ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 10) Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen, çevre kirliliği oluşturan, iş performansını azaltan, işitme sağlığını büyük oranda etkileyen fiziksel etmen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gürültü kirliliği
  B) Cep telefonu
  C) Hava kirliliği
  D) Çöpler
  E) Su kililiği
 • 11)
  * Kentleşme
  * Sanayileşme
  * Hızlı nüfus artışı
  * Ekonomik yetersizlik
  * Teknolojik gelişmeler
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi gürültü kirliliğine sebep olan etmenlerdendir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 12) İnsanda davranış biçiminde engellemeler ve gürültü kaynaklı zararlı semptomlar hangi desibelde oluşur?
  A) 35 -- 40 desibel arası
  B) 40 -- 45 desibel arası
  C) 50 -- 55 desibel arası
  D) 55 -- 60 desibel arası
  E) 65 desibel üzeri
 • 13)
  * İnsana dalgalar ve ya parçacıklar halinde nüfuz edebilir
  * Bu ışınlar hücreleri doğrudan etkiler
  * İnsan genlerinde bozulmalara yol açar.
  * Çernobil buna örnek gösterilebilir.
  Yukarıda verilen fiziksel etmen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Radyasyon
  B) Gürültü kirliliği
  C) Cep telefonu
  D) Hava kirliliği
  E) Su kirliliği
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliğinin insan sağlığı üzerinde etkileri arasında gösterilemez?
  A) Solunum fonksiyonlarında bozulma olur
  B) Kalp hastalıkları oluşabilir
  C) Kansere neden olabilir.
  D) Genlerin değişmesine neden olabilir.
  E) Erken ölümlerin artmasında neden olabilir.
 • 15)
  I. Kırmızı torba: Tıbbi atıklar
  II. Siyah torba: Evsel atıklar
  III. Mavi torba: Geri kazanılabilen atıklar
  Atık torbalar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Hiçbiri
Yorum Yap
Gönder