2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih TESTİ

 • 1) Eski Türk toplumlarında millet anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oguş
  B) Urug
  C) Kurgan
  D) Boy
  E) Budun
 • 2) Eski Türk toplumlarında sosyal yapı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Toplumlarda sosyal yapı sıkı sıkıya birbirlerine bağlıdır.
  B) Köklü ve yerleşmiş bir toplum yapısına sahiptir.
  C) En küçük sosyal yapı olan aile kan bağı ile birbirlerine bağlıdır.
  D) Toplumda bireysellik ön plandaydı.
  E) Sosyal yapıda birbirine kenetlenmiş bireyler bulunmaktaydı.
 • 3) Eski Türk toplumlarında milletlerin bir araya toplanmasıyla devlet anlamına gelen ........... oluşurdu.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Urug
  B) İl
  C) Boy
  D) Budun
  E) Oguş
 • 4) VI yüzyılın ortalarında Baykal Gölü'nün doğusundan Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan sahada Gök Türk Devletine bağlı olarak yaşayan Türk boylarına ne denir?
  A) Oğuz
  B) Tölesler
  C) Çavdar
  D) Kayı
  E) Turgişler
 • 5) Eski Türk devletlerinde devleti yöneten Kağana devlet yönetme yetkisi kim tarafından verildiğine inanılıyordu?
  A) Tanrı
  B) Halk
  C) Boy
  D) Kağanın babası
  E) Oguş
 • 6) İlk Türk devletlerinde kullanılan Kut kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Türk savaşçılarına verilen bir isimdir.
  B) Türk aile yapısındaki bağlılığı gösterir.
  C) Türk yönetiminde tanrının kağana yetki vermesi anlamındadır.
  D) Türk kültürünün tamamında denir.
  E) Türk kültüründe ölen kişinin arkasından yakılan ağıt anlamındadır.
 • 7) İlk Türk devletlerinde devlet başında olan Kağan'ın görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Devlet teşkilatının başındaki kişidir.
  B) Toplumun lideri konumundadır.
  C) İç ve dış siyaseti düzenler.
  D) Savaşa ve barışa karar verir.
  E) Askeri kurumlara karışamaz.
 • 8) Türk devletlerinden hükümdarlara bir çok unvan verilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlar arasında gösterilemez?

  A) İdikut
  B) Erkin
  C) İlteber
  D) El
  E) Han
 • 9) İlk Türk devletlerinin yurdu olan Orta Asya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Gobi, Taklamakan, Karakum gibi çöller bulunmaktadır.
  B) Geniş bozkırlardan oluşur.
  C) Yüksekliği 7000 m'yi aşan dağlar bulunur.
  D) Ilıman iklim kuşağındadır.
  E) Issız düzlükler yaygındır.
 • 10) Türk devlet teşkilatında çok önemli bir rolü olan Toy, aşağıdaki verilen alanlardan hangisinde görüş bildiremez?
  A) Kültürel konularda
  B) Hukuki konularda
  C) Siyasi konularda
  D) Ekonomik konularda
  E) Dini konularda
 • 11) Türk devlet yönetimin en yüksek kurulunu oluşturan Tol'da aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?
  A) Hanedan üyeleri
  B) Oguş üyeleri
  C) Kağan
  D) Aygucı
  E) Hatun
 • 12) Devlet teşkilatından kurultay-toy ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Devlet yönetiminin temelini oluşturur.
  B) Kurultay üyelerine toygun denir.
  C) Kurultay yılda en az bir kez toplanır.
  D) Boy beyleri kurultaya katılarak sadakatini gösterir.
  E) Hatunlar kurultayda söz sahibidir.
 • 13) Eski Türk devletlerinde kağan olmadığı zaman kurultaya başkanlık hangisi ederdi?
  A) Aygucı
  B) Hatun
  C) Boy beyleri
  D) Toygun
  E) Hanedan üyeleri
 • 14) Türk devletlerinde kurultay yasama görevini görürken hükümet anlamına gelen ................ yürütme görevini görmektedir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Buyruklar
  B) Toygun
  C) Aygucı
  D) Ayukıya
  E) Toy
 • 15) Çin kaynaklarına göre Hun, Kök Türk ve Uygur devletlerinde hükümet sisteminden bahsedilmiş ve bu sistemde ............... tane bakan(buyruk) olduğu vurgulanmıştır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) 11
  B) 10
  C) 9
  D) 8
  E) 5
Yorum Yap
Gönder