2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi çevreyi oluşturan canlı faktörlerden sayılmaz?
  A) Üreticiler
  B) Mineraller
  C) Ayrıştırıcılar
  D) Tüketiciler
 • 2) Çevremizi canlı ve cansız faktörler oluşturmaktadır.
  Aşağıda verilenlerden hangisi cansız faktörlere verilebilecek örneklerden değildir?

  A) Amazon ormanları
  B) Konyada ki tarlalar
  C) Doğadaki tüketiciler
  D) Atlantik okyanusu
 • 3) Kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılara üreticiler denmektedir.
  Aşağıda verilenlerden hangisi üretici canlılardan değildir?

  A) Bitkiler
  B) Öglena
  C) Mantarlar
  D) Mavi-yeşil algler
 • 4) Hayvanların, insanların ve bitkilerin atıklarını parçalara ayırarak doğada döngü gerçekleşmesini sağlayan canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üreticiler
  B) Tüketiciler
  C) Mavi-Yeşil algler
  D) Ayrıştırıcılar
 • 5) Doğada kendiliğinden var olan canlı ve cansız varlıklar için yaşam alanı olan çevre hangisidir?
  A) Doğal çevre
  B) Yapay çevre
  C) Özel çevre
  D) Değiştirilmiş çevre
 • 6)
  * Etrafımızı saran, renksiz, kokusuz akışkan gaz karışımı.
  * Dünyanın yapısı, fiziksel özellikler ve onu şekillendiren süreç
  * Tüm canlıların yaşamsal fonksiyonları için çok önemli olan renksiz, kokusuz sıvı
  Yukarıda verilen tanımlar aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?

  A) Hava
  B) Su
  C) Jeolojik yapı
  D) Toprak
 • 7) Doğal denge ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Canlı ve cansız varlıklar arasındaki düzen ve uyumdur.
  B) Canlı varlıkların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaları için doğal denge önemlidir.
  C) Çevreyi oluşturan öğelerden birinin olmaması sonucu doğal denge bozulur.
  D) Yapay çevre doğal dengeyi ciddi düzeyde bozmaktadır.
 • 8)
  * Yapay gübre kullanımı
  * Tarım ilaçlarının yaygın kullanılması
  * Fosil yakıtların çok tüketilmesi
  * Orman tahribatı
  * Heyelanlar
  * Parfüm ve deodarant bilinçsiz kullanımı
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi insanların doğal denge üzerindeki etkilerindendir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
 • 9) Gereksiz ve bilinçsiz bir şekilde insanların toprakta ve bitkilerin yapısında zararlı kimyasal maddeler kullanması insanların doğal çevre üzerindeki etkilerinden hangisidir?
  A) Nüfus artışı
  B) Fosil yakıtlar
  C) Atıklar
  D) Tarım ilaçları
 • 10)
  * Evsel atıklar
  * Kimyasal atıklar
  * Sanayi atıklar
  * Geri dönüşüm maddelerinin çöpe atmak
  Yukarıda verilenler hangi doğal çevreyi etkileyen faktöre aittir?

  A) Nüfus artışı
  B) Fosil yakıtlar
  C) Atıklar
  D) Tarım ilaçları
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi insanların toprağı korumak için alabileceği önlemler arasında gösterilemez?
  A) Bilinçsiz toprak kullanımının bitirilmesi
  B) Verimli tarım alanlarına yerleşim yerlerinin yapılmaması
  C) Doğal gübre kullanılmaması
  D) Gereksiz tarım ilaç kullanımın durdurulması
 • 12) Çevremizin en önemli öğelerinden biri olan su için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Canlıların en önemli yaşam kaynaklarındandır.
  B) Doğa yeniden su üretemez.
  C) Hayatımızın her alanında suyu tasarruflu kullanmalıyız.
  D) Su kaynaklarına olan ihtiyacımız gün be gün azalmaktadır.
 • 13) Bir bölgede;
  * Yağış , nem ve sıcaklık dengesi korunmuyorsa,
  * Erozyon sık görülüyorsa
  Bu bölgede çevre için önemli olan hangi faktör eksiktir?

  A) Hava
  B) Su
  C) Orman
  D) Dağ
 • 14) İnsanların doğaya verdiği zararlardan bir tanesi de doğaya her geçen gün atık atmasıdır.
  Atılan bu atıkların tekrar kullanıma hazır hale getirilmesine ................................... denir.
  Yukarıda bırakılan boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Yenileme
  B) Geri getirme
  C) Geri dönüşüm
  D) Maddesel dönüşüm
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi çevreyi oluşturan faktörlerden biri değildir?
  A) Orman
  B) Hava
  C) Otoyol
  D) Su
Yorum Yap
Gönder