2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük TESTİ

 • 1) TBMM Kuvayımillye birliklerinin çok dağınık olmasından düzenli orduya geçme kararı almıştır.
  İlk düzenli orduya geçen cephe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Batı
  B) Doğu
  C) Güney
  D) Çanakkale
 • 2) TBMM'nin oluşturduğu düzenli orduya katılmayıp, üzerine gelen düzenli ordudan korkarak Yunanlılarla anlaşıp silah bırakan Kuvayımilliye lideri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çerkez Ethem
  B) Demirci Mehmet Efe
  C) İsmet Bey
  D) Ali Fuat Paşa
 • 3) "Bu muharabe ile pek çok şey kurtarılmıştır. Hayır her şey kurtarılmıştır!"
  Mustafa Kemal'in bu sözleri hangi savaş için söylenmiştir?

  A) Sakarya savaşı
  B) 2. İnönü zaferi
  C) 1. İnönü zaferi
  D) Eskişehir-Kütahya savaşı
 • 4)
  * Düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır.
  * İsmet paşa komutasında yapılmıştır.
  * Yunanlılar ağır yenilgiye uğratılmıştır.
  Yukarıda verilenler hangi savaştır?

  A) Sakarya savaşı
  B) 2. İnönü zaferi
  C) 1. İnönü zaferi
  D) Eskişehir-Kütahya savaşı
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi 1. İnönü zaferinin sonuçlarından biri değildir?
  A) İsmet paşa general türbesine yükseltildi.
  B) Halkın TBMM'ye olan güveni arttı.
  C) Diplomatik kazanımlar getirdi.
  D) Çerkez Ethem isyanı başladı.
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi birinci İnönü zaferinin uluslar arası diplomatik sonuçlarından biri değildir?
  A) Paris barış konferansına davet edilmesi.
  B) Londra konferansına davet edilmesi
  C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanması
  D) Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanması
 • 7) Londra konferası ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Birinci İnönü zaferinden sonra İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını düzeltmek için toplanıldı.
  B) İtilaf devletleri Sevr Antlaşmasını bazı maddelerini değiştirerek TBMM'ye kabul ettirmek istemiştir.
  C) Konferansa TBMM ve İstanbul hükümeti davet edilmiştir.
  D) Konferansa giden TBMM heyetinin başında Tevfik paşa görevlendirilmiştir.
 • 8) Misakımilliye ilk tanıyan Müslüman ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pakistan
  B) İran
  C) Afganistan
  D) Irak
 • 9) İstiklal marşının kabulü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) II. İnönü zaferi sonrasında kabul edilmiştir.
  B) Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in önerisiyle bir yarışma düzenlenmiştir.
  C) Yarışmaya 724 şiir katılmıştır.
  D) Mehmet Akif Bey ilk başta yarışmaya para ödülü konduğu için katılmamıştı.
 • 10) İstiklal marşı günümüzde kimin bestesiyle çalmaktadır?
  A) Ali Rıfat Çağatay
  B) Osman Zeki Üngör
  C) Hamdullah Suphi
  D) Mehmet Akif Ersoy
 • 11) I. İnönü zaferi sonucunda imzalanan Moskova Antlaşması hangi ülke ile imzalanmıştır?
  A) İngiltere
  B) Rusya
  C) Fransa
  D) İtalya
 • 12) Misakımilleden ilk ödünü hangisi vererek yapılmıştır?
  A) Batum
  B) Kars
  C) Hatay
  D) Bağdat
 • 13)
  * Sovyetler Birliği, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla Misakımilli'yi tanıdı.
  * Sovyetler Birliği, Sevr Antlaşmasını geçersiz saydı.
  * Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye bırakıldı.
  Yukarıda verilenler hangi antlaşmanın sonuçlarındandır?

  A) Ankara Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması
  C) Hatay Antlaşması
  D) Sevr Antlaşması
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi ikinci İnönü savaşının sebepleri arasında gösterilemez?
  A) İtilaf devletlerinin Londra Konferansı'nda TBMM'ye istediklerini kabul ettirememesi.
  B) TBMM'nin Sovyetlerle yakınlaşması
  C) TBMM'nin askeri bakımdan güçlenmesini engellemek
  D) Fransa ile TBMM'nin yakınlaşması
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi II. İnönü zaferinin sonuçlarından değildir?
  A) Yunanlılar bir kez daha yenilgiye uğradı.
  B) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları arttı.
  C) İtalya işgal bölgelerini boşaltma kararı aldı.
  D) Afganistan ile dostluk antlaşması imzalandı.
Yorum Yap
Gönder