2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hac kardeşlik duygusunu geliştirir
  B) Haz farz olan bir ibadettir.
  C) Hac yaşlı-genç, zengin-fakir herkese farzdır.
  D) Durumu elverişli olan her insan ömründe en az bir defa gitmelidir.
 • 2) Oruç ibadetinin yararları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Sabırlı olmayı öğretir.
  B) Nefse hakim olmayı öğretir.
  C) Vücudu dinlendirir.
  D) Zayıflamamıza yardımcı olur
 • 3) Kuranı Kerimde dört büyük-ilahi kitap dan bahsedilmiştir. Dinimize göre aşağıda verilenlerden hangisi dört büyük kitaptan değildir?
  A) Zebur
  B) Sahaf
  C) Kuranı Kerim
  D) Tevrat
 • 4) Aşağıda akıl ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Akıl tüm canlıların ortak özelliğidir.
  B) Akıl her şeyi algılayabilir.
  C) Akıl insanlara özgü bir özelliktir.
  D) Akıl yaptığımız seçimlerden sorumlu olmamayı sağlar.
 • 5) İnsanlar ............. sayesinde doğruyu ve yanlışı bilirler ve .................... sayesinde de doğru ile yanlış arasında seçim yaparlar.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) akıl -- irade
  B) irade -- akıl
  C) bilinç -- irade
  D) bilinç -- akıl
 • 6)
  * Sonradan değiştirilmiştir
  * Hz. İsa'ya gönderilmiştir.
  Yukarıda verilenler hangi dört büyük kitaptandır?

  A) Tevrat
  B) İncil
  C) Zebur
  D) Kuranı Kerim
 • 7) Şeytan ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Allah'ın emrine uymadığı için isyancıdır.
  B) Kıyamet günü cehenneme gönderilecektir.
  C) İnsanlara fitne ve fesat verdirerek günah işletir.
  D) İnsanlara fiziki olarak müdehalede bulunabilir.
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi kelimeyi tehviddir?
  A) La ilahe illallah
  B) Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden resulullah.
  C) Bismillahirrahmanirrahim
  D) Allahu ekber
 • 9) " Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v) onun kulu ve elçisidir."
  Türkçe açıklaması verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) La ilahe illallah
  B) Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden resulullah.
  C) Bismillahirrahmanirrahim
  D) Allahu ekber
 • 10)
  * Hayırlı bir işe başlamadan önce söylenir
  * Yemekten önce söylenir.
  * Ayetleri okumaya başlarken söylenir.
  Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

  A) La ilahe illallah
  B) Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden resulullah.
  C) Bismillahirrahmanirrahim
  D) Allahu ekber
 • 11) İnsanları akıl ve iradeleriyle dünyadaki sınavdan geçirecek olan, Allah tarafından gönderilen ve peygamberler aracılığıyla tanıtılan ilahi kurallara ne denir?
  A) İrade
  B) Din
  C) Bilim
  D) Özgülük
 • 12) Kuranı Kerim okunmasıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Kuranı Kerim'in hem Türkçe mealini hemde Arapçası'nı okumamız gerekir.
  B) Kuranı Kerimi okurken onu anlamalı ve ona uymalıyız
  C) Kuranı Kerimi bayram namazından sonra ölülerin üzerine okumalıyız.
  D) Kuranı Kerimi öğrenip bilmeyenlere de öğretmeliyiz.
 • 13) Peygamber efendimizin doğum yeri ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Medine -- Mekke
  B) Mekke -- Medine
  C) Mekke -- Mekke
  D) Medine -- Medine
 • 14)
  * Peygamber efendimizin yaptığı davranışlardır.
  * Bizimde yapmamızı istemiştir.
  * Güzel ahlaka örnek davranışlardır.
  * Sahabeler tarafından bizlere ulaştırılmıştır.
  Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

  A) Farz
  B) Farzı Ayn
  C) Sünnet
  D) Vacip
 • 15) Peygamber efendimize ilk vahiy geldiğinde söylenen ilk şey ve ilk ayet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Oku -- Alak
  B) Oku -- Bakara
  C) Dinle -- Alak
  D) Dinle -- Bakara
Yorum Yap
Gönder