2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya TESTİ

 • 1) Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Element
  B) Molekül
  C) Bileşik
  D) Bileşke
  E) Madde
 • 2) Elementlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Saf maddedir.
  B) Heterojendir.
  C) Tek tür atomdan oluşur.
  D) Kimyasal yöntemle parçalanmaz.
  E) Sembollerle gösterilir.
 • 3)
  * Homojendir
  * Doğada 118 tane bulunmaktadır.
  * Bir çok atomdan meydana gelmektedir.
  * Ayırt edici özellikleri vardır.
  * Sembollerle gösterilir
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi elementlerin özelliklerindendir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 4) Aşağıda verilen element isim ve sembolü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Hidrojen -- H
  B) Alüminyu -- Al
  C) Azot -- A
  D) Potasyum -- K
  E) Berilyum -- Be
 • 5) Farklı elementlerin belirli bir oranda kimyasal yöntemlerle birleşerek oluşturdukları maddeye ne denir?
  A) Element
  B) Bileşik
  C) Molekül
  D) Bileşke
  E) Saf madde
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden değildir?
  A) Saf ve homojendir
  B) Belirli bir ayırt edici özellikleri vardır.
  C) Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler
  D) Kendini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler
  E) Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler
 • 7) Aşağıda verilen bileşik formülleri ve yaygın adları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) HCI -- Tuz ruhu
  B) NaOH -- Sud kostik
  C) KOH -- Potas kostik
  D) NaCI -- Kezzap
  E) CaO -- Sönmemiş kireç
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi Slisyum elementinin sembolüdür?
  A) Be
  B) He
  C) B
  D) Si
  E) S
 • 9) Karbon elementinin sembolü aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) K
  B) Cl
  C) C
  D) Ca
  E) Cr
 • 10) Sistematik adı Dihidrojen monoksit olan bileşiğin yaygın ismi hangisidir?
  A) Tuz ruhu
  B) Su
  C) Zaç yağı
  D) Kezzap
  E) Sirke asidi
Yorum Yap
Gönder