2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) Aşağıdaki üç basamaklı doğal sayıların okunuşlarını yanlarına yazınız.
  a.132:

  b.456:

  c:801:

  d. 605:
 • 2) " Sekiz yüz doksan iki " okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 892
  B) 982
  C) 802
 • 3) 719 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Yedi yüz on
  B) Yedi yüz on dokuz
  C) Yedi yüz dokuz
 • 4) 649 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?
  A) 20
  B) 18
  C) 19
 • 5) Aşağıda verilen sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
  356, 789, 192, 807, 981, 891
  ..............................................................
 • 6) Afra Sultan'ın 500 Tl'si vardır. Afra Sultan 240 Tl'ye ayakkabı alırsa geriye ne kadar parası kalmıştır?
  A) 160
  B) 260
  C) 360
 • 7) Ahmet'in elinde 42 tane kalem vardır. Ahmet elindeki kalemlerin 13 tanesini küçük kardeşine, 7 tanesini de arkadaşına vermiştir. Buna göre son durumda Ahmet'in elinde kaç tane kalem kalmıştır?
  A) 23
  B) 30
  C) 32
 • 8) 32 sayısının 20 katının 50 eksiği kaçtır?
  A) 600
  B) 590
  C) 550
 • 9) 51 sayısının 10 katının 85 eksiği kaçtır?
  A) 465
  B) 475
  C) 485
 • 10) Aynur, dikdörtgen biçimindeki okul bahçesinin uzun kenarının 62m kısa kenarının 19m olduğunu ölçmüştür. Buna göre bahçenin çevresi kaç metredir?
  A) 152
  B) 162
  C) 172
Yorum Yap
Gönder