2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi madde döngüsünde bulunan maddeler arasında bulunmaz?
  A) Su
  B) Kükürt
  C) Fosfor
  D) Işık
 • 2) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
  madde çevrimi -- su -- sınırsız -- sürekliliği

  1. Doğal dengenin korunması için maddelerin ...................... oldukça önemlidir.
  2. Yaşamın devamı için en önemli maddelerden olan .......................... dünyanın var oluşundan beri döngü içindedir.
  3. Canlı ve cansız varlıklar arasında ola madde dolaşımına ............................. denir.
  4. Doğadaki maddeler .............................. değildir.
 • 3) Yaşamın devamlılığında en önemli maddelerden biri olan su yeryüzünde ve canlılarda yüksek oranda bulunmaktadır.
  Suyun kanımızdaki oranı yaklaşık olarak yüzde kaçtır?

  A) 90
  B) 80
  C) 70
  D) 60
 • 4) 4) Yeryüzünün yaklaşık yüzde 70 su ile kaplı olmasına rağmen bu suyun sadece .............. kısmı kullanılabilmektedir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Yüzde 1
  B) Yüzde 2
  C) Yüzde 3
  D) Yüzde 4
 • 5) Yeryüzünde bulunan suyun canlılar tarafından kullanılıp atmosfere yükselmesi ve tekrar yeryüzüne inmesine ne denir?
  A) Fosfor döngüsü
  B) Su döngüsü
  C) Yaşam döngüsü
  D) Oksijen döngüsü
 • 6) Karbon döngüsünü kısaca açıklayınız. • 7) Madde döngüsü içerisinde bulunan azot aşağıdakilerden hangisinde en az bulunur?
  A) Protein
  B) Vitamin
  C) Nükleik Asit
  D) Su
 • 8) Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (...) Fosfro diş, kemik ve nükleik asitte bulunur.
  (...) Canlı ve cansızlar arasında sürekli bir etkileşim vardır.
  (...) Karbondioksit gazı sera gazına etkisi yoktur.
  (...) Madde döngüleri bir biriyle etkileşim ve ilişki içerisindedir.
  (...) Dünyada kullanılabilir su kaynağı P dir.
 • 9) Madde döngüsünde maddeler sürekli olarak kesintiye uğramadan doğada döngü içerisindedir.
  Aşağıdaki verilenlerden hangisi doğadaki madde döngüsü içerisinde yer almaz?

  A) Su
  B) Fosfor
  C) Pil
  D) Kükürt
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi insanların doğaya ve madde döngüsüne verdikleri zarardan değildir?
  A) Sanayi
  B) Motorlu taşıtlar
  C) Solunum
  D) Artan nüfus
Yorum Yap
Gönder