2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya TESTİ

 • 1) Canlı organizmaların kimyasal yapısını inceleyen ve bu yapılardaki kimyasal olayları araştıran kimya alt dalı hangisidir?
  A) Analitik kimya
  B) Fizyokimya
  C) Biyokimya
  D) Polimer kimya
  E) Organik kimya
 • 2) Kimya endüstri alanında oldukça geniş bir alan kaplamaktadır. Aşağıya kimyanın endüstriyel kullanım alanlarından dört tanesini yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
 • 3) Günümüzde binlerce ilaç şirketi gerek yeni ilaç üretmek için gerekse üretilen ilaçların devamlılığını sağlamak için kimyanın hangi endüstri alanını kullanmaktadır?
  A) İlaç Sanayi
  B) Gübre Sanayi
  C) Boya Sanayi
  D) Şifalı Bitkiler Sanayi
  E) Arıtım sanayi
 • 4) Kimyanın sanayi alanlarından olan ilaç endüstrisi için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İlaç hammedelerinin üretimini inceler
  B) Üretilen ilaçların kalite kontrolünü yapar
  C) İlaçlar için ar-ge çalışması yapar
  D) Yeni ilaçların onaylanmasını yapar
  E) İlaç ambalajlama işlemini yapmaz
 • 5)
  * Petrol, doğal gaz gibi kapsar
  * Petrol tarzı ürünler üzerinde kimyasal yöntemler kullanarak dönüşümler elde eder.
  Yukarıda verilen kimyanın endüstri alanlarından hangisine girmektedir?

  A) Gübre Endüstrisi
  B) İlaç Sanayi
  C) Petrokimya
  D) Arıtma Endüstisi
  E) Doğalgaz Sanayi
 • 6) Toprağa ekilen ürünlerin daha verimli olması için tarım alanlarında toprağa verilen kimyasal maddeye ............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) İlaç
  B) Ziraat araçları
  C) Dedete
  D) Gübre
  E) Doping
 • 7) Dünyada binlerce tür bitki çeşiti bulunmaktadır. Her bitkinin yetişme alanı birbirinden farklı olsa da yaşayıp hayatta kalmaları için ............ kadar elemente ihtiyaçları vardır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) 60
  B) 70
  C) 80
  D) 90
  E) 100
 • 8) Küresel ısınma 21. yy. en büyük problemlerinden biri olarak görülmektedir. Küresel ısınmanın önüne geçmek için fabrika atıklarının arıtılması gerekmektedir.
  Buna göre bir fabrika sahibinin fabrkasına arıtma tesisi kurması için hangi kimyasal endüstri alanına başvurması gerekmektedir?

  A) Boya Endüstrisi
  B) Tekstil Endüstrisi
  C) Arıtım Endüstrisi
  D) Petrokimya Endüstrisi
  E) Kimya Endüstrisi
 • 9) Giyim mağazalarının giyecek üretmek için ağırlıklı olarak hangi kimya endüstir alanlarını kullanır?
  A) Arıtım-Boya
  B) Tekstil-Boya
  C) Petrokimya-Tekstil
  D) Arıtım-Tekstil
  E) Petrokimya-Boya
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi kimya alanı ile ilgili başlıca meslekler arasında sayılmaz?
  A) Eczacı
  B) Kimyager
  C) Kimya Öğretmeni
  D) Biyoloji Öğretmeni
  E) Metalurji Mühendisi
 • 11) Organik, anorgani, analitik kimya gibi alanlarda ileri düzel eğitim almış kimya ile uğraşan meslek alanı hangisidir?
  A) Eczacı
  B) Kimyager
  C) Kimya Öğretmeni
  D) Biyoloji Öğretmeni
  E) Metalurji Mühendisi
 • 12) Bileşiminde metal bulunan madenlerden metal ve alaşımların elde edilmesinde ihtiyaç duyulan kimya meslek alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eczacı
  B) Kimyager
  C) Kimya Öğretmeni
  D) Biyoloji Öğretmeni
  E) Metalurji Mühendisi
 • 13) İlaçları geliştiren, laboratuvarda analizini yapan meslek alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eczacı
  B) Kimyager
  C) Kimya Öğretmeni
  D) Biyoloji Öğretmeni
  E) Metalurji Mühendisi
 • 14) Aynı protan sayısına sahip tek tip atomların bir araya gelerek oluşturduğu yapaya ne denir?
  A) Element
  B) Molekül
  C) Nötron
  D) Elektron
  E) Atom
 • 15)
  * Saf maddedir
  * Homojendir
  * Sembollerle gösterilir
  Yukarıda verilenleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Element
  B) Molekül
  C) Nötron
  D) Elektron
  E) Atom
Yorum Yap
Gönder