2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya TESTİ

 • 1) * Bütün nesnelerin ateş, su, toprak ve havadan oluşmuştur.
  * Sevgi ve nefret gibi kavramları madde ile özleştirmiştir.
  * Doğa üzerine eseri vardır

  Yukarıda verilenleri sağlayan kimya ile uğraşan bilim adamı hangisidir?

  A) Empedokles
  B) Bloom
  C) Democritus
  D) Aristo
  E) Cabir bin Hayyam
 • 2) * Atomlar ve boş uzaydan başka hiçbir şey yoktur
  * Atoma atomos adını vermiştir
  * Atom fikrini ilk ortaya atan simyacıdır.

  Yukarıda verilenleri sağlayan kimya ile uğraşan bilim adamı hangisidir?

  A) Empedokles
  B) Bloom
  C) Democritus
  D) Aristo
  E) Cabir bin Hayyam
 • 3) İslam dünyasında kimyanın temelini atan ve fizik, kimya, eczacılı, astronomi ve mühendislikle ilgili çalışmaları bulunun bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Empedokles
  B) Bloom
  C) Democritus
  D) Aristo
  E) Cabir bin Hayyam
 • 4) ‘‘Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi, bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom da parçalanabilir.’’

  Sözünü söyleyerek atomun parçalanabileceğini vurgulayan islam bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Empedokles
  B) Bloom
  C) Democritus
  D) Aristo
  E) Cabir bin Hayyam
 • 5) Fransız bilim adamaı olan Robert Boyle kimya ve fizik alanında birçok eseri vardır. Bu eserleri arasında en ünlüsü de ............................... adlı kitabıdır.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Kuşkucu Kimyager
  B) Çılgın Kimyager
  C) Simyacı
  D) Kimyacı
  E) Kimyanın İzleri
 • 6) Yaptığı cam balon ve kalay metali deneyi ile Kütlenin Korunumu Kanununu bulan modern kimyanın öncülerinden olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aristo
  B) Robert Boyle
  C) Ebu Bekir er-Razi
  D) Cabir bin Hayyan
  E) Antoine Lavoiser
 • 7) Eski zamanlarda değersiz maddeleri altına çevirmek ve ölümsüzlük iksirini bulmak için uğraş veren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kimya
  B) Simya
  C) Fizik
  D) Matematik
  E) Biyoloji
 • 8) Maddelerin özelliklerini, yapısını ve birbiri ile etkileşimini ve bu etkileşimler sonucu ortaya çıkan sonucu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kimya
  B) Simya
  C) Fizik
  D) Matematik
  E) Biyoloji
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi kimyanın disiplin alanlarından biri değildir?
  A) Analitik Kimya
  B) Biyokimya
  C) Fizyokimya
  D) Besyokimya
  E) Polimerkimya
 • 10) Kimyanın alt disiplinlerinden olan polimer kimyanın uğraş alanı hangisidir?
  A) Minaraller
  B) Plastik
  C) Kömür
  D) Endüstriyel
  E) Yapay gübre
 • 11) Organik olmayan bileşiklerin yapılarını ve özelliklerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Polimer kimya
  B) Anorganik kimya
  C) Organik kimya
  D) Endüstriyel kimya
  E) Analitik kimya
 • 12) Kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısını inceleyen; ilaçların vücuttaki etkilerini araştıran ve inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Polimer kimya
  B) Anorganik kimya
  C) Organik kimya
  D) Biyokimya
  E) Analitik kimya
 • 13) Sıcaklık, basınç, derişim gibi fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimelerini inceleyen kimya disiplini hangisidir?
  A) Polimer kimya
  B) Fizyokimya
  C) Organik kimya
  D) Biyokimya
  E) Analitik kimya
 • 14) Sanayide kullanılan ham maddelerin üretimiyle ilgilenen kimya dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Endüstriyel kimya
  B) Fizyokimya
  C) Organik kimya
  D) Biyokimya
  E) Analitik kimya
 • 15) Aşağıda verilen kimya disiplinlerinin hangi alanlarda bulunduklarını yanlarına yazınız.
  Polimer Kimyası:

  Anorganik Kİmya:

  Organik Kimya:
Yorum Yap
Gönder