2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük TESTİ

 • 1) Dört şehir günümüzde hangi devletlerin toprakları içerisinde yer alır?
  Selanik

  Manastır

  İstanbul

  Sofya
 • 2) Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özelliklerini askeri başarısını nasıl etkilemiştir. Kısaca yazınız.

 • 3) Mustafa Kemal Atatürk Şam'a atandığında yanına aldığı iki arkadaşı ile hangi cemiyeti kurmuştur?
  A) İstiklal Cemiyeti
  B) Türkiye Cemiyeti
  C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
  D) Özgürlük Cemiyeti
 • 4) 31 Mart Olayı ne zaman yaşandı?
  A) 13 Nisan 1909
  B) 13 Mart 1909
  C) 13 Nisan 1919
  D) 23 Nisan 1923
 • 5) 31 Mart Olayı ne amaçla yapılmış bir isyandır?
  A) Meşrutiyeti ilan etmek için
  B) Meşrutiyeti sonlandırmak için
  C) Demokrasi ilan etmek için
  D) Padişahı tahttan indirmek için
 • 6) Osmanlı devletinin Kuzey Afrikadaki son toprak parşası olan Trablusgarp'ı hangi ülke işgal etmiştir?
  A) Almanya
  B) İngiltere
  C) İtalya
  D) Yunanistan
 • 7) Osmanlı Devleti Trablusgarp savaşında neden İtalyanlara karşı denizden müdehale edemedi? Bir cümle ile açıklayınız. • 8) Balkan savaşlarının sebebi hangisidir?
  A) Sömürge
  B) Milliyetçilik
  C) Genişleme politikası
  D) Irkçılık
 • 9) Balkan savaşları hangi tarihte yaşanmıştır?
  A) Ekim 1912
  B) Eylül 1913
  C) Aralık 1910
  D) Ocak 1923
 • 10) Mustafa Kemal Atatürk 1. Balkan savaşlarında nerede görev aldı?
  A) Atina
  B) İstanbul
  C) Gelibolu Yarımadası
  D) Ankara
 • 11) Mustafa Kemal Atatürk 2. Balkan savaşlarında nerede görev aldı?
  A) Atina
  B) İstanbul
  C) Gelibolu Yarımadası
  D) Bolayır Kolordusu
 • 12) Mustafa Kemal Bolayır Kolordusunda görevli iken hangi yeri Bulgar kuvvetlerinden geri aldı?
  A) Atina
  B) İstanbul
  C) Edirne
  D) İzmir
 • 13) Hangisi çanakkale cephesinin açılma sebeplerinden değildir?
  A) Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak
  B) Süveyş Kanalına yönelik Türk baskısını kaldırmak
  C) Osmanlıyı ekonomik açıdan zor durumda bırakmak
  D) İtilaf devletlerini devre dışı bırakmak
 • 14) Çanakkale Zaferinde boğazı mayınlaması sayesinde itilaf devletlerine büyük zarar veren ve savaşın seyrini değiştiren gemimizin ismi hangisidir?
  A) Nuster Mayın Gemisi
  B) Yavuz Mayın Gemisi
  C) Midilli Mayın Gemisi
  D) Hürkuş Mayın Gemisi
 • 15) Her yıl 18 Mart'ta kutladığım Çanakkale zaferi hangi tarihte olmuştur?
  A) 1915
  B) 1925
  C) 1935
  D) 1945
Yorum Yap
Gönder