2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) A ∉ B ve B ∉ A dır. 
  A nın 63 tane öz alt kümesi 
  B nin 32 tane alt kümesi 
  olduğuna göre, s(A ∩ B) en çok kaçtır? 
 • 2)


 • 3)


 • 4)


 • 5)


 • 6)


 • 7)


 • 8) 48 kişilik öğrenci grubunda fizik ve kimya dersinden başarılı olanların sayısı birbirine eşit olup, 12 kişi iki dersten de başarılıdır. Grupta 16 kişi ise bu iki dersten de başarısızdır. Buna göre fizik dersinden başarılı olan öğrenci sayısını bulu-nuz.
 • 9) x , y ∈ Z olsun. 3 < x < 8 ve – 6 < y ≤ 4 için
  4x – 3y tam sayısı en fazla kaç olmalıdır ?
 • 10) 3x + 2y ≤ 6 eşitsizliğinin çözüm kümesini koordi-nat sisteminde taralı bölge olarak gösteriniz.
 • 11) 62 ! sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır?
 • 12) 380 tane bilye üç çocuğa 2 ve 4 ile doğruorantılı, 3 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. En çok bilye alan çocuk kaç tane bilye alm ıştır?
 • 13) Aynı hızdaki 12 musluk günde 6 saat akarak 8 günde 120 litre su akıtıyorsa 9 musluk günde 8 saat akarak kaç günde 270 litre su akıtır?
 • 14) 260 TL para 4, 6 ve 8 yaşlarındaki üç çocuğa yaşları ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. En büyük çocuk kaç TL alır?
 • 15) İlkyaz ile annesinin bugünkü yaşları toplamı 44 tür. 2 yıl önce annesinin yaşı İlkyaz’ın yaşının 9 katı olduğuna göre İlkyaz ve annesinin bugünkü yaşlarını bulunuz.
Yorum Yap
Gönder