2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi TESTİ

 • 1) Nüfus cüzdanımızda aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
  A) Doğum yerimiz
  B) annemizin adı
  C) kardeşimizin adı
  D) babamızın adı
 • 2) Nüfus müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır?
  A-Adalet Bakanlığı
  B-Başbakanlığa
  C-İçişleri Bakanlığına
  D-Sağlık Bakanlığına
 • 3) Bugünkü sınırlarımız hangi antlaşma ile belirlenmiştir?
  A) Mondros Antlaşması
  B) Mudanya Antlaşması
  C) Sevr Antlaşması
  D) Lozan Antlaşması
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının maddelerinden değildir?
  A) Ordu terhis edilecek.
  B) Ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacak.
  C) Boğazlar İtilaf devletlerine açılacak.
  D) Her evden bir çift çorap toplanacak.
 • 5) Fiziksel özelliklerimizden 4 tanesini yazınız.
  1-)………………………….……

  2-)…………………………….…

  3-)……………………………..

  4-)………………………………
 • 6) Bir millete özgü kültürel öğelerin tümüne milli kültür denir ve bu öğeler milletin ortak ürünüdür.
  Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bizim kültürel öğelerimizden biri değildir?

  A) düğün törenleri
  B) yemeklerimiz
  C) halk oyunlarımız
  D) ilaçlar
 • 7) Aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir?
  A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
  B) Sivas Kongresi
  C) TBMM’nin açılması
  D) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
 • 8) T.B.M.M. düşmana karşı üstün başarı gösteren bazı illeri nasıl ödüllendirmiştir?
  A)Para yardımıyla
  B)Kahraman, Şanlı, Gazi ünvanlarıyla
  C)Başkent ilan ederek
  D)Altın vererek
 • 9) "İnsanların benzer ve farklı yönleri vardır" Aşağıdakilerden hangisi insanların benzer yönlerinden birisidir?
  A) Cinsiyet
  B) Yetenekler
  C) Beslenme
  D) Zevkler
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıf öğrencisinin kronolojisinde bulunmaz?
  A) Askerliğimi yaptım.
  B) Okuma-yazmayı öğrendim.
  C) Okula başladım.
  D) Bayramda şiir okudum.
 • 11) “Gel gel. Ne olursan yine gel!” diyen düşünürümüz kimdir?
  A) Yunus Emre
  B) Evliya Çelebi
  C) Mevlana
  D) Pir Sultan Aptal
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi duyarlı bir davranışa örnek gösterilemez?
  A) Sınavdan iyi not alan arkadaşımızı tebrik etmek.
  B) Arkadaşımız hasta olduğunda ziyaretine gitmek.
  C) Babalar gününde babamıza hediye almak.
  D) Okul temsilcisi seçilen arkadaşımızı kıskanmak.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Milli Kültürümüzü yansıtan geleneksel spor dallarından değildir?
  A) Cirit
  B) Basketbol
  C) Güreş
  D) At Biniciliği
 • 14) Bize sürekli yalan söyleyen bir arkadaşımıza karşı neler hisse­deriz?
  A) Saygı duyarız.
  B) Güvensizlik duyarız.
  C) Sevgi duyarız.
  D) Bağlılık duyarız
 • 15) İnsanları ilk bakışta birbirinden ayıran dış görünüşleridir. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran fiziki bir özelliktir?
  A. Zekâ
  B. Duygu
  C. Düşünce
  D. Göz rengi
Yorum Yap
Gönder