2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi TESTİ

 • 1) “Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede
  gece gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.”

  Yukarıdaki sözler dünyaca ünlü düşünürümüz Mevlana’ya aittir. Mevlana hangi yönüyle ünlüdür?

  A) Duygusallık
  B) Hoşgörü
  C) İleri görüşlülük
  D) Liderlik
 • 2) Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı gös-termeye ne denir?
  A) Yardımlaşma
  B) Kıskançlık
  C) Saygı
  D) Hoşgörü
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi aile üyelerimiz arasında yer almaz?
  A) Baba
  B) Anne
  C) Arkadaş
  D) Kardeş
 • 4) 1.Dünya savaşından sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı , Kurtuluş Savaşında yukarıda verilen cephelerde (Doğu cephesi-Batı Cephesi-Güney Cephesi) mücadele ettik.buna göre doğu cephesinde kiminle savaştık.
  A) Yunanlılara
  B) Ermenilere
  C) Fransızlara
  D) İngilizlere
 • 5) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
  A) Ablam konuşurken onu dinlemem.
  B) Benim gibi düşünmeyenlerle görüşmem.
  C) Arkadaşımın farklı düşüncelerine saygı gösteririm.
  D) Dedemle yüksek sesle konuşurum.
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerin değişimine örnektir?
  A) Büyüklerin ellerini öpmek.
  B) Kına gecesi yapmak.
  C) Bayramlarda akrabaları ziyaret etmek.
  D) Gelinleri at yerine arabayla taşımak.
 • 7) Hangisi dedelerimizin oyuncaklarından biri olamaz?
  A)Tablet
  B)Topaç
  C)Tahta araba
  D)Bilye
 • 8) Batı cephesindeki ilk savaş hangisidir?
  A) I. İnönü
  B) Trablusgarp Savaşı
  C) Çanakkale Savaşı
  D) Büyük Taarruz
 • 9) Çanakkale Savaşı hangi savaş içinde yer alır?
  A.Kurtuluş Savaşı
  B. 1.Dünya Savaşı
  C.Balkan Savaşı
  D.Trablusgarp Savaşı
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan değildir?
  A)Mutluluk
  B)Umut
  C) Sevinç
  D) Kıskançlık
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir?  
  A)   Bayramlarda akraba ziyaretlerine gitmek
  B)   Düğünlerde kına gecesi yapmak
  C)   Büyüklerimizin elini öpmek
  D)   Doğum günü partisine gitmek
 • 12) I. Uzun boylu olmak
  II. Şişman olmak
  III. Sarı saçlı olmak
  IV. Güler yüzlü olmak’’
  gibi özelliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 13) Arkadaşımızın bizimkinden farklı olan fikirleri için ne yap­malıyız?
  A) Arkadaşımızı bu fikirlerinden vazgeçirmeliyiz.
  B) Arkadaşımızın fikirlerini be­nimsemeliyiz.
  C) Arkadaşımızın fikirlerine saygı göstermeliyiz.
  D) Arkadaşımıza kendi fikirleri­mizi benimsetmeliyiz
 • 14) Yaşadığımız ve bizi etkileyen olayları unutmamak için ne yapmalıyız?
  A. Not almalıyız
  B. Günlük tutmak
  C.Bilgisayara kaydetmek
  D. Aklımızda tutmak
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır?
  A. Parmak izi
  B. Boy
  C. Kilo
  D. Göz rengi
Yorum Yap
Gönder