2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe TESTİ

 • 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük vardır?
  A) Geniş pencereli, çok odalı bir evdi.
  B) Aldığı ikinci el arabasına gözü gibi bakıyor.
  C) Derenin hafif şırıltısı uykusunu getiriyordu.
  D) Kuş sesleri her tarafı neşelendiriyordu.
 • 2) Aşağıdaki cümlelerde yer alan söz sanatlarını sebepleriyle yazınız.
  Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
  Şeker mi şerbet mi? Bal Acem kızı!

  Küçük bir çeşmeyim yurdumun
  Unutulmuş dağında
  Hiç kesilmeyecek suyum…

  Denizde bir dost eli okşuyor tenimizi
  Boynu bükük balıklar tanıyor bizi…
 • 3) Aşağıdaki paragrafta hangi deyim yanlış açıklanmıştır?

  ‘Can’ sözcüğü birçok deyimde kullanılmaktadır. Çektiği sıkıntılara artık dayanamaz olmak anlamında canına tak etmek, çok istekli olmak anlamında can ciğer kuzu sarması deriz. Bir isteği severek yerine getirme anlamında can baş üstüne, insanda yaşama arzusu uyandırmak anlamında cana can katmak deyimlerinin kullanırız.

  A) Canına tak etmek
  B) Can ciğer kuzu sarması
  C) Can baş üstüne
  D) Cana can katmak
 • 4) ‘Ünlü ressam, renkleri resimlerin "belkemiği" olarak görür.’ çift tırnak içindeki söz cümleye hangi anlam katmıştır?
  A) Şiirin temeli sözcüktür.
  B) Konuşma metninin fazlalıkları atılmalı.
  C) İnsan hayal kuran varlıktır.
  D) Romanları kahramanlar tanıtır.
 • 5) Aşağıdaki cümleleri sebep-sonuç/amaç sonuç ilişkisi bakımından belirtiniz.
  Yalnız kalmaktan korktuğu için onun yanından ayrılmadım.


  Sağanak yağmurdan dolayı trafik sıkıştı.


  Eksik malzemeleri almak için çarşıya çıktım.


  Sanata düşkün nesiller yetişmek için tiyatro etkinlikleri yapıyoruz.
 • 6) Aşağıdaki cümleleri öznel(göreceli), nesnel yargı olarak inceleyiniz.
  Müzede Anadolu uygarlıklarına ait eserler var.


  Her ziyaretçinin ortaya çıkarılan çömleklere hayranlık duyduğu belliydi.


  Sergilenen eşyalardan etkilenmemek mümkün değil.


  Tarık Buğra ‘Küçük Ağa’ romanında Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır.
 • 7) Aşağıda bir metin verilmiştir. Bu metin aşağıdaki hangi soruya karşılık verilmiş olabilir?

  ‘Angaje oldum.’ , ‘Elbisen yıkılıyor.’ Gibi örnekler yozlaşmanın kanıtıdır. Bu yozlaşmayı ilk önce televizyon mu tetikledi bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da toplumsal değişimlerin tek bir etkene bağlanamayacağıdır. Dolayısıyla dilin yozlaşmasını televizyon ya da dil eğitimine kısacası bir noktaya bağlamak yanlış olur.

  A) Dilimizin yozlaşmasını önüne nasıl geçeriz?
  B) Dilimizin yozlaşması, diğer toplumsal yaşamda değişikliğe neden oldu mu?
  C) Dilimizin yozlaşmasını tek bir nedene bağlamak ne derece doğru?
  D) Dilimizin yozlaşmasında eğitim sistemimizin hatası var mıdır?
 • 8) ‘Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.’ bu cümlede virgülün kullanım alanı aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir?
  A) Arkadaşlar, tiyatro salonunda seçmeler başlamıştır.
  B) Değerli arkadaşım Bekir, mektubunu dün aldım.
  C) Çocuklar, kitaplarla dost olmadığı sürece ilerleme kaydedemeyiz.
  D) Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini…
 • 9) Aşağıdaki parçada yanlış yazılan sözcüklerin altını çizin.
  Bahçeyi seyir ediyordu. Herşey gürbüzdü, otlar gürbüzdü, yıkık duvarlardan taşan dallar, meyvelerini tozlu yollara salı vermişti.
 • 10) Aşağıdaki cümlede zarf-fiillin altını çizin, cümleye hangi anlamı(durum, zaman) kattığını yazın.
  Sözleri sona erdiğinde tam bir bitkinlik içindeydi.
 • 11) Aşağıdaki parçada geçen fiilimsilerin altını çizin, çeşidini yazın.
  O gün öğleden sonra, Büyük Okyanus’ta deniz çırpınmaya başladı. Amerika kıtasının düzlüklerinden kopup gelen rüzgâr yavaş yavaş hızını artırarak yönünü iyice belli etti. Koca deniz birden kabarıp çalkalanmaya, birbirini kovalayan dalgalar da iyice yükselmeye başladı.
 • 12) Eski çağlarda yaşamış ünlü bir düşünüre sormuşlar ( ) "Sağlığımızı nasıl koruyabilir, yaşam süremizi nasıl uzatabiliriz ( )" Düşünür bu soruya şöyle yanıt vermiş ( ) "İçimizi balla ( ) dışımızı zeytinyağı ile yıkayarak."
  Yukarıda parantezle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilebilir?

  A) (:) (?) (:) (,)
  B) (.) (?) (:) (;)
  C) (;) (?) (.) (;)
  D) (:) (!) (:) (,)
 • 13) “Gönül sarayımın sultanı kaçma artık benden
  Ağaçlar solgun, güller sarı dereler sessiz,
  Ben ağlamasam kimse duymaz sesimi
  Ben zaten yaşayan bir ölüyüm sensiz.”
  Yandaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kişileştirme sanatından yararlanılmıştır.
  B) Anlatımda öznel ifadeler kullanılmıştır.
  C) 1. dizenin yüklemi bir fiilimsidir.
  D) 3. Dizede “kimse” sözcüğü vurgulanmıştır.
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rakamdan sonra gelen ekin yazımı yanlıştır?
  A) Romanın 5'inci baskısı yapıldı.
  B) Bugün okulumuzun 21'inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.
  C) Sanatçı 40'ıncı yaş gününü sevenleriyle birlikte kutladı.
  D) Eşyaları 2'inci kata çıkaracağız.
 • 15) Aşağıdaki cümlede bulunan fiilimsileri bularak yazınız
  Üniversiteye girişinde gerekli evrakları tamamlayıp bekleme salonuna geçti. Salonda tanıdık insan aramak yapılacak iş değildi. Sıra kendisine gelince, gülümseyerek memura yöneldi. Kaydını tamamladığında bekleyen kalabalığın arasından yürüdü.

 • 16) Aşağıdaki filimsilerin hangisinde zaman anlamı vardır?
  A)Okuldan eve koşarak gitti.
  B)Dersten çıkınca beni arasın.
  C)Annem dün size bakmamı söyledi.
  D)Ağlayan insan hisli olur.
 • 17) Turistler gezip gördükleri yerlerin heyecanını, güzelliğini yaşasalar da bir süre sonra evlerine dönmeye can atarlar. Oysa gezginler hiçbir yere ait olmadıkları için ağır hareket eder, dünyanın bir yerinden başka bir yerine gider dururlar.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
  A) Örnekleme
  B) Somutlaştırma
  C) Benzetme
  D) Karşılaştırma
 • 18) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi yoktur?
  A) Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar.
  B) Uyuyan yılanın kuyruğuna basma.
  C) İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
  D) Âlim unutmuş; kalem unutmamış
 • 19) Hayatta güç olan üç şey vardır ( ) bir sırrı saklamak ( ) bir yarayı unutmak ( ) boş zamanı kullanmak ( )

  Yukarıdaki boş parantezlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

  A) (:) (,) (,) (.)   
  B) (:) (;) (,) (…)   
  C) (;) (,) (,) (.)   
  D) (.) (,) (,) (.)
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir sözcük yoktur?
  A) Sana böyle ağır sözler söylemesine izin verme.
  B) Onun o tatlı tavırları beni çok etkiliyor.
  C) Bugünkü gezide kolum çok ağrıdı.
  D) İnce davranışlarıyla insanları etkiledi.
 • 21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
  A) Sandalyede oturan çocuğu görüyor musunuz?
  B) Acelesi var diye koşar adımlarla geçti yanımızdan.
  C) Mert, sağa sola dağılmış oyuncaklarını topluyor.
  D) Onun bakışında bir sinsilik hissediyorum.
 • 22) Altı çizili sözcüklerden hangisi kalıplaşarak fiilimsi özelliğini kaybetmiştir?
  A) "Yazmaya" küçük yaşta başladım.
  B) Bu oyunu "sevmeye" çalışıyorum.
  C) Herkes "dondurmaya" bayılır ki.
  D) Beni üzen" herkesi affettim.
 • 23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi cümleye zaman anlamı katmıştır?
  A)Okuldan eve koşarak gitti.
  B)Dersten çıkınca beni arasın.
  C)Annem size bakmamı söyledi.
  D)Ağlayan insan hisli olur.
 • 24) Ödevlerini yapmıyor; "üstüne üstlük" okula da gitmiyor. cümlesine, altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A- Yaşlı kadın çekinerek postacıya seslendi.
  B- Eve geç geldiği yetmezmiş gibi bir de ya­lan söylüyor.
  C- Minibüs aniden hareket edince, az kalsın düşüyordum.
  D- Bir yandan televizyon izliyor, bir yandan beşiği sallıyordu.
 • 25) Uzun boylu, iri bir adamdı. Saçları uzundu, sa­kalı vardı ama her zaman temiz ve bakımlıydı. Lacivert takım elbise, mavi gömlek, turuncu kravat sürekli olarak giydikleriydi. Unutma­dan ayakkabıları da daima boyalıydı.

  Bu parçanın anlatımında hangisine başvurulmuştur?

  A)Betimleme
  B) Açıklama
  C) Tanımlama
  D)Örneklendirme
Yorum Yap
Gönder