2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe TESTİ

 • 1) Aşağıdaki altı çizili sözcükler hangi anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?
  Gazeteye "günaşırı" yazılar yazıyor.

  A) Her gün
  B) İki güne bir
  C) Arada sırada
  D) Zaman zaman
 • 2) ‘Gazeteci belli ki konuyu "can damarından yakalamış".’ çift tırnak içindeki sözün anlamı hangisinde vardır?
  A) Benim damarıma basmayın, ne yapacağım belli olmaz.
  B) Konuyu tekrar özetlemene gerek yok.
  C) Onda sorunlara en önemli yerinden yaklaşma yeteneği var.
  D) Asıl biz sizin yanıldığınızı düşünüyoruz.
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A) ’Bu Diyar Baştan Başa’ Programını izledik.
  B) Türk Dil Kurumu’na dilekçe yazdık.
  C) Van gölünde inci kefali yaşamaktadır.
  D) Çinliler yeni buluşlarıyla adından söz ettirecek gibi.
 • 4) Aşağıdaki metinlerde yararlanılan anlatım teknikleri nelerdir?(Öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma)
  Deniz maviliğinin ormanın yeşilliğiyle buluştuğu yerlerdir benim memleketim. Sıcak havası, sıcakkanlı insanlarıyla kazınmıştır hafızalara. Sadece doğal değil, tarihsel güzellikleri de can alıcıdır. Bizans’tan Osmanlıdan birçok eser karşımıza çıkar her köşede.


  Mangala oyunu Türklerin Orta Asya’dan bu yana oynadığı bir kuyu oyunudur. İki kişiyle oynanan bu oyunda her bir oyuncunun 6 kuyusu ve bir hazinesi vardır. Toplamda 12 kuyu 2 hazine vardır. Kuyulara dörder adet taş bırakılır. Oyuna kura ile başlanır. Hazinesinde en çok taş biriktiren kişi oyunu kazanır.


  Her sanat eserinde derin bir ileti arayanlara şaşıyorum. Onlara göre her roman, her şiir doğrudan ileti vermelidir. Onlara dediğim şey hep aynı: sanatın inceliği ve zarifliği sizin ona yüklemek istediğiniz yükleri kaldırmaz.
 • 5) Aşağıdaki soruları “Dostluk” adlı metne göre yanıtlayın

  DOSTLUK
  Dostluk! Güzel bir kelime... Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda? Ne desem ne yazsam boş! Kişi kendini bildiğinden bu yana dostluğu öteki duygulardan üstün tutmuş. Dost bildiğine sarılmış dört elle. Dostunu dünyanın en çok güvenilir, en çok inanılır kişisi bellemiş. Çoğu kez düş kırıklığına uğramışsa da gene de dostluk sürüp gelmiş bugüne dek. Yarınlara da kalıp gidecek.
  İki kişinin dostluk kurmasının nedenleri sayısızdır. İçinden çıkılmaz bunun. Yakın dostlarımı gözümün önüne getiriyorum. Niçin dost oldum onlarla? Neydi beni onlarla yakınlık kurmaya iten nedenler? Var, ufak tefek şeyler tabi ama en önemlisi yaşama eş bir anlam vermemiz. Bizim eski bir şairimiz bunu anlatmıyor mu? “Dünyayı seninle sevmişim ey dost!” Tek bir mısrada dostluğun taşıdığı engin anlam ne güzel belirtilmiş! Dünya ancak sevgiyle, dostlukla güzelleşiyor. Pinti çıkarların egemen olduğu bir yer dünya mıdır, yoksa cehennem mi?
  Dostluklar azalıyor çağımızda. Bir an dinleyin kendinizi, çevrenizdekilere bir bakın, bir deneyin dost bildiklerinizi. Göreceksiniz, dost az, yok hatta… Dostluk dostluk diye diye kendinizi aldatmışsınız yıllardır boş yere.
  Bir yerlerden geldim bu konuya. Bir şeyler, iç dış etkiler itelemiş olmalı beni dostluk üzerine düşünmeye. Önemli olan şu: Tek bir dostunuz varsa bilin değerini. Küçük çıkarlar, geçici amaçlar için harcamayın dostlarınızı. “Dünyada dost yoktur.” demiş gerçi Aristo usta. Ama siz, “Dünyada dost vardır.” ilkesine inanmaya çalışın gücünüz yettiğince.

  a) 1. paragrafta geçen “Dost bildiğine sarılmış dört elle.” cümlesinde geçen “dört elle sarılmak” deyiminin anlamı nedir?

  b) 4. paragrafta geçen “Tek bir dostunuz varsa bilin değerini.” cümlesinde altı çizilen “dost” sözcüğünün zıt anlamlısını, “değer” sözcüğünün eş anlamlısını yazın.

  c) 4. paragrafta geçen “Küçük çıkarlar, geçici amaçlar için harcamayın dostlarınızı.” cümlesinde altı çizilen sözcük gerçek anlamda mıdır, mecaz anlamda mıdır, terim anlamda mıdır?

  d) 1. paragrafa göre insanların dost ve dostlukla ilgili düşünceleri nelerdir?

  e) 2. paragrafa göre yazar, etrafındakilerle dostluk kurmasını hangi nedene dayandırmaktadır?

  f) 2. paragrafta yazar düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanmıştır?


  g) 3. paragrafta yazarın yakındığı durum nedir?

  h) 4. paragrafta yazar okuyucularına neler önermektedir?

 • 6) Aşağıdaki cümleyi noktalama açısından doğru duruma getirin.
  Ünlü bir düşünür İşsizlik insanı yorar demektedir
 • 7) Bir hasta odasının penceresinde;
  Yalnız bende değil, yalnızlık hali;
  Deniz de karanlık, gökyüzü de;
  Bir acayip kuşların hali.”
  Şair yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisini duygularına ortak etmemiştir?

  A)Pencere
  B)Kuşlar
  C)Deniz
  D)Gökyüzü
 • 8) Arkadaşımın dönem ödevine yardım etmek için yürüyüş yolunun kenarındaki parkta buluşmaya karar verdik. Sözleştiğimiz saatte buluşarak ödevi tamamladık.
  Yukarıdaki metinde kaç tane fiilimsi vardır?

  A. 3
  B. 4
  C. 5
  D. 6
 • 9) Bence en büyük kötülüklerimiz, küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. Çocuk, bir tavuğun boynunu sıkar, kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır, anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da, oğlunun müdafaasız bir köylüyü, bir uşağı öldüresiye dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca ve haince aldattığını gördüğü zaman, bunu yiğitlik belirtisi sayarak sevinir. Bu tür eğitim yanlıştır.
  Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çocuk eğitiminde annenin rolü büyüktür.
  B) Olumsuz hareketleri hoş görmek yanlış bir eğitim yoludur.
  C) Kötülükler çocuk yaşta varlığını hissettirir.
  D) Çocuk eğitiminde çevrenin rolü büyüktür.
 • 10) “İçinde çeşitli olaylar geçmesi doğal olan bir or­tamda, kuşkusuz zaman zaman sert tartışmalar, çatışmalar yaşanır.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
  ​A)Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.
  ​B)Deniz kenarında dalga eksik olmaz.
  ​C)Denize düşen yılana sarılır.
  ​D)Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
 • 11) Aşağıdakilerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
  A. Ödevlerimizi günü gününe yapmalıyız.
  B. Derslerimizi iyi dinlemezsek başarılı olamayız.
  C. Sınıfta işlenen konuyu evde tekrar etmeliyiz.
  D. Başarılı olmak için çok çalışmalıyız.
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ecek/-acak” eki, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
  A. Sana söyleyecek bir şey bulamadım.
  B. Atılacak poşetleri kapının önüne çıkar.
  C. Beklenen ürünler yarın sabah gelecek.
  D. Gezilecek yer bırakmadık kocaman şehirde.
 • 13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Onunla pek çok defa bu konuyu konuştuk.
  B) Şemsiyemi evde unuttuğum için ıslandım.
  C) Söz hakkı almadan konuşmamalıyız.
  D) Odayı ısıtmak için sobaya odun attı.
 • 14) Tekne geldi, önlerinden geçti, buruna vardı, oradan geriye döndü. Teknenin içinden çok uzun boylu, uzun sarı sakallı, kırmızı kuşaklı, avurdu avurduna geçmiş, püsküllü kırmızı fesli, kalın kaşlı, beyazı çok büyük yeşil gözlü bir adam iskeleye atladı. Arkasındaki fistanı kırmızı, yeşil, mavi çiçekli kadın çocuklarını teker teker alıp iskelenin üstündeki kocasına veriyordu.

  Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?(

  A) Öyküleme
  B) Betimleme  
  C) Açıklama
  D) Tartışma  
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır?
  A) Durmadan bana bir şeyler anlattı.
  B) Yine bildik bahaneler uydurdu.
  C) Gitar çalışına hayran kaldım.
  D) Yarın bu saatlerde annem gelecek.
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zarf fiil bulunmaktadır?
  A) Küçük kardeşim koşarak yanıma geldi.
  B) Oğlunu koklayıp sevmeden uyuyamaz.
  C) Evden geç çıkınca otobüsü kaçırdık.
  D) Söylediğin hiçbir söze alınmadım ki.
 • 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil vardır?
  A) Annem kapıya çıktı, gidenleri yolcu etti.
  B) Sararmış yapraklar yolları örtüyordu.
  C) Cem Yılmaz’ın yaptığı espriler çok kaliteli.
  D) Gelen malları kapının önüne koyun.
 • 18) İstese de çok uzağa gidemiyor insan kendisinden. Hangi trene binse içindeki bir adrese varıyor sonunda. Hangi rüzgâra tutunsa kendine savruluyor. Hangi denize açılsa yine kendi kıyılarında buluyor kendini...

  Yazar, bu parçada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

  A) İnsan ne yaparsa yapsın, kendi gerçeğinden kaçamaz.
  B) İnsanın kendini tanıması, farklı deneyimlere bağlıdır.
  C) İnsanın mutluluğu kendini keşfetmesinden geçer.
  D) İnsanın iç dünyası gezip gördüğü yerlerle zenginleşir.
 • 19) Bu güzel memleketi daha da güzelleştirmek için "kendini parçalarcasına" çalışıyordu.
  Yukarıda cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A)İnsan sanatında ilerledikçe parlar.
  B)Başkalarını mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapar, didinir, çabalardı.
  C)Derdini anlayan birini bulmak onu sevindirdi.
  D)Küçük beldede büyük işler başarmak için herkesle işbirliğine hazırdı.
 • 20) (1) Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülüp geçilecek boş sözler değildir. (2) Üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir. (3) Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. (4) Bu fıkralarda geçen “kuşa benzemek, tabanları kaldırmak, ipe un sermek…” gibi birçok sözde deyimleşmiştir.

  Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 21) * Kırılan kemik kaynadığı için alçıyı çıkardılar.
  * Su kaynasın, çayı yapacağım.
  * Dikkatli ol, etraf dolandırıcı kaynıyor.
  * Midem kaynıyor, bir şey yiyemem.

  "Kaynamak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 22) 1. insanlar
  5. İsterler
  2. kadar
  6. kendininki
  3. mutluluğunu
  7. başkalarının da
  4. büyük
  Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle kursanız nasıl sıralardınız?

  A) 4-1-6-2-7-3-5
  B) 4-1-2-7-3-6-5
  C) 1-6-2-7-4-3-5
  D) 1-6-2-7-3-4-5
 • 23) (1) Tembelliğe düşmeden beklemeyi deneyebilirsiniz. (2) Şartlar olgunlaşıncaya kadar beklemek, sonuç almayı kolaylaştırır. (3) Bu yüzden doğru zamanı ve yeri bekle. (4) Olmadı mı tekrar dene.

  Hangi cümlede eylemsi sayısı en çoktur?

  A- 1
  B- 2
  C- 3
  D- 4
 • 24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır?
  A- Yavaşça kalktı. Etrafta kimse yoktu. Üstündeki tozları silkeleyerek yürüdü.
  B- kapının sesi sessizliği böldü. Herkes telefona bakıyordu. Kimse açmaya niyetli değildi.
  C- Koşarak çıktım okuldan. Dayım geliyordu bugün. Çok özlemiştim.
  D- Sınavı geçmek için çok çalıştı. Bu son şansıydı. Ne olursa olsun iyi bir not almalıydı.
 • 25) Hayvanlara eziyet edilme... bir dünyada ve kork... yaşa... isterdik.

  Noktalı yerlere hangi ekleri sırasıyla getirirsek tüm fiilimsi türlerine örnek vermiş oluruz?

  A) –(y)en , -madan , -mak
  B) –dik , - up , -madan
  C) –den , -madan , -mak
  D) –(y)ip , madan , -mak
Yorum Yap
Gönder