2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) B(3,-1) noktasının koordinat düzleminde 1 br. sağa, 2 br yukarı ötelenmesi oluşan nokta aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (3,0)
  B) (-1,-1)
  C) (-1,-3)
  D) (4,1)
 • 2)
 • 3)
 • 4)
 • 5)
 • 6) Bir zar atma deneyinde zarı; Hülya 200 kez, Sena 30 kez, Büşra 1000 kez, Leyla 5 kez atıyor ve sonuçları not ediyorlar. Bu kişilerden hangisinin deneyinde zarın üst yüzüne gelen sayının asal sayı olma olasılığı teorik olasılık değerine en yakındır?
  A) Hülya
  B) Sena
  C) Büşra
  D) Leyla
 • 7) Aşağıdaki sayılardan tam kare doğal sayıları işaretleyiniz.
  a) 111 b) 144 c) 296 d) 324 e) 381 f) 400
 • 8)
 • 9)
 • 10) ’Histogram bir veri dizisindeki değişikliklerin sınıflandırılması ve dağılımın ....................... grafiği ile gösterilmesidir’ifadesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?
  A)Sütun
  B)Çizgi
  C)Daire
  D)Şekil
 • 11)
 • 12)
 • 13)
 • 14)
 • 15)
 • 16)
 • 17) İlk terimi 20 ortak farkı 6 olan ve artarak devam eden bir aritmetik dizinin kuralı nedir?
  a)(6n+12)
  b)(6n-12)
  c)(6n+14)
  d)(6n-14)
 • 18) 6,10,14,18,22,….örüntüsü veriliyor.Buna göre,bu örüntünün genel terimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) 4n-3
  b) 4n+1
  c) 4n-2
  d) 4n+2
 • 19) Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi bir özdeşliktir?
  A) 3x+12 = 3.(x+4)
  B) 2x+5 = 10+x
  C) 6y-4 = 2.(2y+2)
  D) 10-7a = 3.(2a-1)
 • 20) ax+bx+ay+by cebirsel ifadesinin çarpanları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (a+b).(x+y)
  B) (a-b).(x-y)
  C) 2x+2y
  D) 2a+2b
Yorum Yap
Gönder