2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sebep olduğu zararlardan biri değildir?
  A) Göçmen kuşlarının sıcak yerlere gidememesi B) Caretta carettaların denize ulaşamaması
  C) Gökyüzünü gözlemlemenin zorlaşması
  D) Karanlık ortamların aydınlatılması
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılacak hazırlıklardan biri değildir?
  A) Deprem çantası hazırlamak
  B) Düşebilecek eşyaları duvara sabitlemek
  C) İletişim araçlarını gereksiz yere kullanmamak D) Deprem planı yapmak
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzle ilgili bir unsur değildir?
  A) Cirit
  B) Kına gecesi
  C) Güreş
  D) Bale
 • 4) I. Cumhuriyet’in ilanı
  II. Çanakkale Savaşı
  III. Mondros Ateşkes Antlaşması
  IV. Sakarya Savaşı

  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanması aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

  A) I-III-IV-II
  B) IV-I-III-II
  C) II-III-IV-I
  D) III-II-I-IV
 • 5) Bir üründe belirlenen süre içerisinde oluşabilecek arızaların üretici firma tarafından onarabileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?
  A) Garanti belgesi
  B) TSE damgası
  C) Satış fişi
  D) Kullanım kılavuzu
 • 6) Aşağıdaki teknolojik ürün ve kullanım alanları ile eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Stetoskop – Sağlık
  B) Tepegöz – Eğitim
  C) Telefon – İletişim
  D) Ultrason – Eğitim
 • 7) I. İnternet
  II. Duman
  III. Telefon
  IV. Telgraf
  İnsanların geçmişten günümüze haberleşmek için kullandığı araçların gelişim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) I – II – III – IV
  B) II – IV – III – I
  C) III – IV – II – I
  D) II – III – I – IV
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden değildir?
  a) Dil
  b) Halk oyunlar
  c) Nüfus cüzdanı
  d) Türkülerimiz
 • 9) Aşağıdaki cisimlerden hangisine uygu­lanan kuvvet kalıcı şekil değişikliğine neden olur?
  A. cam bardağa çekiçle vurmak
  B. yayı germek
  C. süngeri sıkmak
  D. balonu şişirmek
 • 10) Sınıf arkadaşlarımızdan oluşacak bir folklor ekibi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyal örgüt
  B) Grup
  C) Resmî kurum
  D) Sivil toplum kuruluşu
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumdur?
  A) LÖSEV
  B) TEMA
  C) Kürşad Bey İlkokulu
  D) Çevre Koruma Vakfı
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında gösterilemez?
  a) Barınma
  b) Giyinme
  c) Beslenme
  d) Eğlenme
 • 13) “Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için bazı şehirlerde çalışmalar yapmış, toplantılara katılmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in çalışma yaptığı şehirlerden biri değildir?
  A-Sivas
  B-İzmir
  C-Amasya
  D-Erzurum
 • 14) Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A-Türk milletine önderlik etti
  B- İyi bir komutan ve devlet adamıydı
  C-Vatanını ve milletini çok severdi
  D- Padişah olmak istedi
 • 15) .Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaygın olarak kullanılan saatlerdendir?
  a) Su saati
  b) Kum saati
  c) Güneş saati
  d) Mekanik saatler
Yorum Yap
Gönder