2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar kullanılan saatlerden biri değildir?
  A) Gölge Saati
  B) Duvar Saati
  C) Ay Saati
  D) Kum Saati
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsur değildir?
  A) Akarsu
  B) Dağ
  C) Orman
  D) Baraj
 • 3) Aşağıdaki buluşlardan hangisi aydınlatma araçlarının temelini oluşturur?
  A) Paranın bulunması
  B) Yazının bulunması
  C) Tekerleğin bulunması
  D) Ateşin bulunması
 • 4) Aşağıda bahsedilen özelliklerden hangisi miladi takvime ait değildir?
  A.) Güneş yılına göre hesaplanmıştır.
  B.) Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.
  C.) Günümüzde kullandığımız takvimdir.
  D.) Miladi takvime göre bir yılda 354 gün vardır.
 • 5) “Eskiden insanların aylarca süren seyahatlerini bu gün bir kaç saate indirmiş bulunuyorum.” diyen teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisi olabilir
  A) Cep telefonu
  B) Uçak
  C) Uydu
  D) Bilgisayar
 • 6) Satın alınan ürün garanti süresi içinde bozulursa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  a) Kaymakamlığa şikayet etmelidir.
  b) Savcılığa başvuru yapmalıdır.
  c) Üretici firmadan ürünün parasını istemelidir
  d) Sorun ürünün alındığı mağazada çözülmeye çalışılmalı
 • 7) Bilimsel çalışmalar yapan bir bilim insanının aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlıştır?
  a) Problemleri saptamak
  b) Gözlemler yapmak
  c) Çalışmalarını gizlemek
  d) Deneyler yapmak
 • 8) Kurtuluş savaşında kaybettiğimiz tek savaş hangisidir?
  a)1. İnönü Savaşı
  b)2. İnönü Savaşı
  c) Sakarya Savaşı
  d)Kütahya-Eskişehir Savaşları
 • 9) I. Güvercin
  II. İnternet
  III. Duman
  IV. Mektup
  İnsanların geçmişten günümüze haberleşmek için kullandığı araçların gelişim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  a) I – II – III – IV
  b) II – IV – III – I
  c) III – IV – II – I
  d) III– I– IV – II
 • 10) Aşağıdaki teknolojik icat ve kullanım alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  a) Röntgen cihazı - sağlık
  b) Gözlük – eğitim
  c) Bilgisayar – iletişim
  d) Uçak – ulaşım
 • 11) En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) fabrika -un- fırın- buğday- ekmek
  b) buğday -un- fabrika- ekmek- fırın
  c) buğday- fabrika- un- fırın- ekmek
  d) fırın-buğday-un-fabrika-ekmek
 • 12) “Zamanın; gün, ay, ya da yıl gibi parçalara bölünüp, düzenli bir sırayla gösterildiği çizelge”ye ne denir?
  a)grafik
  b)harita
  c) saat
  d) takvim
 • 13) Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddi kazanç sağlamak için çalışırlar.
  B) Toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlarlar.
  C) İş birliğine dayalı çalışırlar.
  D) Gönüllü kişilerden oluşurlar.
 • 14) Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?
  A) Reklamlar
  B) İhtiyaçlarımız
  C) Ürünün satıcısı
  D) İsteklerimiz
 • 15) Teknoloji ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) İşlerimizi kolaylaştırır.
  b) Teknoloji gereksizdir.
  c) Teknoloji çevreye zarar verebilir.
  d) Teknoloji hızla ilerlemektedir.
Yorum Yap
Gönder