2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Kloroplast
  B) Sentriyol
  C) H. Duvarı
  D)Çekirdek
 • 2) Neslimizin 65 milyon yıl önce tükendiğini biliyor musun?
  Dinozorlar ile ilgili sahip olduğumuz bilgileri elde etmede hangisinin rolü vardır?

  A) Magmatik kayaçlar arasında bulunan fosiller
  B) Tortul kayaçlar arasında bulunan fosiller
  C) Başkalaşım kayaçlar arasında bulunan fosiller
  D) Farklı kayaçların zaman içerisinde birbirine dönüşmesi
 • 3) Dünya’yı oluşturan katmanların en dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibidir?
  A) Ağır küre-Taş küre- Ateş küre-Hava küre- Su küre
  B) Taş küre- Su küre- Ağır küre- Ateş küre- Hava küre
  C) Hava küre- Su küre- Taş küre- Ateş küre-Ağır küre
  D) Su küre- Hava küre- Taş küre-Ağır küre- Ateş küre
 • 4)


 • 5)


 • 6)


 • 7)


 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın evrelerinden biri değildir?
  İlk dördün
  B.Son dördün
  C.Dolunay
  D.Yarım Ay
 • 9)


 • 10)


 • 11) Zeynep bir elektrik devresinde, iki bağlantı kablosunun arasına aşağıdaki maddelerden hangisini koyup uçlarını dokundurursa, ampul ışık verir?
  A) Kürdan
  B) Porselen kupa
  C) Alüminyum folyo
  D) Tahta parçası
 • 12) Yapısında sadece tek çeşit atom bulunduran maddelere ne ad verilir?
  A) Bileşik
  B) Karışım
  C) Element
  D) Çözelti
 • 13) Atomlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddenin en küçük yapıtaşlarıdır
  B) Aynı cins atomlar bir araya gelerek elementleri oluşturur
  C) En az iki cins atom bir araya gelerek bileşikleri oluşturur
  D) Moleküller daima farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşur.
 • 14) Vücutlumuzda bulunan organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur.Buna göre aşağıda verilen organlardan hangisi solunum sisteminde yer olmaz?
  A) Burun
  B) Dil
  C) Akciğer
  D) Soluk borusu
 • 15) İnsan kalbi kaç odacıklıdır ?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 16) Aşağıdaki olaylardan hangileri ısının ışıma yoluyla yayılması ile ilgilidir?
  I- Yazın koyu renk giyen çocuğun daha fazla terlemesi.
  II- Yemek yapan annenin tahta kaşık kullanması.
  III- Sobadan ısınan kediler.
  IV- Elektrik sobasının iç yüzeyinin parlak olması.

  A) I-II
  B) II-IV
  C) I-III
  D) I-III-IV
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında elektrik çarpmasına maruz kalmayız?
  A) Bir ucu sarkmış tele dokunmak
  B) Prize çivi sokmak
  C) Kontrol kalemi ile kabloya dokunmak
  D) Uzatma prizleriyle oynamak
 • 18) Sürati 40m/s olan bir hareketli 5 s’de kaç m yol alır?
  A)200
  B)20
  C)8
  D)1/8
 • 19) Süt,su gibi sıvı maddeler tanecikleri arasında boşluk olduğu için ……………….. yapıya sahiptir" ifadesinde noktalı yere aşağıdakiler den hangisi getirilmelidir?
  A)Dağınık
  B)Alışkan
  C)Esnek
  D)Düzgün
 • 20) "Yalıtkan maddeler kullanılarak ıs akışının yavaşlatılması veya önlenmesi ……….. olarak tanımlanır."ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
  A)Aktarım
  B)Yalıtım
  C)İletim
  D)Vakum
Yorum Yap
Gönder