2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Bir öğretmen yaptığı kontrollü deneyde değişkenleri aşağıdaki gibi belirliyor:
  Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı
  Kontrol edilen: Ampul sayısı, pil sayısı, tellerin kesiti ve uzunluğu
  Bağımsız değişken: Kullanılan tellerin yapıldığı maddeler
  Bu öğretmenin araştırma sorusu ne olabilir?

  A) Pil sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
  B) Telin cinsi ampul parlaklığını etkiler mi?
  C) Telin boyu ampul parlaklığını etkiler mi?
  D) Ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
 • 2) Büyük kan dolaşımıyla ilgili,

  1. Oksijence zengin kanın vücuda taşınmasıdır.
  2. Karbondioksitçe zengin kan toplanarak vücuda verilir.
  3. Sol karıncıktan çıkan kan, sağ kulakçığa gelir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız 1.
  B) 1 ve 3.
  C) 2 ve 3.
  D) 1, 2 ve 3.
 • 3) Mehmet, şekildeki elektrik devresinde bulunan ampulün parlaklığını artırmak için aşağıdaki yöntemleri denemiştir.

  I. Reostanın sürgüsünü 1 yönünde hareket ettirme.
  II. Reostanın sürgüsünü 2 yönünde hareket ettirme.
  III. Devreden bir pil çıkarma.
  IV. Devreye bir ampul ekleme.

  Mehmet, bu yöntemlerden hangisini uyguladığında ampul parlaklığı artmaz?

  A) Yalnız I
  B) II, III ve IV
  C) I, II ve III
  D Yalnız IV
 • 4) Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üç gruba ayrılır.
  Buna göre aşağıda verilen yakıtlar gruplandırıldığında hangi seçenekteki yakıt dışarıda kalır?

  A)Doğalgaz
  B)İspirto
  C)Benzin
  D)Mazot
 • 5)


 • 6)


 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın evrelerinden biri değildir?
  İlk dördün
  B.Son dördün
  C.Dolunay
  D.Yarım Ay
 • 8)


 • 9)


 • 10) Direncin maddenin uzunluğuna bağlı olduğunu göstermek isteyen bir öğrenci aşağıdaki tellerle sınıfa geliyor.
  Bu durum ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A ) Limonata ile buz arasında ısı alışverişi olur.
  B ) Limonata buza ısı vererek erimesini sağlar.
  C ) Buz limonatadan ısı alır.
  D ) Limonatanın taneciklerinin hızı artar.
 • 11) Aşağıda verilen madde değişimlerinden hangisi fiziksel değişmedir ?
  a) Yumurtanın haşlanması
  b) Etin pişirilmesi
  c) Kağıdın yanması
  d) Salatalığın doğranması
 • 12) Güneş’ in Dünya’ yı ısıtması nasıl bir yayılma çeşitidir?
  A) Konveksiyon
  B) Işıma
  C)İletim
  D)Taşım
 • 13) Aşağıdaki malzemelerden hangisi ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılamaz?
  A) Demir
  B) Hava
  C) Tahta
  D) Plastik
 • 14) Genel verici olarak bilinen ve herkese kan verebilen kan grubu aşağıdakileren hangisidir?
  a) A grubu
  b) B grubu
  c) AB grubu
  d) 0 grubu
 • 15) Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Vücutta dolaşan atık maddeleri deri yoluyla atmak
  B)Kirli kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamak
  C)Vücuda giren mikroplarla savaşmak
  D)Beyne temiz kanı ulaştırmak
Yorum Yap
Gönder