2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Hayat Bilgisi TESTİ

 • 1) Okul ve sınıf eşyalarını düzenli kullanan biri aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
  A) Çöpleri çöp kutusuna atar.
  B) Kalemi ile yazı tahtasını çizer.
  C) Sırasına yazı yazan arkadaşlarını uyarır.
 • 2) Bizim çocukluğumuzda bu kadar teknolojik alet yoktu. Biz arkadaşlarımız ile beraber oyunlar oynar, çok güzel vakit geçirirdik.
  İbrahim Dede’nin çocukluğunda oynamış olabileceği oyun aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Bilgisayar oyunu
  B) Saklambaç
  C) Körebe
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerden değildir?
  A) Projeksiyon
  B) Akıllı Tahta
  C) Tomografi Cihazı
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi bir liderde olması gereken bir özelliktir?
  A) Çekingenlik
  B) Çalışkanlık
  C) Karamsarlık
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi başarmayı kendine amaç edinmiş bir kişinin özelliği olamaz?
  a) Engelleri, başarıya ulaşmak için birer basamak olarak görmek.
  b) Engeller karşısında hırslanarak daha çok çalışmak.
  c) Karşısına bir engel çıktığında, amacından vazgeçmek
 • 6) Ben Pazar yerinde kayboldum.Pazardaki polisten yardım istedim.Polise aşağıdakilerden hangisini söylersem polis beni evime götürebilir?
  a) Evimizin rengini
  b)Evimizin adresini
  c) Anne-babamızın adını
 • 7) Evde tutumlu kullanmamız gereken kaynaklar hangi seçenekte verilmiştir?
  a.güneş-maden suyu-kola-radyo-tv.
  b.su-elektrik-doğal gaz-odun-kömür- tüp gaz
  c.toka-bilgisayar-kitap-çorap-kalem
 • 8) Ahmet sabah kalktığında kahvaltısını yapar. Minik kedisi Boncuk'un sütünü verir ve odasına koyduğu saksı içindeki gülü solmasın diye sular.
  Ahmet'in kedisi ve çiçeğinin hangi ihtiyacını karşılaması tüm canlıların ortak özelliklere sahip olduğunu bildiğini gösterir?

  a)  Beslenme
  b)  Barınma
  c)  Hareket etme
 • 9) Okula hazırlıklı gitmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
  A. Çalışma saatlerimizi içeren bir plan yapmalıyız
  B. Çantamıza tüm araç-gereçleri koymalıyız
  C. Okula saatinden önce gelmeliyiz
  D. Ödevleri okulda tamamlamalıyız
 • 10) Yaşanan olumsuzlukla karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur?
  A. Sakin olmalı, hemen tepki göstermemeliyiz.
  B.Tepkimizi sert bir şekilde ifade etmeliyiz.
  C. Tepkimizi nazik bir dille ifade etmeliyiz.
  D. Sorunun nedenini anlamaya çalışmalıyı
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi kişisel özelliklerimizden biridir?
  A.Boyumuzun uzun olması
  B. göz rengimiz
  C. Duygularımız
  D.Saçımızın uzunluğu
 • 12) - Konuşanı can kulağı ile dinleriz.
  - Konuşanın yüzüne bakarız.
  - Konuşanın sözünü kesmeyiz.
  - konuşanı uyarır, tepkimizi hemen belirtiriz.

  Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi iyi bir dinleyicinin özelliklerindendir?

  A. 3
  B. 2
  C. 1
  D. 4
 • 13) “Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan.”
  Yukarıdaki ifade nasıl bir kişiyi anlatıyor?

  A. Saygılı
  B. Bencil
  C. Öfkeli
  D. Dürüst
 • 14) Tesbit edilen sorunun en uygun çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Bağırarak hakaret etmek
  B. Arkadaşımıza küsmek.
  C. Arkadaşlarımızı kibarca uyarmak
  D.Eşyalarını çöpe atmak.
Yorum Yap
Gönder