2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) ☼ + 10 < 16 ifadesinde ☼ yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?
  A) 15
  B) 21
  C) 6
  D) 10
 • 2) 85 YKr’lik çekirdek, 345 YKr’lik leblebi, 98 YKr’ lik fıstık ve 372 YKr’lik badem alan kişi, kuru yemişçi ye kaç YTL öder?
  A) 900
  B) 11
  C) 9
  D) 8
 • 3) 1084 sayısından, yüzler basamağındaki rakamı 6 olan üç basamaklı en büyük çift doğal sayıdan çıkarıl- dığında fark kaç olur?
  A) 250
  B) 614
  C) 86
  D) 386
 • 4) Dikdörtgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
  B) Dört tane dik iç açısı vardır.
  C) Kenar uzunlukları birbirine eşittir.
  D) Dört tane köşesi vardır.
 • 5) Aşağıdaki prizmalardan hangisinde tüm ayrıtlar (kenarlar) birbirine eşittir?
  A) kare prizma
  B) küp
  C) dikdörtgenler prizması
  D) küre
 • 6) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A) Karenin dört kenarı vardır ve karşılıklı kenarları eşittir
  B) Dikdörtgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
  C) Çemberin üç köşesi vardır.
  D) Üçgenin üç tane iç açısı vardır.
 • 7) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.
  *200 cm = …….m
  * 1 m25 cm = ………cm
  *600 cm = …….m
  *3 m62 cm = ………cm
 • 8) (9 x 0) : 3 = işleminin sonucu kaçtır?
  A. 3
  B. 1
  C. O
  D. 9
 • 9) Aşağıdakilerin hangisi, çarpma işleminin etkisiz elemanıdır?
  A. 1
  B. 0
  C. 2
  D. 3
 • 10) Bir fabrikada 89 kadın işçi, kadın işçilerin 4 katı kadar erkek işçi çalışmaktadır. Bu fabrikada toplam kaç işçi çalışmaktadır?
  A. 356
  B. 345
  C. 445
  D. 455
 • 11) 6 katının yarısı 624 olan doğal sayı kaçtır?
  A. 202
  B. 208
  C. 204
  D. 218
 • 12) Bir okulda okuyan 414 öğrenci, 9 otobüse eşit sayıda binerek geziye çıkıyorlar. Bu otobüste kaç öğrenci vardır?
  A. 45
  B. 47
  C. 48
  D. 46
 • 13) Beşer yıl arayla doğan 3 kardeşin yaşlarının toplamı 21'dir. Büyük kardeşin yaşı kaçtır?
  A. 13
  B. 7
  C. 12
  D. 11
 • 14) Bir arabaya 3 sandık elma, 5 sandık limon yükledik. Arabanın yükünün kütlesi 210 kg.dır. 1 sandık elmanın kütlesi, 1 sandık limonun kütlesinden 6 kg daha ağır olduğuna göre, 1 sandık elmanın kütlesi kaç kilogramdır?
  A. 24
  B. 28
  C. 36
  D. 30
 • 15) 3 katı ile 6 katının toplamı 180 olan sayı kaçtır?
  A.15
  B.20
  C.25
  D 30
 • 16) Uzun kenarı 24 kısa kenarı 15metre olan bahçemize 4 sıra tel örgü yapmak istiyoruz:kaç metre tel gereklidir?
  A.78
  B.312
  C.213
  D.321
 • 17) Uzun kenarı 26 cm, kısa kenarı 14 cm olan bir dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir ? • 18) Dört kardeşin yaşları toplamı 54’tür.5 yıl sonra dört kardeşin yaşları toplamı kaçtır.? • 19) Bir manav, tanesi 14 YKr’dan aldığı 50 tane limonu 20 YKr’dan satıyor. Bu satıştan kaç YTL kar eder. • 20) Ebru 312 sayfalık bir kitabın her gün 26 sayfasını okuyor. Kitabı kaç günde bitirir?Yorum Yap
Gönder