2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam'ın dayandığı tevhid inancına örnektir?
  A) Yolcuların farz namazlarını kısaltması
  B)Sürekli rahatsızlığı olanların oruç tutmamaları
  D) Ramazanda Kur'an-ı Kerim 'in baştan sona okunması
  D)Soğuk günlerde kişinin suyla abdest alma yerine mesh
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarını (D) yanlış olanlarını (Y) ile işaretleyiniz
  1. ( ) İslam insanın fıtratına uygun bir dindir.
  2. ( ) Görünmeyen alem Kur'an-ı Kerim de ''şehadet alemi'' olarak isimlendirilir.
  3.( ) Peygamberimiz iş ve ibadetlerinde orta yolu tutmamızı emretmiştir.
  4.( ) Bir müslüman hayatta en çok Allah'ı sevmelidir.
  5. ( ) Ahireti kazanmak için dünya nimetlerinden uzak durmalıyız.
 • 3) Kur’an’da kaç sure vardır?
  A) 110
  B) 114
  C)11 6
  D) 118
 • 4) Ayşe Öğretmen derste kul hakkı konusunu işlemiştir. Anlatılanlardan çok etkilenen Bahadır, bu konuda hatalı olduğunu fark ettiği bazı davranışlarını düzeltme ve hayatında birtakım değişiklikler yapma kararı alır. Ve kendi kendine şöyle söz verir: …
  Bu metin anlam bütünlüğü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle bitirilemez?

  A) Kantinde sıra beklerken başkalarının önüne geçmeyeceğim.
  B) Televizyon karşısında daha az vakit geçireceğim.
  C) Arkadaşlarıma kötü lakap takmayacağım.
  D) Sıraya yazdığım yazıları temizleyeceğim.
 • 5) Bir gün adamın biri Hz. Peygamber’in huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, “Peki, sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?” diye takıldı. Adamcağız, “Ey Allah’ın Resulü, ben sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu ne yapayım?” dedi. Hz. Peygamber gülerek “Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir?” diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.
  Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) İnsanlara değer verirdi.
  B) Şaka yaparken bile yalandan kaçınırdı.
  C) İnsanların ihtiyaçlarını karşılamayı severdi.
  D) Kendisine yapılan kaba davranışları affederdi.
 • 6) Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: “Hz. Peygamber bize ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan uyanıp su istedi. Hz. Peygamber hemen kalktı ve su kabından bir bardak su aldı. Hasan’a vermek için getirmişti ki Hüseyin de uyandı. Hüseyin bardağa uzandı ve su içmek istedi. Hz. Peygamber ise suyu Hüseyin’e değil önce Hasan’a verdi. Bunun üzerine Hz. Fatma ‘Babacığım Hasan’ı Hüseyin’den çok seviyorsunuz herhâlde.’ dedi. Hz. Peygamber ‘Hayır, suyu önce Hasan istedi.’ buyurdu.”
  Bu olaydan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Danışarak iş yapardı.
  B) Ailesiyle yakından ilgilenirdi.
  C) Çocuklara karşı merhametliydi.
  D) Davranışlarında adaletten ayrılmazdı.
 • 7) Yahudilik dininin ibadet yerlerine ne ad verilir?
  a)mescit
  b)sinagog
  c)katatral
  d)tipitaka
 • 8) Davut peygamberin mührü kabul edilen içiçe geçmiş iki üçgen hangi dinde kutsal kabul edilmiştir.?
  a)şamanizm
  b)islam
  c)yahudilik
  d)hristiyanlık
 • 9) Adını ''Allah’a teslim olmak, ona boyun eğmek ve kurtuluş yoluna girmek ''anlamına gelen kelimeden alan ve son ilahi din olan din hangisidir?
  a)musevilik
  b)hristiyanlık
  c)islam
  d)budizm
 • 10) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
  a)Budizm
  b) Şintoizm
  c) Hinduizm
  d) Taoizm
 • 11) Hıristiyanlığın tanrı inancı teslise dayanır. Buna göre teslis, “üçlü tanrı inancı” demektir.
  Aşağıdakilerden hangisi teslisin (üçlemenin) unsurlarından biri değildir?

  a) Baba
  b) Oğul
  c) Kutsal Ruh
  d) Brahma
 • 12) “… verilen sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk getirir.” (İsrâ 34.ayet)
  Bu ayet ile Peygamberimiz hangi örnek davranışa işaret etmiştir?

  a) Sözünde durmayı
  b) Sabırlı olmayı
  c) Yardım sever olmayı
  d) Zamanı iyi kullanmayı
 • 13) Afrikalı yerlilerin totemler etrafında dans ederek dönmeleri
  İslam’a girmeden önceki İranlıların ateşe tapmaları
  Göktürklerde devlet başkanı olan hakanın Tengri’ye (Tanrı’ya) karşı sorumlu olması

  Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak hangisine ulaşabiliriz?

  a) insanlık tarihinde inançsız insanların var olduğuna
  b) tarihin her döneminde insanların bir inanışa sahip olduklarına
  c) tapınak olmadan da ibadet yapılabileceğine
  d) inançsız toplumların/devletlerin daha çabuk yok olduğuna
 • 14) İçki ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasının dinimizce yasaklanmasının temel sebebi hangisidir?
  a) Faydasız yere para harcamak
  b) aklın doğru kullanılmasına engel olmak
  c) insanın vaktini boşa geçirmesine sebep olmak
  d) trafik kazalarına sebep olmak
 • 15) Kaza neye denir?
  A. Allah’ın her şeyi bir ölçü plan ve düzen içinde yaratmış olmasıdır.
  B. Allah’ın önceden planlayıp takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiği zaman meydana gelmesidir.,
  C. Bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona güvenip , sonucu ondan beklemektir.
  D. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür.
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akla önem verdiğini gösterir?
  A. Bazı ibadetlerin yapılmasında kadın- erkek ayırmaması
  B. İnanmayan toplumları peygamberler ile uyarması
  C. Kur’an’da sıklıkla “ Ey akıl sahipleri” ifadesinin kullanması
  D. Bazı sorumlulukları yalnızca zenginlere vermesi
 • 17) İki kimsenin arasını bulup barıştırmak………………………………….
  …………………………………….İslam’ın köprüsüdür.
  ……………………………ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken bir sadakadır.
  Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

  A. sadakadır – Fitre- Zekat
  B. Zekattır – Sadaka -Fitre
  C. sadakadır – Zekat –Fitre
  D. Fitredir- Sadaka - Fitre
 • 18) Aşağıdaki hangi tutum bağnazlık (taassup) olarak nitelendirilebilir?
  A) Yanlış dini inanç ve düşüncelerini sorgulamak
  B) Kendinden farklı düşünenlere hoşgörü ile bakmak
  C) Kendisi gibi düşünmeyenlerin düşüncelerini zorla değiştirmeye çalışmak
  D) Bütün varlıkları, yaratandan ötürü sevmek
 • 19) Ölülerin yakılarak küllerinin kutsal sayılan Ganj nehrine atılması hangi dinde vardır?
  A) İslamiyet
  B) Hıristiyanlık
  C) Yahudilik
  D) Hinduizm
 • 20) Kurban Bayramı'ndan önce arefe gününde, Arafat denilen yerde bir süre durmaktır. Arafat'ta hacılar ibadet ve dua ederler.
  Yukarıda tanımı verilen ve Hac'cın farzlarından olan ibadete verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tavaf
  B) Sa'y
  C) İhram
  D) Vakfe
Yorum Yap
Gönder