2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Aşağıda “din” hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Din neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildirir.
  B) Din dünya ve ahret mutluluğuna yöneltir.
  C) Din kurallar koyarak bireyin ve toplumun gelişimini engeller.
  D) Din akrabalar ve komşularla iyi ilişkileri tavsiye eder.
 • 2) Aşağıdaki numaralı kelimeleri uygun olan ifade ile eşleştiriniz.
  1- Taassup
  2- Tevekkül
  3- Şükür
  4- Sabır
  5- Taklid

  Bir şeyi başkasına bakarak olduğu gibi aynısını yapmaya denir.
  Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünceyi kabullenmemeye denir.
  Gerçekleşmesi için zaman gereken ya da insanın katlanması zor gelen durumlar karşısında bekleyebilme ve dayanabilme gücüne denir.
  Belli bir amaca ulaşabilmek için elimizden geleni yaptıktan sonra, işin sonucunu Allah’a bırakıp, Allah’a güvenmeye, ona dua etmeye denir.
  Allah’ın verdiği sayısız nimetler karşısında Allah’a teşekkür etmeye denir.
 • 3) Bilge bir kişi vezire giderek kötü alışkanlıkların yaygınlaşıp ahlaki yapının bozulduğunu dile getirir ve bu konuda tedbir alınmasını ister. Vezir ise her koyunun kendi bacağından asılacağını ve bu işe karışmamasını söyler. Bilge kişi de bir koyunu keserek vezirin evinin karşısındaki ağaca asar. Koyun zamanla kokmaya başlar ve kokusu vezire kadar ulaşır. Bunu, bilge kişinin yaptığını öğrenen vezir hatasını anlar.

  Buna göre bilge kişinin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kötü alışkanlıkları önlemek için iyi örnekler oluşturulmalıdır.
  B) Vezirler, halka karşı fedakarca davranmalıdır.
  C) Aileler kötü alışkanlıklara yönelik tedbir almalıdır.
  D) Kötülüğün bireye olduğu kadar topluma da zararı dokunacağı bilinmelidir.
 • 4) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.”

  Aşağıdaki örneklerden hangisinin bu ayete uygun olduğu söylenemez?

  A) Zekâtını hesaplayıp altın olarak veren kuyumcu
  B) Sürüsündeki en zayıf koyunu zekât olarak veren kişi
  C) Zekâtını yetiştirdiği ürünlerin iyisinden veren çiftçi
  D) Gelirinin zekâtını nakit para olarak veren esnaf
 • 5) Hz. Hatice, Hz. Muhammed’e (sav.) hitaben şöyle söylüyordu: “Allah seni katiyyen utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranan, çaresizlerin yardımına koşan, yoksulu himaye eden, misafirlerine ikram edersin.”
  Buna göre Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamıştır?

  A) Yardımseverliğini
  B) Hoşgörüsünü
  C) Affediciliğini
  D) Adaletini
 • 6) Yahudilik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Vahye dayalı dinlerin en eskisidir
  B) Tanrıya “Yahova” adını verirler.
  C) Kutsal kitapları Tevrat’tır.
  D) İbadet yerleri kilisedir
 • 7) Ayetel Kürsi’nin Anlamını Yazınız.

 • 8) Hristiyanlık dininin peygamberi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Musa peygamber
  b)İsa peygamber
  c)Davut peygamber
  d)İbrahim peygamber
 • 9) Yahudilik ve Hıristiyanlığın İbadet günleri sırasıyla Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) Cuma – Cumartesi
  b) Cumartesi – Pazar
  c) Pazar – Cumartesi
  d) Pazartesi – Salı
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerden değildir?
  a)İslamiyet
  b)Budizm
  c) Hristiyanlık
  d) Yahudilik
 • 11) I-Trafik Kurallarına uymamak
  II-Kaçak elektrik-su kullanmak
  III-Rüşvet almak
  Yukarıda verilen maddelerden hangileri “Kul hakkı” kapsamına girmektedir?

  a)Yalnız II
  b) I – II
  c) II – III
  d) I – II – III
 • 12) Aşağıdakilerden hangi tutum bağnazlık (taassup) olarak nitelendirilebilir?
  a) Yanlış dini inanç ve düşüncelerini sorgulamak
  b) Kendinden farklı düşünenlere hoşgörü ile bakmak
  c) Kendisi gibi düşünmeyenlerin düşüncelerini zorla değiştirmeye çalışmak
  d) Bütün varlıkları, yaratandan ötürü sevmek
 • 13) Hinduizm de insanların çeşitli sosyal sınıflara ayrıldığı …… sistemi vardır. ……..lar arasında geçiş yoktur. Bir kişi ancak kendi …….ından biri ile evlenebilir. ……….. seçilmez, babadan oğla geçer.

  Yukarıdaki boşluklara uygun olarak hangisi konulmalıdır?

  a) reenkarnasyon
  b) nirvana
  c) tevhid
  d) kast
 • 14) Zararlı davranış ve alışkanlıklara başlamanın en önemli sebebi hangisidir?
  a) merak
  b) cahillik
  c) kötü arkadaş çevresi
  d) özenti
 • 15) Hristiyanlara göre hrıstiyanlıktaki ‘t’ haç işareti nereden gelmektedir/neyi temsil etmektedir?
  a) Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelmesini
  b) Hz. İsa’nın çarmıha bağlanarak öldürülmesini
  c) Hz. İsa’ya ilk önce sadece dört kişinin inanmasını
  d) Hz. İsa’nın tanrının oğlu olmasını
 • 16) -“Ey iman edenler! Doğrularla beraber olun” Kur'an-ı Kerim Kerim

  -“…Hile Yapmayın.” Tevrat

  -“Ne mutlu yüreği temiz olanlara!” İncil

  -“Nirvanaya ulaşmanın ilk şartı doğruluktur.” Budizm

  -“Doğruluktan ayrılma, yanlışlarını düzelt!” Konfüçyanizm

  Yukarıda verilenlerden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Doğruluk evrensel bir ilkedir.
  b) Kalp temizliği Hıristiyanlığın bir özelliğidir.
  c) Doğruluk İslam’ın prensiplerindendir.
  d) Aldatmamak Tevrat’ın emirlerindendir.
 • 17) “…..Verdiğin sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” ( İsra süresi, 34. Ayet)
  Bu ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi tavsiye edilmiştir?

  A. Yardımseverlik
  B. Dürüstlük
  C. Çalışkanlık
  D. Tutumluluk
 • 18) Aşağıdakilerden hangileri hac ibadetinin yapılış amaçlarından biridir?
  A. Allah’ın verdiği sağlık ve zenginlik nimetinden dolayı ona şükretmek
  B. Akraba dost ve komşulara gösterip yapmak
  C. Yakınlara hediyeler getirmek
  D. Ticari bağlantılar kurmak
 • 19) Maddi ve manevi temizlik İslam dininde olduğu gibi diğer dinlerde de önem verilen ilkelerdendir.
  Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi manevi temizlik olarak değerlendirilir?

  A) Elbiseyi temiz tutmak
  B) Dili kötü sözlerden uzak tutmak
  C) Çevreye çöp atmamak
  D) Bedeni temiz tutmak
 • 20) Bir işin olması için gerekli tedbirleri aldıktan ve çabaladıktan sonra Allah'a dua edip O'na güvenmeye ne denir?
  A) Taassup
  B) Sabır
  C) Tevekkül
  D) Tevazu
Yorum Yap
Gönder