2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden Hangisi Sadaka-İ Cariyeye Örnek değildir?
  a) Çeşme Yapmak
  b) Cami Yapmak
  c) Okul Yapmak
  d) Ev Yapmak
 • 2) Bir Müslümanın en temel sorumluluğu kime karşıdır?
  A) Allah’a karşı
  B) Peygamberimize karşı
  C) Kendimize karşı
  D) Anne-babamıza karşı
 • 3) “Akrabalara, çaresi olmayan yoksullara, yolda kalan muhtaç yolcuya, Allah’ın tanıdığı, belirlediği sorumluluğu yerine getir, onların hakkını ver. Malını (paranı) layık olmayan yerlerde harcayarak saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır.” (İsrâ suresi)

  Yukarıdaki ayetlerde aşağıdakilerden hangisi iyi insanın özellikleri arasında sayılmamıştır?

  A) Kardeşlerine yardım eder.
  B) Başkalarına gıpta eder.
  C) Savurganlık yapmaz.
  D) Misafire ve yolcuya ikram eder
 • 4) I. Yardımsever ve cömert olmak
  II. İffetli olmak
  III. Adaletli ve merhametli olmak
  IV. Doğru sözlü ve güvenilir olmak

  Yukarıdaki ifadelerin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Zekat Kimlere Verilir?
  B) Hac Kimlere Farzdır?
  C) İyi İnsanın Temel Özellikleri
  D) İmanın Şartları
 • 5) - İnsanın huzur bulabileceği bir ortamdır
  - Çocuk eğitimi açısından önemlidir
  - Toplumun aynasıdır.
  Yukarıdaki ifadeler hangi kavramın öneminden bahsetmektedir?

  a) Çevre
  b) Hac
  c) Aile
  d) Yurt
 • 6) Peygamber Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin’den, “benim çiçeklerim” diye bahsetmesi bize hangi konuda örnek olmalıdır?
  a) Çiçekleri çok sevmeliyiz
  b) İnsanları üzmeliyiz.
  c) Sevgimizi sözlerimizle de belli etmeliyiz
  d) Dedelerimize saygı duymalıyız
 • 7) nsanın inanma, sevme, ibadet etme ve mutlu olma gibi ihtiyaçları onun hangi yönüyle ilgilidir?
  a) Maddi yönü
  b) Fiziksel
  c) Bedensel yönü
  d) Ruhsal yönü
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi ailede eşlerin birbirlerine karşı görevlerinden değildir?
  a) Eşler birbirinin akrabalarına değer vermelidir
  b) Eşler harcamalarını gelirlerine göre ayarlamalıdır
  c) Eşler evde her konuşulanı başkalarıyla da paylaşmalıdır
  d) Eşler küçük problemleri büyütmemelidir
 • 9) Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olarak yaptığımız ve sonunda ödüllendirileceğimiz davranış durumuna ne denir?
  a) Sevap
  b) Haram
  c) Günah
  c) Vacip
 • 10) “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun...”

  Yukarıdaki ayette vurgulanan ana konu nedir?

  a) Şahitlik
  b) Namaz
  c) Adalet
  d) Bağışlama
 • 11) İslam’a göre kullanılması, yapılması, söylenmesi ve yenilip içilmesine izin verilen şeylere ne denir?
  a. Günah
  b. Helal
  c. Haram
  d. Mübah
 • 12) * İyi bir birey olarak toplum hayatına hazırlamalıdır
  * Sevgi ve şefkat göstermelidir
  * Allah’a kulluk bilinci kazandırmalıdır
  * Güzel isim vermelidir
  Yukarıdaki ifadeler aile içindeki hangi görevleri belirtir?

  a) Eşlerin birbirlerine karşı görevleri
  b) Ana babanın çocuklarına karşı görevleri
  c) Çocukların ana babasına karşı görevleri
  d) Çocukların birbirlerine karşı görevleri
 • 13) Az sayfadan oluşan ilahi mesajlara……………denir
  Peygamberlerin insanlardan farkı………..almalarıdır.
  Peygamberimize verilen en büyük mucize ………….….dır.
  Boşluklara sırası ile hangi kelimeler gelmelidir?

  a. Suhuf,vahiy,Kuran
  b. Kitap,Kuran,vahiy
  c. Suhuf,vahiy,hadisler
  d. Kitap,vahiy,Kuran
 • 14) Aşağıda bazı peygamberlerin belirgin özellikleri verilmiştir. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
  a) hz Eyup : sabır
  b) hz Adem: tevbe
  c) hz Nuh :yumuşaklık
  d) Hz Muhammed sav:sevgi,merhamet
 • 15) Vahiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a. Allah cc gelen ilahi buyruklardır.
  b. Peygamberler vahyi hiç değiştirmeden aktarırlar.
  c. Peygamberler korkarsa vahiyi saklarlar.
  d. Cebrail as vahyi getirir.
 • 16) Aşağıda hangi maldan ne kadar zekat verileceği bilgisi vardır. Bunlardan hangi yanlıştır?
  a. Madenler :1/5
  b.deve: 5 deveye 1 koyun ya da keçi
  c. toprak: emek sarf edilmiyorsa 1/10
  d.Para ve hisse senetleri: 1/2,5
 • 17) Kime zekat verilmez?
  A.dede
  B. yolda kalmış
  C. düşkün
  D.borçlu
 • 18) Rabbimizin ilahi mesajlarının melekler aracılığı ile insanlara bildirilmesine ………..denir. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
  A) Vahiy
  B) Tebliğ
  C) Sünnet
  D) Fıtrat
 • 19) Birbirine sevgi ve saygı gösteren bir toplumda hangi özellik yer almaz?
  A) İnsanlar birbirlerinin haklarına özen gösterirler.
  B) Yardımsever ve cömert olurlar.
  C) Birbirlerinde hata ve kusur aramazlar.
  D) Kıskanç ve bencil olurlar.
 • 20) Aşağıdaki ayetlerden hangisi kişinin sorumluluklarının bireysel olduğunu, yaptıklarının karşılığını göreceğini ifade eder?
  A) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin…” Hucurat/10
  B) “Onlar, hicret edip yanlarına gelenleri severler.” Haşr/9
  C) “Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur, kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz…” İsra/15
  D) “…Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın…” Enam/151
Yorum Yap
Gönder