2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?
  A) Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların artırılması planlanmalıdır.
  B) Arabaların egzozlarına filtre takılmalıdır.
  C) Orman tahribatı önlenmelidir.
  D) Ağaçlandırma çalışmaları azaltılmalıdır.
 • 2) Canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı ya da izlerine ................... denir.
  Yukarıdaki tanımda bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Maden
  B) Kayaç
  C) Fosil
  D) Toprak
 • 3)


 • 4)


 • 5)


 • 6)


 • 7) 2 ampul, 1 açık anahtar ve 3 pilden oluşan devre çiziniz.

 • 8) Aşağıda 2 tane devre verilmiştir. Bu devrelerdeki bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini tablo içerisindeki uygun yerlere yazınız.


  Bağımlı Değişken

  Bağımsız Değişken

  Kontrol Değişkeni

 • 9) Aşağıdaki tablodaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz


 • 10) Aşağıdaki cümlelerde geçen noktalı yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
  Fosilleri inceleyen bilim dalına ……………………………………………. denir.
  Fok, balina ve yunus ………………………….. çoğalır.
  Yumurtadan yeni çıkan kurbağa yavrularına …………………………. denir.
  Bitkinin üreme organı ………………………tir.
  Ses en hızlı ………….. maddelerde yayılır.
Yorum Yap
Gönder