2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olamazsınız...” (Müslim)
  Verilen hadise göre cennete gidebilmek için ne yapmak gereklidir?

  A) Birbirimizi sevmek
  B) Hacca gitmek
  C) Zengin olmak
  D) Çok çalışmak
 • 2) Toplumun temeli ailedir. Ailenin temeli de üç esasa dayanır. Aşağıdakilerden hangisi bu üç esastan biri değildir?
  A) Sevgi
  B) Saygı
  C) Kıskançlık
  D) Yardımlaşma
 • 3) “Doğadaki bütün canlıları sevip korumamız gerekir.” Bunun başlıca sebebi dinimizce nedir?
  A) Hepsinin Allah tarafından yaratılmış olmaları
  B) Hepsinin insanlara para kazandırması
  C) Hepsinin çok sevimli olması
  D) Hepsinin insanların ihtiyacını karşılaması
 • 4) Kuran’ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılarak İslam ülkelerine gönderilmesi hangi halifeler zamanında gerçekleşmiştir?
  A) Hz. Ömer -Hz. Ebubekir
  B) Hz. Osman - Hz. Ebubekir
  C) Hz. Ebubekir - Hz. Osman
  D) Hz. Ali - Hz. Ömer
 • 5) Hangisi Peygamberimiz Hz.Muhammed’in yaşamında uğraşlarından biri olmamıştır?
  A) Çobanlık
  B) Ticaret
  C) İmamlık
  D) Kaymakam
 • 6) Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Medine -610 yılı
  B) Mekke- 622 yılı
  C) Sevr Mağarası -610 yılı
  D)Nur Dağı-Hira Mağarası-610 yılı
 • 7) Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fatiha- Kevser
  B) Bakara-Nas
  C) Kevser-Bakara
  D) Fatiha-Nas
 • 8) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri,uygun sözcüklerle tamamlayınız.
  Saygı – sorumluluğunu – maşallah – nimet – sevgi – aile – yardım –
  kadir – hafız – ihtiyaçtır – kibir – davransın – görevidir – sever

  1- Sevmek ve sevilmek bir insan için ………………………
  2- Güzel bir şey gördüğümüzde ………………………………deriz.

  3- Kur’an-ı Kerim-i baştan sona ezberlemiş kişilere ……………………..denir.
  4- Aile sevgi ile kurulur ve ……………….. ile korunur.
  5- Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya ……………………………..etmeyi emreder.
  6- Kendini büyük görme,başkalarından üstün tutma,büyüklenmeye ……………………. denir.

  7- Kur’an- ı Kerim …………………………………………. Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır.
  8- ……………………………olmadan dostluk ve kardeşlik olmaz.
  9- Güzel davranıslarda bulunmak, hepimizin hem ahlaki hem de dinî ……………………………
  10- ……………………….kötülüklerin barınmadığı en muhteşem ve sağlam kaledir.
  11- Allah’ın insanlara verdiği her şeye ……………………………..denir.
  12- Her birey …………………… yerine getirerek aile mutluluğuna katkıda bulunur.
  13- Siz ana babanıza iyi davranın ki çocuklarınız da size iyi ………………………………

  14- Allah iyilik edenleri ………………………………
 • 9) Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar?
  A) Arkadaşlarımıza lakap takmak.
  B) Arkadaşlarımızla alay etmek.
  C) Arkadaşımızın defterini karalamak.
  D) Arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak.
 • 10) Sevinçler paylaşıldıkça …….…, üzüntüler paylaşıl- dıkça …..…… Cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
  A) Azalır – azalır
  B) Azalır – artar
  C) Artar – azalır
  D) Çoğalır – çoğalır
 • 11) - Kur'an'ı Kerim'in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kur'an toptan bir defada indirilmiştir.
  B) Kur'an Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
  C Kur'an kadir gecesinde indirilmiştir.     
  D) Kur'an 23 senede indirilmiştir.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir?
  A) Herkes için iyilik düşünür
  B) Emanete ihanet eder.
  C) Verdiği sözü yerine getirir
  D) Yalan söylemez
 • 13) Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olamazsınız.” Burada geçen “iman etmek” ne demektir?
  A) İyi olmak
  B) Sevmek
  C) İnanmak
  D) Ölmek
 • 14) Yüce Allah’a ibadet amacıyla yapılmış ilk mescit hangisidir.
  A) Kâbe
  B) Medrese
  C) Cami
  D) Külliye
 • 15) “Anne ve babalarımız;
  Çevremizdekilerle iyi ilişkiler kurmamızı, büyüklerine saygılı olmamızı, planlı ve düzenli çalışmamızı, yalan söylemememizi, kimsenin malına zarar vermememizi, zararlı alışkanlıklardan uzak durmamızı, iyi ve ahlaklı olmamızı öğütlerler.” Bu öğütlerin temel sebebi nedir?

  A) Ailemiz başarılı olmamızı istiyor..
  B) Ailemiz bizim geleceğimizi düşünüyor.
  C) Ailemiz bizim iyiliğimizi istiyor.
  D) Ailemiz iyi bir iş sahibi olmamızı istiyor.
 • 16) Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı?
  A) 4
  B) 6
  C) 5
  D) 3
 • 17) Arkadaşlıkla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
  a) Arkadaşlarımızla alay etmek.
  b) Arkadaşımızla birlikte oyun oynamak.
  c) Arkadaşımızla birlikte ödev yapmak.
  d) Arkadaşımızın sırrını başkasıyla paylaşmamak.
 • 18) Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hangi mesleği yapmıştır?
  A) Ticaret
  B) Çiftçilik
  C) Hayvancılık
  D) Demircilik
 • 19) Hz. Muhammed doğduğu dönemde Mekke toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Tek olan Allah’a inanıyorlardı.
  B) Kız çocuklarına çok değer verilirdi.
  C) Kabile olarak yaşantıları vardı
  D) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
 • 20) “Hz.Muhammed’in dostlarının ve düşmanlarının kendilerince değerli olan varlıklarını ona emanet etmeleri; Kabe’nin onarımı sırasında Hacerülesvet’in yerine konulmasında hakem olarak seçilmesi ve kararın itirazsız kabul edilmesi onun, yaşadığı toplumda nasıl bir kişi olduğunu gösterir?
  A) Hoşgörülü.
  B) Çalışkan
  C) Güvenilir.
  D) Cesur.
Yorum Yap
Gönder