2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Kur’an-ı Kerim hangi peygambere gönderilmiştir?
  A) Hz. Davut
  B) Hz. Muhammed
  C) Hz. İsa
  D) Hz. Yakup
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşliğin temelini oluşturur?
  A) Menfaat
  B) Sevgi
  C) Öfke
  D) Düşmanlık
 • 3) Aile ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ailede sevgi, saygı ve dayanışma esastır.
  B) Aile toplumun temelidir.
  C) Ailede tüm bireylerin sorumlulukları vardır.
  D) Aile eğitim aldığımız tek yerdir.
 • 4) Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum ve ölüm yılları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) 571 - 610
  B) 610 - 632
  C) 571 - 622
  D) 571 - 632
 • 5) Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fatiha - Kevser
  B) Bakara - Kevser
  C) Fatiha - Bakara
  D) Bakara - Nas
 • 6) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi ………………… iman etmiş olamazsınız.”
  Yukarıdaki hadisi hangi kelime doğru tamamlar?

  A) övmedikçe
  B) görmedikçe
  C) beslemedikçe
  D) sevmedikçe
 • 7) Kur’ân-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinin bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fatiha suresi
  B) Kevser suresi
  B) C) Bakara suresi
  D) Alak suresi
 • 8) Hz. Muhammed (s.a.v), çocukluk döneminde aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır?
  A) Dedesi
  B) Halası
  C) Annesi
  D)Amcası
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum tarihidir?
  A) 20 Nisan 571
  B) 12 Nisan 571
  C) 20 Nisan 632
  D) 8 Haziran 632
 • 10) Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş kimselere ne ad verilir?
  A) Vahiy katibi
  B) Sahabe
  C) Hafız
  D) Hatim
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Evde kuralları çocuklar koyar.
  B) Yemekten sonra ellerimizi yıkamalıyız.
  C) Anne babamıza yardımcı olmamız gerekmez.
  D) Çocuklar her zaman izin almadan dışarı çıkabilir.
 • 12) Hz.Muhammed’e “Muhammedü’l-Emin” denilmesinin sebebi nedir?
  A) Emin ismini çok sevmesi.
  B) Babasının ismi olması.
  C) Doğru ve güvenilir olması.
  D) Zeki olması.
 • 13) Peygamberimiz doğmadan önce Mekke’de az da olsa Hz İbrahim’den kalma dine inanan insanlar bulunmaktaydı ve onlarda Allah inancı vardı. Bunlar  putlara tapmıyorlardı.

  Yukarıda bahsedilen Hz İbrahim’den kalma din hangisidir?

  A)Yahudilik  
  B)Haniflik  
  C)Puta tapıcılık  
  D)Hıristiyanlık
 • 14) İç temizliği ne demektir? 
  A) kıyafetlerimizin temiz olması 
  B) oturduğumuz evin temiz olması 
  C) kötü düşünce ve huyların olmaması 
  D) sınıfımızın temiz olması
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi dinle ilgili yanlış ifadedir?
  A)Din, her zaman iyi davranışlara yönlendirir.
  B)Din, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını amaçlar
  C)Din, Allah’ın gönderdiği öğütleri kapsar.
  D)Din, sürekli ibadet ederek çalışmamaya yönlendirir.
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerin birbirleriyle iyi geçinmesini engeller?
  A) Kardeşlerin birbirine yardım etmesi.
  B) Kardeşlerin birbirine saygılı davranması.
  C) Kardeşlerin birbirini kıskanması.
  D) Kardeşlerin eşyalarını birbirleriyle paylaşması.
 • 17) Aşağıdaki duygulardan hangisinin ailede olması, aile düzeninin bozulmasına neden olur?
  a) güven
  b) sevgi
  c) kıskançlık
  d) saygı
 • 18) Hz. Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ticaret ile uğraşan Hz Hatice ile evlendi.
  B) Doğumundan önce annesi ölmüştü.
  C) 571 yılında Mekke’ de doğdu.
  D) 632 yılında Medine’de vefat etti.
 • 19) Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zekat ver!
  B) Oruç tut!
  C) Namaz kıl !
  D) Oku !
 • 20) Kur’an-Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır.
  A) Hz Ebu Bekir
  B)Hz. Ömer
  C) Hz. Osman
  D) Hz. Ali
Yorum Yap
Gönder