2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) I. Kur’an tüm insanlığa gönderilmiştir.
  II. İçerisinde dini kurallar bulunur.
  III. İslam dininin kutsal kitabıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız III
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerimize karşı görevlerimizden değildir?
  A) İyi örnek olma
  B) Onları koruma
  C) Sorunlarıyla ilgilenme
  D) Ödevlerini yapma
 • 3) Sevgi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Sevgi, insanda yaratılıştan var olan bir duygudur.
  B) Sevgi olmadan dostluk ve kardeşlik oluşmaz.
  C) Sevgi, baskı ve zor kullanılarak elde edilen bir duygudur.
  D) Sevgi, her yaşta ihtiyaç duyulan bir duygudur
 • 4) . Hangisi peygamberlere gönderilmiş ilahi kitaplardan biri değildir?
  A) İlmihal
  B) Tevrat
  C) İncil
  D) Kur’an-ı Kerim
 • 5) Tüm insanların bebeklikten ihtiyarlığa kadar tüm yaşamındaki öncelikli ihtiyacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Para
  B) Oyun
  C) Sevgi
  D) Araba
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) örnek davranışlarından biri olamaz?
  A) Hz. Muhammed (s.a.v), aile büyüklerini sever ve sayardı.
  B) Hz. Muhammed (s.a.v), kötü davranışlardan kaçınırdı.
  C) Hz. Muhammed (s.a.v), haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyardı.
  D) Hz. Muhammed (s.a.v), çocuklara vakit ayırmazdı.
 • 7) Hz. Muhammed (s.a.v), annesinin vefatından sonra aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmaya başlamıştır?
  A) Ebu Talip
  B) Halime
  C) Abdülmuttalip
  D) Zübeyir
 • 8) Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son suresi aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
  A) Bakara – İhlas
  B) Bakara – Nas
  C) Fatiha – Felak
  D) Fatiha – Nas
 • 9) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  1. ( ) Sevgi, saygı ve dayanışma önce ailede başlar.
  2. ( ) Sevmek ve sevilmek bir ihtiyaçtır. Çünkü sevgi Allah’ın bize verdiği bir nimettir.
  3. ( ) Dindar insan Allah’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda hassas davranmayabilir.
  4. ( ) Sözünde durmak manevi temizliktir.
  5. ( ) Allah yarattığı her varlığı sever.
  6. ( ) Ailenin huzuru birbirlerine saygılı olmalarına bağlıdır.
  7. ( ) Kutsal Kitabımızın adı Kuran-ı Kerim’dir.
  8. ( ) Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi Fatiha Suresi’dir.
  9. ( ) Peygamberimizin annesinin adı Hatice’dir.
  10. ( ) Elhamdülillah, bir Allah’a şükür ifadesidir.
  11. ( ) "Temizlik imandandır" sözü ile dinim benden temiz olmamı ister.
  12. ( ) Dinimizle ilgili en doğru bilgileri Kuran-ı Kerimden ve Hz.Muhammedin sözlerinden öğreniriz.
  13. ( ) Kötülüğe kötülükle karşılık vermeliyiz.
  14. ( ) Kuran’ı Kerim’i Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla parça parça indirilmiştir.
  15. ( ) Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerimdir.
  16. ( ) Fitre:Ramazan ayı içinde verilmesi dince buyrulan,miktarı belli sadakadır.
  17. ( ) Kuran-ı kerim 28 senede indirilmiştir.
  18. ( ) Kuran insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiştir.
  19. ( ) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.
  20. ( ) “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah.” Sözü Kelime-i Tevhiddir.
 • 10) İnsanların yaşama daha iyimser bakmalarını sağlayan temel unsur nedir?
  A) Sevgi
  B) Para
  C) Eşya
  D) Tarla
 • 11) Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi anlarız?
  A) Allah’ın her şeye gücü yeter.
  B) Allah’ın birdir.
  C) Allah her şeyi görür.
  D) Allah tüm canlıları korur.
 • 12) Kur'an-ı Kerim nerede indirilmeye başlamıştır?
  A)Hira Mağarası
  B)Medine
  C)İstanbul
  D)Türkiye
 • 13) Sevgi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Sevgi, baskı ve zor kullanılarak elde edilen bir duygudur.
  B) Sevgi, insanda yaratılıştan beri var olan bir duygudur.
  C) Sevgi olmadan dostluk ve kardeşlik oluşur.
  D) Sevgi her yaşta ihtiyaç duyulan bir duygu değildir.
 • 14) Peygamberimize gelen ayetleri hem ezberleyen hem de yazan halife hangisidir?
  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Ebubekir
 • 15) Kuran-ı Kerim’in ilk suresi ……………………..
  Noktalı yere hangileri gelmelidir.

  A) Nas
  B) Alak
  C) Fatiha
  D) Kevser
 • 16) Kuran-ı Kerim’in peygamberimize indirilmesinde görev alan melek hangisidir?
  a) Cebrail
  b) Azrail
  c) Mikail
  d) İsrafil
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi temizliğin yararlarındandır?
  A) Hastalıklara sebep olur.
  B) Vücuda sağlamlık verir.
  C) Vücudu zayıflatır.
  D) Kilo almaya sebep olur.
 • 18) Aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Ailede sevgi, saygı ve dayanışma esastır.
  B) Aile toplumun temelidir.
  C) Ailede tüm bireylerin sorumlulukları vardır.
  D) Aile eğitim aldığımız tek yerdir.
 • 19) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız
  ( ) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), miladi 571 yılında Mekke’de doğmuştur.
  ( ) Kur’an-ı Kerim’de 114 sure, 6666 ayet vardır.
  ( ) Kur’an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha, son suresi de Nas suresidir.
  ( ) Kur’an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara, en kısa suresi de Kevser suresidir.
  ( ) Sevgi, saygı ve dayanışma önce ailede başlar.
 • 20) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükleri yazarak tamamlayınız.

  [ Hz. Ebubekir – cüz – oku – besmele – temizlik ]

  * Bütün iyi işlerimize ……………………………… ile başlamalıyız.
  * Hem sağlığımız hem de dini ibadetlerimiz için ……………………..……………. yapmalıyız.
  * Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy …………………………. şeklindedir.
  * Kur’an-Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bölümüne …………………..…….…. denir.
  * Kur’an-Kerim ………………………..………… zamanında kitap haline getirildi.
Yorum Yap
Gönder