2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Allah’a sevgimizi nasıl ifade edebiliriz?
  A) İyi bir insan olmaya çalışarak
  B) Verdiği nimetlere zarar vererek
  C) Her zaman yaramazlık yaparak
  D) İnsanlara kötü ve kaba davranarak
 • 2) Aşağıdakilerden hangisini dinimiz hoş görmez?
  A) Hoşgörü
  B) Yardımlaşma
  C) Dostluk
  D) Yalan
 • 3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Anne ve babamız bizim iyiliğimizi ister.
  B) Ailemizin fedakârlıkları karşılıksızdır.
  C) Aile içinde herkes birbirini çok sever.
  D) Aile içinde çocukların hiçbir hakları yoktur.
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamıza saygı duyduğumuzu gösterir?
  A) Gereksiz harcamalar yapmak
  B) Evi ve odamızı dağıtmak
  C) Odalarına kapıyı vurmadan girmek
  D) Gerektiğinde onlardan izin almak
 • 5) Peygamber Efendimize Muhammedü’l-Emin lakabı niçin verilmiştir?
  A) Çok iyi ticaret yaptığı için,
  B) Güvenilir ve dürüst birisi olduğu için,
  C) Mekke’de doğduğu için,
  D) Müslüman olduğu için,
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi aslı değiştirilmiş ( tahrif ) kitaplardan biri değildir?
  a) Tevrat
  b) Zebur
  c) Kur’an
  d) İncil
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) aile büyüklerinden biridir?
  A) Zeyd bin Harise
  B) Abdülmuttalip
  C) Ebu Cehil
  D) İbrahim
 • 8) Yüce Allah'ın emir ve buyruklarını Cebrail adındaki melek aracılığıyla peygamberlerine iletme yoluna ne denir?
  A) Vahiy
  B) Mukabele
  C) Haberleşme
  D) Miraç
 • 9) Aile bireyleri arasındaki ilişki neye dayanır?
  A) Bencilliğe
  B) Sevgi ve saygıya
  C) Kıskançlığa
  D) Zorlamaya
 • 10) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
  A) Aile bireyin ilk eğitim yeridir.
  B) Aile içinde şefkat ve sevgi duyguları olmaz.
  C) Bireyin sevgi ihtiyacını ailesi karşılayabilir.
  D) Aile bireyin zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir.
 • 11) “Gerçek şükür; Yüce Allah’ın verdiği nimetleri O’nun istediğine uygun olarak kullanmaktır.” Bu tanımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi gerçek şükür değildir?
  A)Dilin şükrü; gıybetten, yalandan uzak durmak   
  B)Yemeğin şükrü; İsraf etmemek
  C)Zenginliğin şükrü; Zekât vermek  
  D) Kulağın şükrü; Dedikodu dinlemek
 • 12) “Aile sevgi ile kurulur saygı ile yürütülür.” İfadesine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?
  A) Ailede sadece babanın sözü geçer.
  B) Anne evin işlerini tek başına yapar.
  C) Ailenin geçimini sadece baba karşılamak zorunda.
  D) Ev işleri paylaşılarak yapılmalı.
 • 13) Aşağıdakilerden Hz. Muhammed’in amcalarından birisi değildir?
  A) Ebu Talib
  B) Hamza
  C) Abbas
  D) Ömer
 • 14) Hz. Muhammed’e dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi?
  A) Ömer
  B) Osman
  C) Ebu bekir
  D) Ebu Talib
 • 15) “Rahman” ve “Rahim” Allah’ın hangi özelliğini anlatan adlardır?
  A) Sevme
  B) Görme
  C) İşitme
  D) Duyma
 • 16) Hz. Muhammed yaşadığı toplumda herkes ona her konuda güvenirdi ve ona …………………. derlerdi. Boşluğa ne gelmelidir?
  A) El Muhacir
  B) El Ensar
  C) El Emin
  D) El Sahih
 • 17) Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi?
  A) Oku
  B) Yaz
  C) İtaat et
  D) Düşün
 • 18) Kuran-ı Kerim’in indirilişi kaç yıl sürmüştür?
  A) 14
  B) 23
  C) 12
  D) 21
 • 19) Güven ve samimiyet üzerine kurulan, yakın arkadaşlığa ve bağlılığa ne denir?
  a) İyilik
  b) Doğruluk
  c) Dostluk
  d) Güzellik
 • 20) Kur’an – ı Kerim’in ilk suresi ve son suresi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Fatiha – Nas
  B) Bakara – Kevser
  C) Bakara – İhlas                       
  D) Maide – Bakara
Yorum Yap
Gönder