2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisini yaparak annemize sevgimizi ifade edebiliriz?
  A) Odamızı dağıtarak
  B) Kıyafetlerimize zarar vererek
  C) Onun sözünü dinleyerek
  D) Yeni bir fidan dikerek
 • 2) Arkadaşımızla kavga ettiğimizde aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
  A) Onunla asla konuşmamalıyız.
  B) Ona selam vermeyi bırakmalıyız.
  C) Onu gördüğümüzde yolumuzu değiştirmeliyiz.
  D) Onun gönlünü almaya çalışmalıyız.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerin ailede birbirleriyle iyi geçinmesine neden olmaz?
  A) Birbirlerine saygılı davranmaları
  B) Birbirlerini kıskanmaları
  C) Birbirlerine destek olmaları
  D) Eşyalarını birbirleriyle paylaşmaları
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi 4. sınıfta okuyan bir çocuğun ailesine karşı sorumluluklarından değildir?
  A) Ödevleri zamanında yapmak
  B) Para kazanarak ailenin geçimini sağlamak
  C) Aile bireylerine yardımcı olmak
  D) Aile büyüklerinin sözünü dinlemek
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin kurulmasını engelleyen bir tutumdur?
  A) Bir kimseyi hatasını düzeltmesi için uyarmak.
  B) Bir kimsenin hata yapmasını önlemek.
  C) Bir kimsenin haksızlığa uğramasına engel olmak.
  D) Bir kimsenin yaptığı bir hatayı başka birine anlatmak.
 • 6) Kur’an–ı Kerim’in tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür?
  A) 23
  B) 10
  C) 13
  D) 33
 • 7) Yalan söylememek, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?
  A) Çevre temizliği
  B) Beden temizliği
  C) Elbise temizliği
  D) Kalp temizliği
 • 8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Anne ve babamıza saygılı olmalıyız.
  B) Kardeşimizin özel eşyasını izinsiz kulanabiliriz.
  C) Aile içinde farklı düşüncelere saygılı olmalıyız.
  D) Kardeşimizle iyi geçinmeliyiz.
 • 9) Kur’an-ı Kerim’de her 20 sayfadan oluşan bölüme........... denir. Kur’an’ da ......... sure ve yaklaşık............... ayet vardır. Boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Sahife-124 – 6660
  B) Cüz – 118 - 6606
  C) Sure – 114 – 5555
  D) Cüz – 114 – 6666
 • 10) "……….………………………… cennete giremezsiniz. birbirinizi …………..…………………………………… de tam iman etmiş olmazsınız" hadisi tamamlayınız.
  A) iman etmedikçe – sevmedikçe
  B) güzel söz söylemedikçe - korumadıkça
  C) iman etmedikçe – kıskanmadıkça
  D) temiz olmadıkça – affetmedikçe
 • 11) Kuran’ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılarak İslam ülkelerine gönderilmesi hangi halifeler zamanında gerçekleşmiştir?
  A) Hz. Ömer -Hz. Ebubekir
  B) Hz. Osman - Hz. Ebubekir
  C) Hz. Ebubekir-Hz. Osman
  D) Hz. Ali - Hz. Ömer
 • 12) A’raf Suresi, 31. Ayette: “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” Denilmek- tedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi israf değildir?
  A) Diş fırçalarken suyu açık bırakmak.
  B) Defterimizi temiz ve sayfalarını yırtmadan kullanmak
  C) Gereksiz yere para harcamak.
  D) İzlemediğimiz halde televizyonu açık bırakmak.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki olumsuz davranışlara örnektir?
  A) Kardeşlerimizin ödevlerine yardım etmek.
  B) Kardeşlerimize hakaret etmek, onlarla alaycı konuşmak.
  C) Kardeşlerimizin üzüntülerini paylaşmak.
  D) Kardeşimize doğum gününde hediye almak.
 • 14) Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir?
  A) Kâbe’de
  B) Camide
  C) Mağarada
  D) Evde
 • 15) Aşağıdaki davranışlardan hangisi insanlar arasında sevgi bağının oluşmasını engeller?
  a) Hastaları ziyaret etmek
  b) Selamlaşmak
  c) Yalan söylemek
  d) İnsanlara yardım etmek
 • 16) Aşağıdaki boşlukları uygun sayılarla doldurun.
  “30, 6666, 114, 20”

  Kuran-ı Kerim, her biri …… sayfa olan …… cüzden oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de ………… sure ve …………… ayetten oluşmaktadır.
  “Allah’ın verdiği sevgi nimetinden yararlanmak icin söz ve davranışlarımızla insanlara sevgimizi
  göstermeliyiz.”
 • 17) .Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile tamamlayınız.
  * Hz.Muhammed, ……………………. şehrinde doğmuştur.
  * Hz.Muhammed’in doğduğu çevrede …………………….. inancı çok yaygındı.
  * Hz.Muhammed ,…………………. yılında dünyaya geldi.
  * Hz.Muhammed’in annesinin adı………………, babasının adı…………………., dedesinin adı ……………………….., süt annesinin adı ……………… idi.
  * Hz.Muhammed’e peygamberlik, ………….. yaşında iken geldi.
  * Hz. Muhammed, kendisine peygamberlik vazifesinin geldiğini ilk ……………….. ile paylaşmıştır.
  * Hz.Muhammed’in ilk eşinin adı ………………’dir.
  * Hz.Muhammed’e ilk vahiy ………………….. yılının …………………… ayında, ………………… adlı melek vasıtasıyla, …………………… mağarasında gelmiştir.
  *Hz.Muhammed’e,Kuran-ı Kerim’in indiği ilk geceye ……………………. Gecesi denir.
  *Kuran-ı Kerim’de ……………….. adet sure, ………………. adet ayet vardır.
  *Kuran-ı Kerim’in inen ilk ayetlerinin bulunduğu sure ……………… Suresi’dir.
  *Hz. Muhammed, ………………. yılında , ……………….. şehrinde vefat etmiştir.
  *Hz.Muhammed, dedesi de vefat edince …………………….. adlı amcasın yanında yaşamıştır.
  *Hz.Muhammed’in 21 yaşında iken ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı, ……………………………….. adlı topluluğa katılmıştır.
  *Hz. Muhammed, …………………… kabilesindendir.
  *Hz.Muhammed’e inen ilk vahiy “……………..……….” idi.
  *Hz.Muhammed, güvenilir bir insan olduğu için Mekkeliler ona “………………” adını takmışlardı.
 • 18) Güzel olan her türlü işe başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini söyleriz?
  A) Bismillahirrahmanirrahim
  B) Geçmiş olsun
  C) Elhamdülillah
  D) İnşallah
 • 19) Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?
  A) Tevrat                            
  B) Zebur
  C) İncil                        
  D) Kuran-ı Kerim
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?
  A) Kur’an-Kerim en son indirilen ilahi kitaptır.
  B) Kur’an-Kerim’in mesajları evrenseldir ve tüm insanlığa hitap eder.
  C) Kur’an-Kerim hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir
  D) Kur’an-Kerim Allah tarafından gönderilen ilk ilahi kitaptır.
Yorum Yap
Gönder