2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Allah’ın bize verdiği nimetler için ......... .' Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) güvenmeliyiz
  B) çalışmalıyız
  C) şükretmeliyiz
  D) sabretmeliyiz
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kötü günlerde aile bireyleri birbirine destek olmalıdır.
  B) Aile bireyleri birbirini dinlemeli ve saygı duymalıdır.
  C) Aile içinde sorunlar konuşularak halledilmelidir.
  D) Ailedeki her birey yalnızca kendini düşünmelidir.
 • 3) 1. Yaşamaktan zevk almamızı sağlaması
  2. Varlıklarla iyi ilişkiler kurmamızı sağlaması
  3. Doğayı korumaya yönlendirmesi
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, sevginin Allah’ın bize verdiği bir nimet olduğunun kanıtıdır?

  A) 1 – 2
  B) 1 - 3
  C) 2 – 3
  D) 1 – 2 – 3
 • 4) Hangisi Kitabımız Kur’an-ı Kerim’ in en büyük özelliğidir?
  A) Kar’an belli bir topluma gelmiştir.
  B) Sadece Müslüman topluma gelmiştir.
  C) Yeryüzündeki bütün insanlara gelmiştir.
  D) Kur’an Allah(c.c.) tarafından gönderilen ilk kitaptır.
 • 5) “Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyup Allah’tan af dilemesi” şeklinde tanımlanabilecek kavram hangisidir?
  A) İman
  B)Tevbe
  C) Sevap
  D) İbadet
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi İnsanın huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır?
  A)Haksızlık etmek
  B)Saygı ve sevgi
  C)Dedikodu yapmak
  D)Kin ve Nefr
 • 7) Peygamber Efendimiz ; ’Kıyamet koparken bile olsa elinizdeki fidanı dikiniz.’ buyurmuştur. Yani hangi şartlarda olursa olsun elinizdeki fidanı dikmenizi öğütlemiştir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi güzel olmayan bir davranış şeklidir?

  A) Ormanların korunması
  B) Ağaçların gelişigüzel kesilmesi
  C) Yeşil alanların temiz tutulması
  D) Ağaçlandırma çalışmasının yapılması
 • 8) Son ilahi kitabın gönderildiği peygamber kimdir?
  A) Hz. İsa
  B) Hz. Musa
  C) Hz. Muhammed
  D) Hz. Davut
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşlik ilişkisinin dayandığı değerlerden biri olamaz?
  A) Sevgi
  B) Kıskançlık
  C) Saygı
  D) Fedakarlık
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da öğütlenen güzel davranışlardan biridir?
  A) Yalan
  B) Gıybet
  C) Yardımlaşma
  D) Hırsızlık
 • 11) Kur'an-ı Kerim hangi ayda gönderilmişir?
  A) Şaban ayında
  B) Ağustos ayında
  C) Ramazan ayında
  D) Recep ayında
 • 12) Müslümanların kutsal kitabının adının yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) kuran
  B) Kuranı kerim
  C) Kur'anıkerim
  D) Kur'an-ı Kerim
 • 13) Kur’an-ı Kerim’de;
  “Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere Güneş'i ve Ay'ı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi.”
  Yüce Allah’ın insanlara bunu sunmasının nedeni nedir?

  A) İnsanların bu nimetlerin Allah tarafından yaratıldığını bilmeleri için.
  B) Yüce Allah yarattıklarını sevdiği için.
  C) Dünya üzerinde iyilik ve kötülük olsun diye.
  D) İnsanlar onu tanısın ve bilsin diye.
 • 14) Yüce Allah peygamberler aracılığıyla insanlara neden kutsal kitaplar göndermiştir?
  A) İnsanların iyi olmaları ve doğru davranışlarda bulunmaları için.
  B) İnsanların verdiği nimetleri bilmesi için.
  C) İnsanların onu tanıması için.
  D) İnsanların yalancı olmaması için.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yüce Allah tarafından insanlara veren nimetlerdendir?
  1- Sevgi
  2- Yiyecekler
  3- Su

  A) 2 ve 3
  B) Yalnız 2
  C) Yalnız 1
  D) 1, 2 ve 3
 • 16) Kuran’ı Kerim’de kaç sure vardır?
  A) 6666
  B) 114
  C) 278
  D) 30
 • 17) Kuran-ı Kerim’in ilk inen ayetinin olduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bakara
  B) Alak
  C) Nur
  D) İbrahim
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki insanlara sevgimizi ifade ettiğimiz bir söz olamaz?
  a) Babacığım! Arabayı temizlemende sana yardım edeyim mi?
  b) Arkadaşım! Ev ödevini birlikte yapalım.
  c) Sevgili öğretmenim! Bu çiçekler sizin için.
  d) Hey Ahmet! Sen bizimle oynayamazsın, git otur.
 • 19) Kur’an-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi.
  A) Hz Ebu Bekir
  B)Hz. Ömer
  C) Hz. Osman
  D) Hz. Ali
 • 20) Anne, baba ve kardeşlerden oluşan en küçük toplumsal birim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aile
  B) Halk
  C) Ulus
  D) Soy
Yorum Yap
Gönder