2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşliğin temelini oluşturur?
  A) Menfaat
  B) Sevgi
  C) Öfke
  D) Düşmanlık
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin kurulmasını engelleyen bir tutumdur?
  A) Bir kimseyi hatasını düzeltmesi için uyarmak.
  B) Bir kimsenin hata yapmasını önlemek.
  C) Bir kimsenin haksızlığa uğramasına engel olmak.
  D) Bir kimsenin yaptığı bir hatayı başka birine anlatmak.
 • 3) Tüm insanların bebeklikten ihtiyarlığa kadar tüm yaşamındaki öncelikli ihtiyacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Para
  B) Oyun
  C) Sevgi
  D) Araba
 • 4) Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fatiha - Kevser
  B) Bakara - Kevser
  C) Fatiha - Bakara
  D) Bakara - Nas
 • 5) Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Medine -610 yılı
  B) Mekke- 622 yılı
  C) Sevr Mağarası -610 yılı
  D)Nur Dağı-Hira Mağarası-610 yılı
 • 6) Yüce Allah'ın emir ve buyruklarını Cebrail adındaki melek aracılığıyla peygamberlerine iletme yoluna ne denir?
  A) Vahiy
  B) Mukabele
  C) Haberleşme
  D) Miraç
 • 7) Kuran’ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılarak İslam ülkelerine gönderilmesi hangi halifeler zamanında gerçekleşmiştir?
  A) Hz. Ömer -Hz. Ebubekir
  B) Hz. Osman - Hz. Ebubekir
  C) Hz. Ebubekir-Hz. Osman
  D) Hz. Ali - Hz. Ömer
 • 8) Kur'an-ı Kerim nerede indirilmeye başlamıştır?
  A)Hira Mağarası
  B)Medine
  C)İstanbul
  D)Türkiye
 • 9) “Gerçek şükür; Yüce Allah’ın verdiği nimetleri O’nun istediğine uygun olarak kullanmaktır.” Bu tanımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi gerçek şükür değildir?
  A)Dilin şükrü; gıybetten, yalandan uzak durmak   
  B)Yemeğin şükrü; İsraf etmemek
  C)Zenginliğin şükrü; Zekât vermek  
  D) Kulağın şükrü; Dedikodu dinlemek
 • 10) Hz. Muhammed’e dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi?
  A) Ömer
  B) Osman
  C) Ebu bekir
  D) Ebu Talib
 • 11) “Rahman” ve “Rahim” Allah’ın hangi özelliğini anlatan adlardır?
  A) Sevme
  B) Görme
  C) İşitme
  D) Duyma
 • 12) Kur’an-ı Kerim’de;
  “Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere Güneş'i ve Ay'ı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi.”
  Yüce Allah’ın insanlara bunu sunmasının nedeni nedir?

  A) İnsanların bu nimetlerin Allah tarafından yaratıldığını bilmeleri için.
  B) Yüce Allah yarattıklarını sevdiği için.
  C) Dünya üzerinde iyilik ve kötülük olsun diye.
  D) İnsanlar onu tanısın ve bilsin diye.
 • 13) Kuran-ı Kerim’in ilk inen ayetinin olduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bakara
  B) Alak
  C) Nur
  D) İbrahim
 • 14) Güven ve samimiyet üzerine kurulan, yakın arkadaşlığa ve bağlılığa ne denir?
  a) İyilik
  b) Doğruluk
  c) Dostluk
  d) Güzellik
 • 15) Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zekat ver!
  B) Oruç tut!
  C) Namaz kıl !
  D) Oku !
Yorum Yap
Gönder