2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Kur’an-ı Kerim hangi peygambere gönderilmiştir?
  A) Hz. Davut
  B) Hz. Muhammed
  C) Hz. İsa
  D) Hz. Yakup
 • 2) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olamazsınız...” (Müslim)
  Verilen hadise göre cennete gidebilmek için ne yapmak gereklidir?

  A) Birbirimizi sevmek
  B) Hacca gitmek
  C) Zengin olmak
  D) Çok çalışmak
 • 3) 1. Yaşamaktan zevk almamızı sağlaması
  2. Varlıklarla iyi ilişkiler kurmamızı sağlaması
  3. Doğayı korumaya yönlendirmesi
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, sevginin Allah’ın bize verdiği bir nimet olduğunun kanıtıdır?

  A) 1 – 2
  B) 1 - 3
  C) 2 – 3
  D) 1 – 2 – 3
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir?
  A) Dişlerimizi fırçalamak.
  B)Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak.
  C) Elbisemizi temiz tutmak.
  D) Sokağımızı temiz tutmak.
 • 5) Yalan söylememek, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?
  A) Çevre temizliği
  B) Beden temizliği
  C) Elbise temizliği
  D) Kalp temizliği
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi İnsanın huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır?
  A)Haksızlık etmek
  B)Saygı ve sevgi
  C)Dedikodu yapmak
  D)Kin ve Nefr
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) aile büyüklerinden biridir?
  A) Zeyd bin Harise
  B) Abdülmuttalip
  C) Ebu Cehil
  D) İbrahim
 • 8) Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fatiha- Kevser
  B) Bakara-Nas
  C) Kevser-Bakara
  D) Fatiha-Nas
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Evde kuralları çocuklar koyar.
  B) Yemekten sonra ellerimizi yıkamalıyız.
  C) Anne babamıza yardımcı olmamız gerekmez.
  D) Çocuklar her zaman izin almadan dışarı çıkabilir.
 • 10) Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar?
  A) Arkadaşlarımıza lakap takmak.
  B) Arkadaşlarımızla alay etmek.
  C) Arkadaşımızın defterini karalamak.
  D) Arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak.
 • 11) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
  A) Aile bireyin ilk eğitim yeridir.
  B) Aile içinde şefkat ve sevgi duyguları olmaz.
  C) Bireyin sevgi ihtiyacını ailesi karşılayabilir.
  D) Aile bireyin zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir.
 • 12) “Aile sevgi ile kurulur saygı ile yürütülür.” İfadesine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?
  A) Ailede sadece babanın sözü geçer.
  B) Anne evin işlerini tek başına yapar.
  C) Ailenin geçimini sadece baba karşılamak zorunda.
  D) Ev işleri paylaşılarak yapılmalı.
 • 13) Hz. Muhammed yaşadığı toplumda herkes ona her konuda güvenirdi ve ona …………………. derlerdi. Boşluğa ne gelmelidir?
  A) El Muhacir
  B) El Ensar
  C) El Emin
  D) El Sahih
 • 14) Kuran’ı Kerim’de kaç sure vardır?
  A) 6666
  B) 114
  C) 278
  D) 30
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki insanlara sevgimizi ifade ettiğimiz bir söz olamaz?
  a) Babacığım! Arabayı temizlemende sana yardım edeyim mi?
  b) Arkadaşım! Ev ödevini birlikte yapalım.
  c) Sevgili öğretmenim! Bu çiçekler sizin için.
  d) Hey Ahmet! Sen bizimle oynayamazsın, git otur.
Yorum Yap
Gönder