2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1) Yanda dört farklı ortam ve bu ortamlara eşit uzaklıkta bir çalar saat bulunmaktadır. A,B,C ve D ortamlarıyla ilgili verilen soruları cevaplayınız.(


  Ses en kısa sürede hangi ortamdan duyulur?
  ………....

  Hangi ortamda duran kişi sesi duyamaz?
  ………….

  Sesi ilk önce hangi ortamdaki kişi duyabilir?
  ………….

  Sesi en son hangi ortamdaki kişi duyabilir?

  ………….
 • 2) Aşağıda verilen çiçek modelinde çiçeğin oklarla gösterilen bölümlerinin isimlerini yazınız


 • 3) Ellerindeki borularla yanan mum alevine bakan İkbal ve Mehmet ten hangisi mum işığını görür? Bu durumun nedeni ?


 • 4) Topun ekranda oluşan gölgesini çiziniz?


 • 5) Güneş tutulması ve ay tutulmasını aşağıya çiziniz.


 • 6) verilen aracın adı nedir? Maddedeki hangi özelliği tespit etmek amacıyla kullanılır? Demir bilye demir halkanın içinden geçmektedir geçmemesi için yapılabilecek bir yöntem söyleyiniz?
 • 7)
 • 8)
 • 9)
 • 10)
 • 11) Maddenin ısı vermesi ile boyunda veya hacmindeki küçülmeye ne denir?
  a) genleşme
  b) büzülme
  c) yansıma
  d) kırılma
 • 12) Bitkiyi dış etkilerden koruyan ve bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Taç yaprak
  b)Çanak yaprak
  c)Kök
  d)Sap
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına ‘D’, yanlış olanların karşısına ‘Y’ yazınız.
  (…… ) Sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynı yöndedir.
  (…… ) Ceviz, yağ içeren bir besindir.
  (…… ) Kütle, maddenin ayırt edici özelliğidir.
  (…… ) Sigara, en çok akciğere zarar verir.
  (…… ) Tüm besinlerden bol miktarda tüketmek dengeli beslenmedir.
  (…… ) Kuvvet birimi Newton’dur.
  (…… ) Isınan maddeler büzülür.
  (…… ) Işık doğrusal olarak yayılır.
  (…… ) Isı bir enerji türüdür.
  (…… ) Yağmurun yağması buharlaşmadır.
 • 14) Aşağıda verilen maddeleri ışık geçirme özelliklerine göre uygun şekilde işaretleyiniz
 • 15) Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresine ikinci bir pil eklendiğinde ampul parlaklığı nasıl değişir?
  A) Artar
  B) Azalır
  C) Değişmez
  D) Önce artar sonra değişmez.
Yorum Yap
Gönder