2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Ölçek yeryüzü üzerindeki bir yerin kâğıt üzerine aktarılması sırasında yapılan küçültme oranıdır. Yani çizilen yerin kaç defa küçültülerek kâğıda çizildiğini gösterir.
  Aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen İstanbul haritası kâğıt üzerinde daha fazla yer kaplar?

  a) 1/ 500.000
  b) 1/ 1.000.000
  c) 1/ 2.500.000
  d) 1/ 100.000
 • 2) Tarih öncesi devirler, Taş Devri ve Maden Devri Olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  Buna göre Tarih öncesi Devirlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  a) Ekonomik uğraşlar
  b) Kullanılan araç ve gereçlerin cinsi
  c) Ticari faaliyetler
  d) Ateşin bulunması
 • 3) Frigler;
  — Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir.
  — Tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdir.
  — Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.
  Buna göre Friglerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

  a) Yönetim şekilleri nasıldır?
  b) Ekonomik uğraşları nelerdir?
  c) Komşu devletlerle ilişkileri nasıldır?
  d) Dini inançları nasıldır?
 • 4) * Türkiye’nin güneyinde bulunan Mersin’de yıllık sıcaklık ortalaması 19°C’dir ve yazları sıcak geçer.
  * Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Zonguldak’ta ise yıllık sıcaklık ortalaması 13°C’dir ve yazları serin geçer.
  Buna göre, bu iki kentteki sıcaklık farkının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mersin’in önemli bir limana sahip olması
  B) Mersin’in deniz kenarında olması
  C) Zonguldak’ın başlangıç meridyenine daha yakın olması
  D) Zonguldak’ın ekvatora daha uzak olması
 • 5) Hititler Anallarda;
  I. Sümer çivi yazısını kullanmışlardır.
  II. Tanrılara hesap verme anlayışındadırlar.
  III. Yalın bir dil kullanmışlardır.
  IV. Kralların başarıları yanında başarısızlıklarını da yazmışlardır. Yukarıdakilerden hangileri, Analların doğru ve tarafsız tarih yazıcılığını başlattığının kanıtıdır ?

  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) I ve III
  D) III ve IV
 • 6) Anadolu’daki uygarlıklardan hangileri Batı Anadolu’da(Ege Bölgesi) kurulmuştur?
  A)Hititler-Lidyalılar
  B)Urartular-İyonlar
  C)İyonlar-Lidyalılar
  D)Frigyalılar-Hititler
 • 7) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  Hitit Uygarlığının başkenti……………………….tır.
  Tarihte insanlar ilk olarak yiyeceklerini ……………………………………………………yaparak elde ediyorlardı.
 • 8) Ormanlarımızın yararlarından 5 tanesini yazınız. • 9) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politika anlayışını oluşturan kavramlardan biri değildir?
  A-Yayılmacılık
  B-Tam bağımsızlık
  C-Karşılıklılık
  D- Devletlerin eşitliği
 • 10) Aşağıdaki komşu ülkelerden hangisiyle sosyal kültürel ilişkilerimiz diğerlerine göre daha az gelişmiştir?
  A) Yunanistan
  B) İran
  C) Suriye
  D) Azerbaycan
 • 11) Ülkemizin avrupaya açılan en büyük gümrük kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sarp
  B) İpsala
  C) Habur
  D) Kapıkule
 • 12) Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi ülkemizde daha yaygındır?
  A-Otomotiv
  B-Petro-kimya
  C-Gıda
  D-Elektrik-eloktronik
 • 13) Aşağıdakilerden hangi Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri değildir?
  A-UNESCO
  B-İLO
  C-TİKA
  D-UNICEF
 • 14) Köyümüzde Asıl Akdeniz iklimi görülse idi daha çok hangi tarım ürünleri yetişirdi. Aşağıya yazınız.


 • 15) İlk çağ şehirlerinde insanların şehirlerin etrafını surlarla (kalın duvar) çevirmelerinin sebebi nedir?
  A)Güvenlik,düşmanlardan korunma
  B) İklim
  C) Daha güzel olması
  D) Evlere çatıdan girmeleri
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneğidir?
  A. Sınıfta söz almadan konuşmak
  B. Farklı düşüncede olanlarla kavga etmek
  C. Başkalarına kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek
  D. Kendimizden küçük olanların düşüncelerine önem vermek
 • 17) Aşağıdaki boşluklara uygun cevabı yazınız?
  a)Urartuların başkenti…………………….dır.
  b)Tarihte ilk parayı………………kullanmışlardır.
  c)Dünya da en fazla yağış düşen iklim türü……………………………..iklimdir.
  d)Muson iklimi………..musonu,…………..musonu diye ikiye ayrılır.
  e) Şu an içerisinde bulunduğumuz 2007 yılı ………….. yüzyıldadır.
 • 18) Urartuların;
  Başkentleri : …………………………..
  Yerleşim yerleri : …………………………….
 • 19) İlk çağlarda yaşayan insanların yerleşim yerlerini seçerken dikkat ettiği özellikler nelerdir? Yazınız. • 20) Neden vergi vermek gereklidir? Yazınız.


Yorum Yap
Gönder