2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
  Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?

  a) Türk Tarih Kurumu
  b) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
  c) Türk Dil Kurumu
  d) İş Bankasının kurulması
 • 2) Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?
  a) Frigler
  b) Sümerler
  c) Lidyalılar
  d) Urartular
 • 3) Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.
  Parçaya göre, bir devletin devamlılığı öncelikle yukarıdaki-lerden hangisine bağlıdır?

  a) Ordusunun güçlü olmasına
  b) Toplumda dayanışmanın güçlü olmasına
  c) Nüfus olarak çoğalmasına
  d) Verimli topraklar üstünde yaşamasına
 • 4) Türkler’in anayurdu, batıda Hazar deniz’inden doğuda Kingan dağlarına, kuzeyde Sibirya’dan, güneyde Hindikuş ve Karanlık dağlara kadar uzanan bölgedir.
  Bu bilgi Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?

  a) Geniş bir coğrafyada yaşadıklarını.
  b) İleri bir kültüre sahip olduklarını.
  c) Yerleşik hayatı benimsediklerini.
  d) Daha çok tarımla uğraştıklarını.
 • 5) Türkler ’in ana yurdu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mısır
  B) Mezopotamya
  C) Orta Asya
  D) Anadolu
 • 6) Tarih öncesi dönemle ilgili yapılan araştırmalarda insanların mağaralarda yaşadıkları ve bu mağaraların duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini yaptıklarını biliyoruz. Bu insanların, taş ve madenden yaptıkları alet ve araçları kullandıkları; çanak-çömlek yapımında ileri gittikleri bilinmektedir.
  Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Tarih öncesi insanları daha çok mağara ve ağaç kovuklarında yaşarlardı
  B) Maden ve taşları işleyerek çeşitli alet ve araçlar yaparlardı
  C) Duvar resimlerinin üzerinde, resmi yapan kişilerin isim ve kişiliklerine ait yazılar bulunurdu
  D) Topraktan çanak-çömlek yapmayı geliştirmişlerdi
 • 7) Pankuş meclisi Hititlerde hem krala danışmanlık yapmış hem de kralın alacağı kararlar üzerinde etkili olmuştur. Buna göre Pankuş Meclisi ile ilgili;
  I. Krala yardım etmiştir.
  II. Yönetimde farklı görüş ve düşünceler önemsenmiştir.
  III. Dini gücün siyasi gücün üstünde olması benimsenmiştir.
  Yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılamaz?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
 • 8) Sümerlerde toprak, tanrıların malı sayılır, rahiplerin gözetiminde işletilir ve ürünün büyük bir kısmı tapınak olarak kullanılan Zigguratlara verilirdi. Bu bilgiye dayanarak Sümerlerle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) İbadet için tapınaklar yaptıklarına
  B) Özel mülkiyet kavramının gelişmediğine
  C) Çivi yazısını geliştirdiklerine
  D) İhtiyaçtan fazla ürün elde edildiğine
 • 9) Türkiye’de Akdeniz kıyıları,kar yağışının en az görüldüğü yerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etmenlerden biridir?
  A)Yer şekillerinin engebeli olması
  B)Ortalama yükseltisinin fazla olması
  C)Türkiye’nin güneyinde yer alması ve denize kıyısı olması
  D)Akdeniz kıyılarının Asya kıtasında yer alması
 • 10) Bir sanayi tesisinin kurulabilmesi için nelere ihtiyaç vardır?

 • 11) Ülkemizde yetiştirilen tahıllardan 2 tanesini yazınız.

 • 12) Ülkemizdeki sanayi kollarından 2 tanesini yazınız.

 • 13) En çok ihraç ettiğimiz ürün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Tarım ürünleri
  B-Hayvansal ürünler
  C- Orman ürünleri
  D-Sanayi ürünleri
 • 14) Aşağıdaki ürünlerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden biri değildir?
  A) Fındık
  B) Üzüm
  C) Muz
  D) Kayısı
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?
  A-Gürcistan
  B-Azerbeycan
  C-Türkmenistan
  D-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • 16) Ülkemizin Avrupa’ya açılan en önemli sınır kapısı hangisidir?
  A-Sarp
  B-İpsala
  C-Kapıkule
  D-Habur
 • 17) Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) işareti koyunuz?
  a) Bir olayın bir çok boyutu vardır. Biz tek bir yönünü görsek de olay bir çok kişiyi etkiler.( )
  b)Televizyonlarda her zaman çok faydalı programlar olur.Her programı izlemeliyiz . ( )
  c) Çevre kirliliği insanlarda salgın hastalıklara neden olmaktadır. ( )
  d) Herkes tarafından kabul edilmiş, kanıtlanmış kavramlara görüş denir. ( )
  e)Eğer aldığımız mal ucuz ise kaliteli olması kaliteli olması çok da önemli değildir( )
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı etkileyen faktörlerden birisi değildir?
  A) Toprak
  B) Sulama
  C) Makinalaşma
  D) Hammadde
 • 19) Aşağıda verilen tarım ürünleri’nin yanlarına en fazla yetiştirildikleri bölgeleri yazınız?
  * Turunçgiller:……… ..
  * Çay:……………….
  *Zeytin:………………
  * İncir:………………
  *Muz…………..
  * Ayçiçeği:…………....
  *Haşhaş:……………
  *Tütün:………………
  *Antep Fıstığı…………
  * Fındık:……………
 • 20) Başlıca petrol rafinelerimizi ve bulundukları illeri yazınız.
Yorum Yap
Gönder